Jackhammer Nguyễn lớn tiếng vu khống nghiệp đoàn ở Việt Nam

Một trong những chiều trò nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động là gây ra sự mơ hồ và hoài nghi của người dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Điển hình, tại trang “Baotiengdan, bài viết gần đây của Jackhammer Nguyễn tung ra luận điệu “Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam và sự bôi bác cộng sản”. Đọc bài viết của Y thấy rõ những mưu đồ đen tối như:

Thứ nhất, Y cho rằng “các đảng cộng sản cầm quyền đều có các tổ chức gọi là “công đoàn”, nhưng chỉ là những tổ chức quan liêu, cánh tay nối dài của giới cầm quyền độc tài, chứ không đại diện gì cho quyền lợi công nhân cả.

Nhân dân Việt Nam đều biết, chỉ có Jackhammer Nguyễn cố tình không biết, tại Điều 10, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi rõ: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyên, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Các tổ chức của Đảng và đảng viên, nhất là tổ chức, đảng viên hoạt động trong các cơ quan nhà nước vừa phải gương mẫu tuân thủ Hiến pháp và pháp luật… tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng, đồng thời tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy mạnh mẽ vai trò, tính tự chủ, năng động, sáng tạo của tổ chức chính trị – xã hội.

Thứ hai, Y trắng trợn vu cáo: “Tình trạng yếu ớt của nghiệp đoàn độc lập sẽ duy trì sự thống trị của giới cầm quyền mệnh danh cộng sản, câu kết bồ bịch với giới tư bản trong và ngoài nước. Mà sự yếu ớt đó cũng chính là sự yếu ớt của dân tộc Việt Nam vậy”.

Chỉ rõ cho Jackhammer Nguyễn biết rằng, Nghiệp đoàn ở Việt Nam là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề, được thành lập theo địa bàn hoặc đơn vị lao động có 10 đoàn viên trở lên và được công đoàn cấp trên là Liên đoàn Lao động cấp huyện hoặc công đoàn ngành địa phương trực tiếp quyết định thành lập (hoặc giải thể) và chỉ đạo hoạt động. Theo Điều 16 Điều lệ Công đoàn Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của nghiệp đoàn cơ sở như: Đại diện cho đoàn viên quan hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên để tìm giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ hoặc phản ánh, kiến nghị, đề nghị người có thẩm quyền giải quyết; tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách pháp luật có liên quan đến đồi sống và điều kiện hành nghề của người lao động; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên và người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, cuộc sống, đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội; phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Thực tiễn: tại Báo cáo chỉ số hạnh phúc của Liên Hợp Quốc năm 2020, Việt Nam đứng thứ 82/156 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 11 bậc so với năm 2019. Mặt khác, theo Forbes đăng ngày 23/11/2022, dựa trên giá trị đồng USD, từ năm 2006 đến năm 2021, tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Việt Nam lên đến gần 371%, tăng gần gấp 5 lần, tại bài viết tạp chí Forbes đánh giá “Nhìn chung Việt Nam có tăng trưởng GDP bình quân đầu người ấn tượng nhất trong các quốc gia trên thế giới. Xu hướng này phản ánh sự năng động của nền kinh tế Việt Nam và sự phát triển vượt bậc của nước này trong những năm qua”.

Sáng 24/11, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, đã tổ chức Diễn đàn Chính sách Tài khóa và Phát triển 2022. Báo cáo “Từ chính sách kinh tế vĩ mô đến tăng trưởng dài hạn” của PGS.TS Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam 30 năm qua (1991-2021) tương đối ấn tượng với mức tăng trung bình 6,5%, tốc độ thuộc loại cao và ổn định so với thế giới. Quy mô kinh tế năm 2021 khoảng 363 tỷ USD, Việt Nam đã lọt top 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2021 đạt gần 3.700 USD, gấp 2,4 lần so với năm 2011; thu nhập bình quân đầu người theo sức mua tương đương năm 2021 của Việt Nam bằng 17% của Mỹ, bằng 24-26% của Nhật Bản, Hàn Quốc, bằng 40% của Malaysia và bằng 61% Thái Lan và Trung Quốc.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, Jackhammer Nguyễn đã xuyên tạc, vu khống về nghiệp đoàn ở Việt Nam nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm suy giảm niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước. Mỗi người dân cần cảnh giác với những luận điệu sai trái của Jackhammer Nguyễn. Đồng thời, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới ở nước ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.