Huỳnh Ngọc Tuấn mở miệng chửi rủa, tự biến mình thành “chó dại” hại dân, phá Đảng

Thật nực cười, một người có hiểu biết về lịch sử Tây, Tàu như ông Huỳnh Ngọc Tuấn mà lại lấy những hình tượng khập khễnh đem ra so sánh. Một cá nhân, một con người cụ thể đem ra so sánh với một tổ chức, một chính đảng có Cương lĩnh, đường lối rõ ràng. Đọc những lời lẽ ông viết tôi thấy ông là người tầm nhìn hạn hẹp, tư duy thiển cận khi ông lấy hình ảnh của Saddam Hussein, Gaddafi để so sánh với Đảng Cộng sản Việt Nam, một chính đảng chân chính lãnh đạo đất nước giành độc lập, tự do và xây dựng cuộc sống ấm no cho cả dân tộc Việt Nam. Toàn dân tộc Việt Nam đều khẳng định điều đó và tự hào gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”, đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam (trừ ông và bọn tay sai phản động).

Ngay từ khi những ngày Đảng chưa thành lập, những người Cộng sản Việt Nam đã nhận thấy đối với cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi phải tổ chức ra chính đảng của mình để lãnh đạo và tổ chức nhân dân đoàn kết đứng lên đánh đổ thực dân phong kiến, xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Trong Chính cương vắn tắt và Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (tháng 10 năm 1930) đã khẳng định rõ lợi ích của Đảng, của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam là thống nhất.

85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là lực lượng lãnh đạo duy nhất đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo của mình, Đảng không chỉ đại biểu trung thành, đấu tranh bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân mà còn đấu tranh bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Trong các Văn kiện của Đảng từ khi thành lập đến nay, Đảng đều thống nhất khẳng định Đảng là người lãnh đạo, là người đày tớ trung thành của nhân dân, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và lợi ích của cả dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác. Đảng một lòng, một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lâp, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, với đường lối cách mạng đúng đắn, giải quyết hài hòa vấn đề lợi ích giữa giai cấp công nhân và lợi ích của nhân dân lao động, của toàn dân tộc nên Đảng ta đã quy tụ được tất cả các tầng lớp giai cấp trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Chính vì vậy mà Đảng ta được nhân dân ta tin yêu, cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ, thừa nhận là Đảng của chính mình, trìu mến gọi Đảng là “Đảng ta”. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn của Đảng ta, mà không phải Đảng chính trị nào trên thế giới cũng có được. Đó là một thực tế không thể phủ nhận đối với toàn thể dân tộc Việt Nam.

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn cho rằng “vì tình hình tham nhũng, lãng phí, lộng hành và vô luật pháp đã biến Đảng thành một tổ chức tội phạm hơn là một chính đảng”. Thật là một nhận định hồ đồ, xuyên tạc, vu cáo trắng trợn với thái độ hằn học, thù địch, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tế, bên cạnh những thành tựu, ưu điểm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tình trạng tham nhũng, thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng đang làm giảm lòng tin của nhân dân với Đảng. Nhưng đó là những sai lầm, khuyết điểm của những cá nhân đảng viên, hoàn toàn không phản ánh bản chất, mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Những cá nhân đó phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và sự trừng trị của pháp luật. Ông hãy đọc và nghiên cứu kỹ lại quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, chắc lúc đó ông sẽ tự cảm thấy xấu hổ vì những gì ông đã nghĩ và viết ra. Thực tế, Đảng đã kiên quyết thi hành kỷ luật những cá nhân đảng viên vi phạm kỷ luật đảng (bất kể đảng viên đó giữ cương vị gì), để làm trong sạch nội bộ Đảng, tạo niềm tin của nhân nhân. Đảng thường xuyên sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng; khai trừ những đảng viên thoái hoá về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Kết quả của cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ che dấu, dung túng cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn vu cáo Đảng là “sùng bái bạo lực”, làm cho dân sợ hơn là làm cho dân yêu đã bóc trần bản chất phản động, phản cách mạng của ông. Thực tiễn hơn 85 năm ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ sùng bái bạo lực, ngay cả với bọn thực dân xâm lược, nhân dân ta đã nhân nhượng, tìm một giải pháp hòa bình, nhưng kẻ thù buộc chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ để giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng đã giành trọn niềm tin tưởng, yêu mến của nhân dân, nhân dân ta gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”. Không có chuyện Đảng làm cho dân sợ như ông vu cáo.

