Hãy cảnh giác với những luận điệu phản động của Song Chi

Chúng ta ai cũng đã hiểu rõ rằng, từ đầu thế kỷ XX đến nay, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo bước ngoặt lịch sử và đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy, đến nay vẫn còn có những người cố tình không hiểu và thường xuyên có những lời nói, bài viết xuyên tạc, phủ nhận thành tựu xây dựng đất nước, chưa từ bỏ âm mưu kích động, chống đối, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Một trong số đó là bài viết “Một nền giáo dục thất bại. Một nhà nước thất bại. Một quốc gia thất bại”, của Song Chi trên Bureau CTM Media – Á Châu.

 1. Song Chi đã xuyên tạc bản chất, phủ nhận nền giáo dục Việt Nam

Mở đầu bài viết, Song Chi nhận định sai lệch bản chất và phủ nhận thành tựu của nền giáo dục Việt Nam. Y đã cố gom nhặt lại những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của ngành giáo dục xảy ra trong thời gian gần đây như chạy điểm, chạy bằng, gian lận thi cử để đi đến nhận định phiến diện, hồ đồ về một nền giáo dục với thành tựu to lớn, bắt kịp đi cùng với những nền giáo dục tiến tiến đã phát triển trước nước ta hàng mấy trăm năm. Thực tế cho thấy, Việt Nam từ một nước thuộc địa, nền giáo dục như bằng không đã trở thành một nền giáo dục lớn, bản chất cách mạng, tiên tiến, hiện đại của đất nước gần trăm triệu dân với hệ thống giáo dục quốc dân đủ các các cấp học, bậc học. Có thể, chúng ta chưa hài lòng, có lúc phải lên án, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, hạn chế, khuyết điểm của ngành giáo dục, nhưng nếu nói đó là thất bại thì đó là những luận điệu xuyên tạc với dụng ý xấu cần lên án, bác bỏ.

 1. Song Chi đã xuyên tạc bản chất Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Bài viết nói về một nhà nước thất bại, cho thấy, tác giả đã phơi bày trạng thái hằn học hơn, cực đoan hơn. Tác giả đã cố tình phớt lờ bản chất nhà nước và bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay khi phủ nhận, xuyên tạc về dân chủ xã hội chủ nghĩa, về vai trò quản lý nhà nước, lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là sự chăm lo của Nhà nước về cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm vấn đề an sinh xã hội, học tập, việc làm, nuôi dưỡng, chăm sóc người già, trẻ em, người khuyết tật theo khả năng cao nhất của đất nước. Đồng thời thường xuyên bảo đảm dân chủ, phát huy dân chủ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy tốt vai trò của nhân dân trong chăm lo xây dựng, củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực sự của dân, do dân, vì dân; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để phục vụ nhân dân.

 Những gì Song Chi đề cập trong bài viết chỉ là những luận điệu xuyên tạc. Sự thật là, người Việt Nam chúng ta ai cũng hiểu rõ, bạn bè trên thế giới cũng đều hiểu và ngưỡng mộ về đất nước Việt Nam độc lập, tự do và dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất, cần cù, thông minh, sáng tạo, đang vững bước và thành công trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại đã đến rất gần. Đây là niềm tự hào Việt Nam.

Chúng ta hãy cảnh giác với những lời nói, bài viết thiếu khách quan đưa ra luận điệu sai trái, có dụng ý xấu nhằm phủ nhận thành tựu xây dựng và bảo vệ đất nước để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

10 thoughts on “Hãy cảnh giác với những luận điệu phản động của Song Chi

 • 5 Tháng Một, 2019 at 2:34 chiều
  Permalink

  Hãy cảnh giác với những lời nói, bài viết thiếu khách quan đưa ra luận điệu sai trái, có dụng ý xấu của Song Chi nhằm phủ nhận thành tựu xây dựng và bảo vệ đất nước để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2019 at 10:02 sáng
  Permalink

  Mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để cho những luận điệu xuyên tạc, phản động có cơ hội phát triển

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2019 at 10:52 sáng
  Permalink

  Cần cảnh giác với tất cả các luận điệu phản động, nhất là luận điệu của Song Chi

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2019 at 2:15 chiều
  Permalink

  Những kẻ như Song chi luôn tìm mọi thủ đoạn để công kích, chống phá Đảng. Những gì Song Chi đề cập trong bài viết chỉ là những luận điệu xuyên tạc của kẻ phản động nhằm thực hiện cho những mưu đồ đen tối.

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2019 at 3:34 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Song Chi đề cập trong bài viết chỉ là những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt.

  Reply
 • 8 Tháng Một, 2019 at 10:07 sáng
  Permalink

  Những gì Song Chi đề cập trong bài viết chỉ là những luận điệu xuyên tạc. Sự thật là, nền giáo dục Việt Nam rất tiến bộ, có nhiều đổi mới, vì con người và vì sự nghiệp CNHHĐH đất nước!. Nhà nước Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân!.

  Reply
 • 9 Tháng Một, 2019 at 7:07 sáng
  Permalink

  Người Việt Nam chúng ta ai cũng hiểu rõ, bạn bè trên thế giới cũng đều hiểu và ngưỡng mộ về đất nước Việt Nam độc lập, tự do và dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất, cần cù, thông minh

  Reply
 • 9 Tháng Một, 2019 at 9:20 sáng
  Permalink

  Những gì Song Chi đề cập trong bài viết chỉ là những luận điệu xuyên tạc, phản động. Y đã cố tình phớt lờ bản chất nhà nước và bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay khi phủ nhận, xuyên tạc về dân chủ xã hội chủ nghĩa, về vai trò quản lý nhà nước, lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân, Cần phải cảnh giác và lên án.

  Reply
 • 9 Tháng Một, 2019 at 1:54 chiều
  Permalink

  Song Chi cũng là một trong những kẻ phản động. Những luận điệu của y chỉ là xuyên tạc, bịa đặt mà thôi.

  Reply
 • 15 Tháng Một, 2019 at 10:35 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Song Chi toàn bịa đặt và xuyên tác. Chúng ta hãy cảnh giác

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.