Kẻ nào bắn vào lịch sử bằng súng lục thì lịch sử sẽ bắn kẻ đó bằng đại bác … Đúng vậy!

Mới đây, một tác giả đã viết một bài trên địa chỉ: http:// danchimviet.info (Kami, Đài RFA, 03/12/2015) có bàn đến chủ đề kinh tế thị trường hoàn chỉnh, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho rằng việc xác định kinh tế thị trường ở Việt Nam là kinh tế thị trường hoàn chỉnh là trái với đường lối của Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp 2013, theo đó đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, coi kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế thực chất là đi ngược lại mục tiêu của chủ nghĩa Mác – Lênin, nghĩa là mang toàn bộ sở hữu nhà nước chuyển giao lại cho tư nhân.

Đây thực sự là vấn đề rất lớn cả về lý luận và thực tiễn, xem xét việc này không chỉ dựa vào một quan điểm, một quan niệm, một ý kiến của một cá nhân cụ thể, mà phải dựa trên quan điểm chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đôi khi những vấn đề nhạy cảm, hệ trọng trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được diễn đạt, thể hiện trong những bối cảnh, điều kiện cụ thể nhiều khi còn mang ý nghĩa sách lược, ngoại giao, nhất là trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, vừa hợp tác vừa đấu tranh giữa các nước khách nhau về chế độ chính trị.

Vì vậy, tạm thời hãy gác lại chuyện bàn về kinh tế thị trường của Việt Nam là kinh tế thị trưởng hoàn chỉnh hay kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bởi lẽ bàn về chuyện này đã tốn khá nhiều giấy mực và chắc chắn sẽ còn tốn nhiều giấy mực nữa. Đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng, không thể có kết luận vội vàng.

Ở đây chỉ đề cập đến một quan điểm của tác giả Kami trong bài viết nêu trên, người đọc tự hỏi không biết cái tay “Kami”, “Kameo” này có phải là người Việt Nam hay không? Anh ta đã từng sống trong những năm kháng chiến, hoặc thời bao cấp không? Anh ta là hạng người nào ? Loại cách mạng nửa mùa, phản động hay cơ hội về chính trị ? Anh ta nói theo quan điểm của mình hay có kẻ nào đó xui anh ta nói vì động cơ chính trị nào đó? Trong bài viết, nhiều đoạn anh ta ra sức bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, bảo vệ đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, bênh vực tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng không được xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, để rồi lại quay ngoắt cho rằng chính Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam nên đã gây nên những tội ác, mang lại tai họa cho dân tộc Việt Nam !

Vì vậy, cố bám vào những những sự kiện đã qua và đã được làm sáng tỏ để xuyên tạc, quy kết tội ác của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là một cách nhìn phiến diện, thiên lệch, là sự xuyên tạc lịch sử. Thử hỏi tác giả Kami, thế còn việc Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân Việt Nam lật chế độ thực dân, phong kiến, giành lại độc lập tự do cho dân tộc; đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa để Việt Nam được như ngày hôm nay thì là công hay là tội?

Ngồi một chỗ mà phê phán lịch sử, quy kết như kiểu của tác giả Kami này thì người dân Việt Nam bình thường cũng không thể chấp nhận, trừ bọn phản động, bọn cơ hội chính trị, bọn chuyên làm nghề “chọc gậy bánh xe”, “gắp lửa bỏ tay người” thì chắc chắn sẽ sướng lắm, hả hê lắm.

Xin có lời khuyên với tác giả Kami: hãy suy ngẫm cho kỹ rồi hãy nói, hãy nói đúng lịch sử, đừng xuyên tạc, quy kết chủ quan. Nên nhớ rằng, kẻ nào đó bắn vào lịch sử bằng viên súng lục, thì lịch sử sẽ bắn vào kẻ đó bằng một viên đại bác. Đừng quên điều này!

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Kẻ nào bắn vào lịch sử bằng súng lục thì lịch sử sẽ bắn kẻ đó bằng đại bác … Đúng vậy!

