Không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo

Trong những năm gần đây các thế lực phản động lợi dụng triệt để vấn đề tôn giáo để cổ súy tư tưởng ly khai, chống đối, ráo riết ủng hộ những phần tử bất mãn, quá khích nhằm kích động biểu tình, gây bạo loạn, đòi lật đổ chế độ ở nước ta. Vì vậy, chúng ta cần nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của chúng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Thứ nhất, chúng lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để kích động tư tưởng ly khai, tư tưởng chống đối trong cộng đồng, đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số. Các thế lực thù địch nhìn nhận tôn giáo như một “lực lượng chính trị” có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các tổ chức phản động người Việt lưu vong cũng tích cực hậu thuẫn cả về vật chất lẫn tinh thần cho những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong một số cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam nhằm phục vụ ý đồ sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hóa”, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.

Thứ hai, chúng tích cực ủng hộ những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong các tôn giáo, tổ chức lôi kéo, kích động tín đồ biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để lấy cớ can thiệp từ “bên ngoài”. Sự hậu thuẫn này chính là lý do giải thích tại sao hiện nay các phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong một số cộng đồng tôn giáo có thái độ công khai thách thức, ngang nhiên chống đối chính quyền. Ngoài ra, chúng còn lợi dụng tình hình khiếu kiện để xuyên tạc, vu cáo Đảng và Nhà nước ta vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo. Từ đó, kích động quần chúng tín đồ nổi dậy chống đối chế độ, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ ba, tích cực thúc đẩy liên kết hoạt động giữa các tôn giáo; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phản động, cơ hội chính trị trong nước để tạo dựng ngọn cờ, hình thành lực lượng đối lập, đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Thủ đoạn này đã được các thế lực phản động sử dụng thành công ở một số nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây. Hiện nay, họ đẩy mạnh phát triển các hội đoàn tôn giáo, làm sầm uất xứ đạo, khuyếch trương thanh thế, kết hợp với tăng cường truyền đạo trái phép, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên để tập hợp quần chúng, gây áp lực với chính quyền địa phương nếu bị xử lý.

Thứ tư, tiến hành những hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, tuyên truyền kích động mâu thuẫn, xung đột và đối lập về hệ tư tưởng. Họ xuyên tạc, vu cáo Nhà nước ta đàn áp tôn giáo, làm cho bộ phận quần chúng thiếu hiểu biết, lạc hậu ngộ nhận tin theo. Kích động nhân dân, tạo dựng lực lượng chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Một số tổ chức phản động người Việt lưu vong lợi dụng các hoạt động tài trợ và thông qua hoạt động từ thiện để chuyển tài liệu tôn giáo có nội dung phản động vào trong nước, xuyên tạc bản chất chế độ ta, kích động tư tưởng chống đối trong quần chúng tín đồ. Điều đó đã ít nhiều tác động đến tư tưởng của một số đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là số đồng bào có đạo, dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật như: chống lại việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương; tập hợp lực lượng để tổ chức gây rối trật tự công cộng, gây bạo loạn chính trị…

Để chủ động ngăn chặn, đối phó có hiệu quả với các hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng nước ta trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tăng cường công tuyên truyền, giáo dục nhận thức sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo nói chung và từng tôn giáo cụ thể nói riêng. Chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý ở một số địa phương. Kiện toàn bộ máy tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng; đặc biệt là ở những vùng có đông đồng bào theo đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo để tín đồ hiểu rõ và chấp hành nghiêm túc; khai thác các giá trị nhân văn, đạo đức tiến bộ trong giáo lý tôn giáo để vận động, thu hút, tập hợp quần chúng tín đồ tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Hai là, đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.  Thực hiện tốt chính sách đoàn kết lương – giáo; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bên cạnh đó, phải kịp thời vạch trần mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn mà các thế lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ dân tộc, chống phá cách mạng nước ta; vạch trần bộ mặt phản động, đội lốt tôn giáo để phá hoại cách mạng, từ đó nâng cao trình độ nhận thức, giác ngộ, ý thức cảch giác cách mạng trong quần chúng tín đồ.

Ba là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đặt ra. Các địa phương phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo chuyên sâu ở tỉnh, huyện, xã, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới. Tổ chức tốt các lớp, các đợt tập huấn riêng cho các chức sắc, chức việc, người có ảnh hưởng, uy tín với cộng đồng tôn giáo, dân tộc để phổ biến chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, phải nắm chắc số phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, cực đoan, quá khích trong các cộng đồng tôn giáo, số đối tượng cầm đầu kích động quần chúng giáo dân khiếu kiện trên từng địa bàn cụ thể để chủ động quản lý, đấu tranh có hiệu quả./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “Không để kẻ xấu lợi dụng vấn đề tôn giáo

 • 21 Tháng Tám, 2017 at 10:29 sáng
  Permalink

  tinh thần là nội dung, thể xác là hình thức. nội dung có trước sinh ra và quyết định hình thức nên tâm quyết định vật, vật phục vụ tâm. nên duy tâm biện chứng là đúng, duy vật biện chứng là sai. tôn giáo (chân chính ) là lời dạy đúng đắn và cao siêu nhất.

  Reply
 • 23 Tháng Mười, 2018 at 10:43 sáng
  Permalink

  Các địa phương phải chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo chuyên sâu ở tỉnh, huyện, tổ chức tốt các lớp, các đợt tập huấn riêng cho các chức sắc, chức việc, người có ảnh hưởng, uy tín với cộng đồng tôn giáo, dân tộc để phổ biến chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước xã,

  Reply
 • 13 Tháng Năm, 2019 at 7:55 sáng
  Permalink

  Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo là hết sức thâm độc và nguy hiểm.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.