Kẻ phản động Chu Mộng Long

Trong bài Khó quá: Tư cách gì? Chu Mộng Long đã có những bình luận xuyên tạc, lệch lạc quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu”. Mục đích của Chu Mộng Long muốn hướng lái dư luận hiểu sai về chủ nghĩa Mác và chống phá Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để thấy được mục đích thực sự của Chu Mộng Long, cần vạch trần những bình luận xuyên tạc, lệch lạc của Y về “xóa bỏ chế độ tư hữu” của C.Mác trên hai khía cạnh.

Thứ nhất, việc Chu Mộng Long cho rằng, người cộng sản “sở hữu tài sản dù lớn dù nhỏ, dù của cha mẹ, vợ con, anh chị em đều phải tự giác tước đoạt để thực hiện công hữu” là sự xuyên tạc quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu”.

Trong Bản thảo kinh tế – triết học viết năm 1844, C.Mác đã chỉ ra và phân tích rất rõ chế độ tư hữu khiến cho con người bị tha hóa như thế nào trên hai phương diện: một là, sự tha hóa của người công nhân trong sản phẩm lao động của anh ta; hai là, sự tha hóa của người công nhân “trong bản thân hành vi sản xuất, trong bản thân hoạt động sản xuất”. Nghĩa là, chế độ tư hữu khiến cho con người trở nên xa lạ với chính mình và làm biến mất “tồn tại có tính chất người” của con người. Chế độ tư hữu khiến cho giá trị con người bị hạ thấp xuống chỉ bằng máy móc, khiến cho người công nhân “cảm thấy mình chỉ còn là con vật” trong những chức năng con người của anh ta, khiến cho “cái vốn có của súc vật trở thành chức phận của con người, còn cái có tính người thì biến thành cái vốn có của súc vật”. Do đó, “xóa bỏ chế độ tư hữu” là cần thiết và tất yếu.

Song, theo quan niệm của C.Mác, không phải xóa bỏ chế độ sở hữu nói chung, mà cụ thể là xóa bỏ “chế độ sở hữu tư sản” – “biểu hiện cuối cùng và đầy đủ nhất của phương thức sản xuất và chiếm hữu sản phẩm dựa trên những đối kháng giai cấp, trên cơ sở những người này bóc lột những người kia”. C.Mác và Ph.Ăngghen trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” cũng đã chỉ rõ rằng: Chủ nghĩa cộng sản tuyệt nhiên không muốn xóa bỏ sự chiếm hữu cá nhân của người công nhân đối với những sản phẩm lao động của anh ta, vì “sự chiếm hữu ấy không đẻ ra một khoản dư nào có thể đem lại một quyền lực chi phối lao động của người khác”, cũng không tước bỏ của ai cái khả năng chiếm hữu những sản phẩm xã hội. Vấn đề ở đây là, cần phải “xóa bỏ tính chất bi thảm của cái phương thức chiếm hữu” sản phẩm lao động do người công nhân làm ra và dùng sự chiếm hữu ấy nô dịch lao động của người khác – cái phương thức “khiến cho người công nhân chỉ sống để làm tăng thêm tư bản” trong chừng mực “những lợi ích của giai cấp thống trị đòi hỏi”. Tất cả đều rất rõ ràng, do đó chỉ có tâm địa phản động, Chu Mộng Long mới bày trò xuyên tạc nhằm làm sai lệch quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu”.

Thứ hai, Chu Mộng Long cố tình bỏ qua tính thời điểm lịch sử của sự “xóa bỏ chế độ tư hữu”.