 • 16 Tháng Mười Hai, 2015 at 7:28 chiều
  Permalink

  Cần tìm hiểu lai lịch của kẻ có cái danh là Kami này làm gì, để xếp hạng cho hắn à? Thành phần mà diễn đạt ngôn từ hàm hồ, rối rắm thể hiện một tâm hồn đen tối, chứa đựng những “nọc độc” của loại rắn nhăm nhe nhằm hại dân, hại nước. Mượn cớ bàn luận để đóng góp cho đất nước, nhưng thực chất là tuyên truyền xuyên tạc nhằm phá hoại sự đoàn kết thống nhất của nhân dân, đầu thì hô hào bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, bảo vệ đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, bênh vực tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng không được xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng đuôi thì nhăm nhe bóp méo lịch sử dân tộc phục vụ cho bọn phản động, cơ hội. Chúng ta cần đấu tranh loại bỏ những thành phần “ác quỷ đội lốt người” như tên Kami này ra khỏi trong đời sống xã hội.

  Reply
 • 16 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:20 chiều
  Permalink

  một kẻ tư duy, suy nghĩ trước sau bất đồng, ngay cái logic đơn giản thế cũng không xong thử hỏi hắn có thể làm nên công trạng gì. muốn đóng góp cho đất nước à, hãy sắp xếp lại tư duy của mình đi đã, hãy tự giúp mình thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của mình đi đã. mọi người xếp hắn vào loài rắn có nọc độc, nhưng theo tôi hắn chỉ có hàm mà không có răng, có nọc mà không có độc. một đứa trẻ cũng chẳng tin lời hắn. vậy mà cũng có kẻ trả tiền để hắn viết bài này.

  Reply
 • 16 Tháng Mười Hai, 2015 at 10:08 chiều
  Permalink

  Trong quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế tư nhân được coi là một thành phần kinh tế quan trọng của đất nước và thực tế, trong những năm vừa qua, kinh tế tư nhân ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò và có nhiều đóng góp to lớn vào sự phát triển của Việt Nam. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân hoàn toàn không phải là “mang toàn bộ sở hữu nhà nước chuyển giao lại cho tư nhân” như mấy chú ở bển nói. Lập luận đó hoàn toàn là một sự ngụy biện, đánh tráo khái niệm và lỗi lôgic. Nếu như ông đã đọc Tư Bản của Mác, đặc biệt là Chính sách Kinh tế mới (NEP) của Lênin hẳn ông sẽ thấy các vị tiền bối của chúng tôi đã nhiều lần khẳng định: trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ, vai trò của kinh tế tư nhân là rất quan trọng bởi chủ nghĩa xã hội chỉ được hình thành trên cái cơ sở hạ tầng mà chủ nghĩa tư bản đã sinh ra mà thôi; thậm chí việc thuê các chuyên gia, các nhà quản lý tư bản cần phải được coi trọng. Hiện nay, bất cứ thành phần kinh tế nào đem lại sự phát triển cho đất nước, đem lại cơm áo, gạo tiền, tạo công ăn việc làm cho người dân đều được đất nước chúng tôi trân quý. Tuy nhiên các thành phần kinh tế này hoạt động đều phải dựa trên luật pháp và có sự quản lý của nhà nước, sự lãnh đạo của Đảng để phát triển theo đúng con đường mà nhân dân chúng tôi đã sáng suốt lựa chọn. Đấy chính là con đường phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà những người tâm không sáng, bút không thẳng kia cố tình không chịu hiểu.

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2015 at 12:54 sáng
  Permalink

  Nhắn với Kami, muốn luận bàn về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước thì trước hết hãy xem lại “vốn kiến thức” nhỏ nhoi của mình. Đừng “tỏ ra nguy hiểm” với “cái đầu rỗng”. Đừng vì những đồng đola và những “ảo vọng” chính trị đen tối của bản thân mà bất chấp tất cả, “gắp lửa bỏ tay người”. Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.