HÃY CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA THU PHƯƠNG

Thu Phương đăng trên “Thoibao. de” bài viết có tiêu đề: “Tham nhũng được mùa thì chống tham nhũng cũng bội thu”. Bài viết đưa ra dẫn chứng không có cơ sở khoa học và mang tính quy chụp để bôi xấu đánh lừa người đọc, làm cho người đọc mất niềm tin vào chế độ và sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong công cuộc phòng, chống tham nhũng. Thu phương cho rằng: “…Chưa có một chế độ nào trong lịch sử, mà tình trạng tham ô trở quy mô như thời Cộng Sản. Mức độ tổ chức và cấu kết nhau dạng tầng tầng lớp lớp…”; “…với việc bắt tham nhũng quẳng vào lò, các quan chức không ở trong vùng cấm mới sợ, còn những ai thuộc vùng cấm thì vẫn cứ bòn rút, vẫn cứ làm tiền mà chẳng sợ gì…”. Luận điệu này phủ nhận sạch trơn kết quả phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam .

Thu Phương đã cố tình không nhận thức đúng sự thật khách quan rằng: Tham nhũng không phải là phổ biến, không phải là bản chất của đội ngũ cán bộ trong Đảng và Nhà nước ta. Đảng cũng quy định rõ trách nhiệm của người đảng viên: “Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”. Do đó, mọi cán bộ, đảng viên đều gắn bó mật thiết với Nhân dân, vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ trung thành của Nhân dân, một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, suy thoái thời gian qua chỉ là cá biệt, thiểu số so với 5,2 triệu đảng viên của Đảng. Những con sâu tham nhũng, suy thoái đó chỉ là số ít trong tổng số hơn 5,2 triệu đảng viên cả nước nhưng đã làm hoen ố danh dự người cộng sản, cần phải loại trừ để hàng ngũ cán bộ trong sạch hơn, Đảng mạnh hơn, giữ vững niềm tin trong Nhân dân.

Đảng ta luôn xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thời gian qua, Nhà nước cũng đã ban hành hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời tham gia và ký kết nhiều văn bản quốc tế về phòng, chống các tệ nạn này. Hiện nay, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đang được Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” không kể cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu, tham nhũng vật chất hay tham nhũng quyền lực, việc chống tham nhũng không có vùng cấm còn thể hiện: Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành một cách kiên trì, kiên quyết, không khoan nhượng, không nương nhẹ, không làm oan, sai; không bỏ lọt tội phạm; đã có nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý hình sự, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang.

Tóm lại, nội dung bài viết của Thu Phương chỉ là luận điệu xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng nước ta, nhằm làm cho người đọc bị mất niềm tin vào chế độ, vào cán bộ, đảng viên từ đó hoài nghi về công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.