Không thể phủ nhận giá trị Cuốn sách chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Trang Facebook Đài Á Châu tự do/ RFA đăng tải bài viết với tựa đề “Sách của ông Trọng: “Lạc đề đối với người dân”. Với nội dung xuyên tạc rằng: niền tin của người dân lung lay”, bị bỏ rơi. Có thể khẳng định rằng đây là những luận điệu sai trái có chủ ý, nhằm xuyên tạc, nói xấu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, xuyên tạc chủ trương và kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Bởi thực tiễn cho thấy:

Tham nhũng là vấn nạn của mọi quốc gia và không thể một sớm một chiều có thể ngăn chặn, giải quyết triệt để. Ở Việt Nam, sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khuyết điểm, hạn chế, trong đó có vấn nạn tham nhũng, tiêu cực. Vì vậy, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời có ý nghĩa rất quan trọng. Thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước và người đứng đầu Đảng ta trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời tiếp tục cổ vũ, khích lệ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực ra mắt bạn đọc được kết cấu làm 3 phần, với hơn 600 trang và gần 100 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Cụ thể, Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022. Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, với thông điệp chính là: “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”. Nội dung xuyên suốt các bài viết là sự trăn trở, quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 97 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Từ những giá trị không thể phủ nhận về ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Cuốn sách, cần phải khẳng định: Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ đại diện cho chính quyền mà còn đại diện cho đông đảo quần chúng nhân dân. Cuốn sách thể hiện tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm và nỗ lực của toàn dân trong việc xây dựng đất nước ngày càng trong sạch, vững mạnh. Luận điệu:“niền tin của người dân lung lay”, “bị bỏ rơi” và “lạc đề đối với người dân” của Đài Á Châu tự do/ RFA là hoàn toàn sai trái và bịa đặt nhằm vu khống, xuyên tạc, phủ nhận thành tựu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta; là nhằm hạ thấp uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên trang Facebook Đài Á Châu tự do/ RFA./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.