Cũng trong Bản thảo kinh tế – triết học viết năm 1844, C.Mác còn nói đến thời điểm lịch sử của sự “xóa bỏ chế độ tư hữu”. C.Mác đã chỉ ra, trước ông, trong lịch sử đã có những tư tưởng về sự “xóa bỏ chế độ tư hữu”. Đó là những tư tưởng về một chủ nghĩa cộng sản mà C.Mác gọi là “chủ nghĩa cộng sản thô lỗ” hay “chủ nghĩa cộng sản chưa hoàn bị”. Chủ nghĩa cộng sản này chỉ là sự hoàn thành “sự ghen ghét và sự thèm muốn bình quân hóa” xuất phát “từ quan niệm về một mức tối thiểu nào đó”. Đồng nghĩa với đó là, thời điểm và cách thức thực hiện sự “xóa bỏ chế độ tư hữu” diễn ra một cách chủ quan. Theo C.Mác, “sự xóa bỏ chế độ tư hữu như vậy hoàn toàn không phải là sự chiếm hữu thật sự thước đo ấy, điều đó thấy rõ chính là từ sự phủ định một cách trừu tượng toàn bộ thế giới văn hóa và văn minh, từ việc quay trở về tính giản dị không tự nhiên của người nghèo và không có nhu cầu, người này không những không vượt lên trên trình độ chế độ tư hữu mà thậm chí chưa đạt tới chế độ đó”.

C.Mác đã làm rõ tính thời điểm của sự “xóa bỏ chế độ tư hữu” và lên án mạnh mẽ tư tưởng về sự “xóa bỏ chế độ tư hữu” của “chủ nghĩa cộng sản thô lỗ” hay “chủ nghĩa cộng sản chưa hoàn bị”, thế nhưng Chu Mộng Long với bản chất của kẻ phản động, không những cố tình xuyên tạc quan niệm của C.Mác, mà còn lấy ngay tư tưởng của “chủ nghĩa cộng sản thô lỗ” để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam khi cho rằng: “Những ai sở hữu tài sản dù lớn dù nhỏ, dù của cha mẹ, vợ con, anh chị em đều phải tự giác tước đoạt tài sản để thực hiện công hữu” và nếu Đảng Cộng sản Việt Nam không làm được điều này thì “không còn là Đảng Cộng sản nữa!”

Như vậy, dù Chu Mộng Long có dùng cách này hay cách khác để làm sai lệch, xuyên tạc quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu”, thì Y không những không thay đổi được niềm tin tuyệt đối của nhân dân Việt Nam với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa, mà còn bộc lộ rõ bản chất của kẻ phản động hại dân, hại nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Kẻ phản động Chu Mộng Long

 • 14 Tháng Mười Một, 2017 at 8:08 sáng
  Permalink

  Cố tình hiểu sai lệch, xuyên tạc quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu” của Chu Mộng Long thực chất là muốn đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng hòng chia rẽ và làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Nhưng ý đồ đó đã bị bóc mẽ./.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2017 at 2:09 chiều
  Permalink

  Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, bất kể ai cũng không thể xuyên tạc và phủ nhận được.

  Reply
 • 28 Tháng Bảy, 2018 at 7:59 sáng
  Permalink

  Cho dù Chu Mộng Long có dùng mọi cách để xuyên tạc quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu”, thì cũng không thay đổi được niềm tin của nhân dân đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, mà còn càng lộ rõ hơn bản chất phản động hại dân, hại nước của Chu Mộng Long

  Reply
  • 26 Tháng Mười, 2018 at 9:41 sáng
   Permalink

   gui DANG VAN SANH ,mot con nguoi thieu nang tri tue~~!!!

   Reply
 • 8 Tháng Mười, 2018 at 12:31 sáng
  Permalink

  đọc các còm của các người sao giống mấy con vẹt!
  Thời buổi này ai còn tin vào chủ nghĩa mác lê nữa! chính người cũng không tin. Cả xã hội chỉ tranh thủ kiếm tiền nhất là các đảng viên. Toàn lũ dạo đữc giả

  Reply
 • 2 Tháng Một, 2019 at 6:55 sáng
  Permalink

  Chu Mộng Long đã cố tình xuyên tạc quan niệm của C.Mác về “xóa bỏ chế độ tư hữu”.

  Reply
 • 2 Tháng Bảy, 2019 at 4:41 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Chu Mộng Long rõ ràng là cố tình xuyên tạc phản động.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.