Đảng lãnh đạo đất nước bằng đường lối, bằng chủ trương, bằng nghị quyết. Mọi hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên đều tuân thủ theo đúng Hiến pháp và Pháp luật; mọi công dân Việt Nam đều có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành pháp luật và đều bình đẳng trước pháp luật. Đó là một sự thật không cần bàn cãi. Ông cho rằng những hành động chống phá Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, gây rối chính trị, an ninh đất nước, dã tâm đi ngược lại lợi ích của nhân dân, lợi ích của dân tộc của những thế lực thù địch (mà ông gọi là hành động dân chủ) đều phải bị pháp luật Việt Nam nghiêm trị. Chính ông, nếu ông có những hành động chống đối, xuyên tạc về Đảng, về dân chủ ở Việt Nam ông cũng sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

Để thay cho lời kết tôi muốn nói với ông rằng: không phải ngẫu nhiên mà Đảng Cộng sản Việt Nam lại được toàn thể dân tộc Việt Nam tự hào, tin yêu gọi bằng hai tiếng “Đảng ta”. Mỗi người dân Việt Nam đều ơn Đảng, ơn Chính phủ để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay. Sự phát triển của đất nước như hiện nay (chắc ông cũng đã thấy), đã khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là đúng đắn, phù hợp. Chính ông và đồng bọn của ông, với bản chất phản động, thù địch đang vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam, bị chính lịch sử dân tộc Việt Nam kịch liệt lên án kết tội và bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Huỳnh Ngọc Tuấn mở miệng chửi rủa, tự biến mình thành “chó dại” hại dân, phá Đảng

 • 7 Tháng Mười Một, 2015 at 8:53 sáng
  Permalink

  dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam 85 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, người dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ thật sự của đất nước, có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc. Thành tựu đó của cách mạng Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng không những được động đảo nhân dân trong nước vui mừng, phấn khởi, tin tưởng, đồng tình ủng mà còn được nhân dân yêu chuộng hòa bình của nhiều nước trên thế giới thán phục, ngưỡng mộ. Vậy mà, Huỳnh Ngọc Tuấn lại không nhìn thấy điều đó, có phải mắt Ông này bị mù màu không? đã không thấy thì ngồi yên nghe người khác nói, nhưng ông này lại chua ra những câu võ đoán, mò mẩm. sai sự thật. Thật đáng thương cho kẻ tật nguyền.

  Reply
 • 10 Tháng Mười Một, 2015 at 1:02 sáng
  Permalink

  Huỳnh Ngọc Tuấn viết: Đảng là “sùng bái bạo lực” thì đúng là một sự vu cáo trắng trợn, thể hiện rõ bản chất của một kẻ phản động thực sự. Là một người dân Việt Nam mà không hiểu biết một chút gì về lịch sử đất nước mình cả. Không chỉ trong thế kỷ XX – lúc đó Đảng cộng sản Việt Nam mới ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam- mà trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, khi đứng trước những kẻ thù hung hãn, nhăm nhe quyết xâm lược nước ta, chúng ta đều tìm mọi biện pháp hòa bình có thể để tránh “binh, đao”. Thế kỷ XX cũng vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc ta đã ” nhân nhượng” đến hết mức có thể nhưng các thế lực đế quốc hiếu chiến càng “lấn tới” buộc cả dân tộc phải đứng lên để bảo vệ Tổ quốc. Vậy ai là “sùng bái bạo lực”? Theo tôi một người phản động, chống phá cách mạng như Huỳnh Ngọc Tuấn mà đưa ra những luận điểm, nhận định võ đoán mà đọc sơ qua ai cũng thấy sai lè như thế này, thể hiện sự bế tắc, cùng đường trong con người của Tuấn. Đáng thương cho Huỳnh Ngọc Tuấn quá!

  Reply
 • 10 Tháng Mười Một, 2015 at 3:11 chiều
  Permalink

  Huynh Ngọc Tuấn – tên phản dân, hại nước cần phải xử bắn ngay lập tức.

  Reply
 • 12 Tháng Mười Một, 2015 at 12:35 sáng
  Permalink

  Những luận điệu sủa càn, cắn bậy của “chó dại” – Huỳnh Ngọc Tuấn mục đích nhằm chống Đảng, chống chế độ, hại dân, hại nước. Đôi mắt của hắn đang cố gắng mở to để có thể bới móc, tìm ra những kẻ hở, những thói hư tật xấu… không để nhằm góp ý xây dựng mà, ngược lại, bôi nhọ, hạ uy tín, thanh danh của Đảng. Mắt thì mở to đấy, nhưng tư duy thiển cận, tâm hồn vẩn đục, lương tri thấp hèn, cố tình bôi nhọ, hạ bệ, phủ nhận công lao to lớn của Đảng, đi ngược lại với nguyện vọng của nhân dân và lợi ích của dân tộc… Huỳnh Ngọc Tuấn chỉ là con chó dại cần được tiêm vacxin.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.