HIẾN PHÁP VIỆT NAM LUÔN CÔNG NHẬN, TÔN TRỌNG VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN

Chưa khi nào các thế lực phản động, thù địch từ bỏ âm mưu, dã tâm phá hoại Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Công cuộc đổi mới, dựng xây đất nước ta càng gặt hái được nhiều thành tựu thì các thế lực thù địch lại càng tức tối, hằn học, điên cuồng dùng mợi thủ đoạn xảo quyệt để chống phá. Mới đây, trên trang Baotiengdan.com, Đỗ Kim Thêm đăng bài viết “Quyền tự do hiến định là gì?, thông qua bài viết này, Đỗ Kim Thêm đã lợi dụng việc xét xử một số một số vụ án chống đối chính quyền, chống Đảng, chống chế độ và chống người thi hành công vụ để đánh tráo khái niệm, gây mối hoài nghi, từ đó làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta. Tuy nhiên, chúng ta cần khẳng định:

  1. Hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp ở Việt Nam luôn đổi mới, không một ai có thể phủ nhận

Trong Nhà nước pháp quyền tính thượng tôn pháp luật là đặc trưng bản chất, là yêu cầu tối thượng; mọi người từ quan chức chính phủ đến người dân thường đều bình đẳng trước pháp luật, đều phải tuyệt đối tuân thủ và chấp hành nghiêm pháp luật, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật. Điều 2 của Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước ta hiến định “1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”. Khoản 3, Điều 4 bản Hiến pháp 2013 cũng hiến định “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Điều 3 của Hiến pháp năm 2013 còn hiến định “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”.

Những quy định trong Hiến pháp cho thấy, trong chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam pháp luật là tối thượng, mọi tổ chức, cá nhân sống và hoạt động đều phải chấp hành, tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật. Ấy vậy, mà Đỗ Kim Thêm, chỉ dẫn ra 02 trường hợp là ông Lê Đình Kình và Phạm Đoan Trang trong 02 vụ án chống đối chính quyền, chống Đảng, chống chế độ, chống người thi hành công vụ đã được tòa án các cấp xét xử để cho rằng: “Hiến pháp Việt Nam chỉ tuyên bố công nhận các giá trị tự do cơ bản này, nhưng không cho người dân có tố quyền trực tiếp từ hiến pháp khi chính quyền sai phạm”

  1. Hãy nêu cao cảnh giác trước những âm mưu thâm độc, xảo quyệt của Đỗ Kim Thêm và bọn phản động

Đọc toàn bộ bài viết của Đỗ Kim Thêm cho thấy, dã tâm thâm độc, xảo quyệt của Y là, thông qua việc dẫn lại vụ tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm – vụ việc đã được Tòa án nhân dân Thành Phố Hà Nội xét xử một cách công khai, minh bạch, đúng pháp luật trước những sai phạm không thể tha thứ của cha con ông Lê Đình Kình và đồng bọn. Kết quả điều tra khẳng định Ông Lê Đình Kình và đồng bọn hoàn toàn không có đất đai canh tác, hay quyền lợi liên quan đến quyền sở dụng đất đai trong khu vực đất quốc phòng, nhưng đã nhận tiền bảo kê của những thế lực phản động để kích động dân chúng, nhất là những kẻ bất hảo chống đối chính quyền, chống Đảng, chống chế độ, chống người thi hành công vụ. Đặc biệt là, chúng đã phạm tội cố ý giết người có tính chất dã man. Tuy nhiên, sự kiện này đã bị Đỗ Kim Thêm xuyên tạc nhằm kích động chống đối chính quyền, chống phá Đảng, Nhà nước.

Vì vậy, chúng ta cần nêu cao cảnh giác quyết không mắc mưu hèn, kế độc của Đỗ Kim Thêm, càng không nên tin vào những lời lẽ phản động, sặc mùi kích động của Y. Những kẻ mang dã tâm phản động như Đỗ Kim Thêm thì không thể và không bao giờ có cái nhìn khách quan, vô tư về tình hình đất nước, nhất là trước những thành tựu mà nhân dân ta đã giành được./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “HIẾN PHÁP VIỆT NAM LUÔN CÔNG NHẬN, TÔN TRỌNG VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN CÔNG DÂN

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.