Hồn Nước – Kẻ dựng chuyện vô bổ

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đang tăng cường đăng tải những bài viết xuyên tạc về tinh thần dân tộc, lòng yêu nước của người dân Việt Nam. Chúng thêu dệt nên những câu chuyện không có thật để từ đó đưa ra những lời lẽ mang tính phản động, chống phá. Trên trang mạng danlambao ngày 28/5/2018 có đăng bài viết: “Người dân Việt Nam vô cảm, hèn nhát, trách nhiệm thuộc về ai nếu mất nước” của blogger Hồn Nước là một trong những ví dụ điển hình.

Thứ nhất, blogger Hồn Nước cho rằng: “bao thế hệ già trẻ chúng ta bị CS tuyên truyền, nhồi nhét cho về chủ thuyết tam vô: vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo, thậm chí còn tiêu diệt lòng yêu nước để quảng bá chủ nghĩa quốc tế vô sản”. Đây hoàn toàn là những luận điệu phản động, xuyên tạc quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng ta. Thực tiễn đã chứng minh, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là một trong hai nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên trọng yếu của Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là nòng cốt”. Điều này thể hiện tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh quốc tế và trong nước có những thay đổi nhanh chóng, đan xen cả thời cơ và thách thức, biểu thị rõ quyết tâm của Đảng ta xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Về vấn đề tôn giáo, quan điểm, chủ trương tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo luôn được khẳng định là một nội dung cốt lõi. Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận”. Điều 3, Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 xác định: “Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; đảm bảo để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật”;  “Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo”.

Vấn đề gia đình, Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Xác định vai trò quan trọng đặc biệt của gia đình, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, luật pháp góp phần xây dựng, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp và không ngừng bổ sung, hoàn thiện những giá trị đạo đức mới phù hợp với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế. Như vậy, chúng ta có thể khẳng định những quan điểm đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định, đảm bảo cho sự thắng lợi của công cuộc xây dựng và đổi mới toàn diện đất nước.

Thứ hai, blogger Hồn Nước đưa ra nhận định: “Đất nước lâm nguy, để gánh nặng non sông cho tuổi trẻ như Phương Uyên, Nguyễn Viết Dũng, Hoàng Bình, hay cho những thiếu phụ trẻ đi đấu tranh như chị Quỳnh, chị Nga, như Lê Hoàng Trúc đang lưu vong tại Mỹ chuẩn bị làm một cuộc “cách mạng khỏa thân” của phụ nữ”. Nhận định trên là hoàn toàn sai trái, thể hiện rõ bộ mặt phản động của blogger Hồn Nước. Bởi lẽ, những người mà Hồn Nước tôn vinh, cổ súy đều là những phần tử hoạt động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chúng tán phát nhiều bài viết có nội dung phản động, tuyên truyền kích động chống Đảng, Nhà nước. Những phần tử này đã bị các cơ quan bảo vệ pháp luật ngăn chặn, xử lý xong blogger Hồn nước lại ca ngợi họ là những người tiên phong đấu tranh cho tự do, dân chủ.

Với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt mà blogger Hồn Nước đưa ra trong bài viết là hết sức phản động. Chúng ta phải cảnh giác, kiên quyết bác bỏ những luận điệu sai trái đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

14 thoughts on “Hồn Nước – Kẻ dựng chuyện vô bổ

 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 9:14 sáng
  Permalink

  Phỉ báng dân tộc và lòng yêu nước của dân tộc là tội lỗi không thể tha thứ!

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 9:26 sáng
  Permalink

  Tác giả bài viết đã phản bác luận điệu xuyên tạc rất đúng. Bởi vì chỉ có kẻ cơ hội, phản động mới dựng chuyện vô bổ, sai sự thật đến vậy.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 9:42 sáng
  Permalink

  Blogger Hồn Nước nên tìm lại chính hồn của mình thì hơn./.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 1:43 chiều
  Permalink

  “Người dân Việt Nam vô cảm, hèn nhát, trách nhiệm thuộc về ai nếu mất nước”, luận điệu này là luận điệu hết sức “vớ vẩn”; chắc chắn kẻ đưa ra luận điệu này là kẻ không yêu nước, kẻ phản động, chuyên “ăn cháo đá bát”; kẻ cố tình xuyên tạc, phủ nhận lịch sử và bản chất người dân Việt Nam. Do đó, kẻ này cần loại khỏi xã hội

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 2:09 chiều
  Permalink

  Hồn nước ngu si, bỉ ổi không ngượng mồm đặt câu hỏi: “Người dân Việt Nam vô cảm, hèn nhát, trách nhiệm thuộc về ai nếu mất nước”? . Mọi người dân Việt Nam chắc chắn đều chung câu trả lời là: trách nhiệm thuộc về những kẻ phản động hại nước, hại dân như Hồn nước đấy

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 2:11 chiều
  Permalink

  Cảm ơn tác giả bài viết đã vạch trần bộ mặt phản động của Hồn nước. Tôi đồng ý với tác giả là: Với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt mà blogger Hồn Nước đưa ra trong bài viết là hết sức phản động. Chúng ta phải cảnh giác, kiên quyết bác bỏ những luận điệu sai trái đó.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 2:16 chiều
  Permalink

  Thực tiễn đã chứng minh: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực; đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, kinh tế tăng trưởng cao; chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội có bước phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; vị thế và uy tín của Việt Nam ngày được nâng cao trên trường quốc tế.Thực tiễn đó là kết quả, là thước đo ý chí và ý thức dân tộc trước những khó khăn, thử thách; là quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi cản trở chông gai, xây dựng đất nước Việt Nam “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mọi người hãy cảnh giác và đừng tin vào luận điệu phản động của Hồn Nước.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 3:21 chiều
  Permalink

  Hồn Nước cũng như bao chống đối khác, ngoài miêng thơn thớt “yêu nước” nhưng luôn mang dã tâm “bán nước”. Hành động của chúng đang trà đạp lên tình cảm thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân Việt Nam.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 4:49 chiều
  Permalink

  Tôi cảm ơn tác giả bài viết đã lật tẩy bộ mặt thật của Bloger Hồn nước. Đồng thời, tôi hết sức bất bình, phản đối về những luận điệu phản động, vu khống, xuyên tạc, bịa đặt vô căn cứ của Bloger Hồn nước. Đọc bài viết của Hồn nước nhưng tôi không thấy “hồn nước” đâu mà chỉ thấy sặc mùi “hại nước”, hại dân. Mong rằng, mọi người hãy cảnh giác, kiên quyết bác bỏ những luận điệu sai trái trong bài viết của Bloger Hồn nước

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 9:33 chiều
  Permalink

  Được sống trong một đất nước hòa bình bao lớp cha anh đã đổ biết bao xương máu mới có được . Chúng ta cần ra sức bảo vệ nhưng phải sáng suốt không nghe những luận điệu xuyên tạc làm hại nước hại dân của bloger hồn nước.

  Reply
 • 4 Tháng Bảy, 2018 at 9:59 sáng
  Permalink

  Hồn nước là những hồn ma, hồn của những kẻ bại trận, vong quốc đang lưu lạc, ăn mày ở xứ người!… chúng căm thù Cộng sản tận xương tủy vì dám đánh đổ lợi ích khổng lồ của chúng khi chúng bán nước ta cho giặc Mỹ!. Chúng đã chết trôi theo dòng lịch sử, mãi oán thán chúng ta và đau khổ với nỗi ô nhục mà chúng đã gây ra trong lịch sử!.

  Reply
 • 5 Tháng Bảy, 2018 at 8:29 sáng
  Permalink

  CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG LUÔN SỬ DỤNG CÁC TRANG MẠNG ĐỂ TUYÊN TRUYỀN, CHỐNG PHÁ GÂY HOANG MANG GIAO ĐỘNG, CHIA RẼ KHỐI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, XUYÊN TẠC LỊCH SỬ, HẠ THẤP VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐCSVN. CHÚNG TA CẦN HẾT SỨC CANH GIÁC ĐẤU TRANH VỚI CÁC TƯ TƯỞNG LỆCH LẠC, SAI TRÁI CỦA CHÚNG

  Reply
 • 5 Tháng Bảy, 2018 at 9:14 sáng
  Permalink

  Với những luận điệu phản động, xuyên tạc quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta của những kẻ phản động như Hồn Nước. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh và bác bỏ những luận điệu này.

  Reply
 • 18 Tháng Bảy, 2018 at 9:17 sáng
  Permalink

  Những người Việt Nam có lương tri chắc chắn họ không bao giờ nghe theo những giọng điệu xuyên tạc, lạc lõng và vô liêm sỉ như của blogger Hồn Nước

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.