Không thể phủ nhận những thành công trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam

Tham nhũng, tiêu cực là một hiện tượng xã hội khách quan, xảy ra ở mọi chế độ xã hội. Đây cũng là thứ giặc nội xâm tàn phá sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, suy giảm uy tín lãnh đạo của Đảng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Do đó, ở mọi thời kỳ cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn quyết tâm triệt tiêu vấn nạn này.

Ngay khi Đảng ta trở thành đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những cảnh cáo về nguy cơ tha hóa của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người đã lên án những biểu hiện của sự tha hóa quyền lực nhà nước trong không ít cán bộ, đảng viên có chức, có quyền. Người coi tham ô, lãng phí và quan liêu là kẻ thù nguy hiểm của cách mạng. Theo Người, ba căn bệnh này có liên hệ chặt chẽ với nhau, nó ẩn náu kín đáo trong mỗi con người, nó chống phá từ bên trong nội bộ của tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ địch bên ngoài chống phá ta. Người viết: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ. Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm, mang súng mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”; và để xây dựng một xã hội mới, một xã hội tự do, bình đẳng, một xã hội cần, kiệm, liêm, chính thì phải loại bỏ vấn nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu vẫn tồn tại trong lòng xã hội.

Ngày nay, với quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng, Nhà nước ta đã và đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và bước đầu đạt được những kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao. Kết quả này cũng được nêu rõ trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm.

Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm với tham nhũng, tiêu cực này, đã có hàng nghìn đảng viên bị kỷ luật, trong đó có cả cán bộ cao cấp. Theo số liệu do Tổ chức Minh bạch thế giới (TI) công bố, Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) của Việt Nam trong 10 năm, từ mức thấp nhất là 30 điểm trong năm 2012 lên 39 điểm trong năm 2021. Theo đó, chỉ số CPI của Việt Nam trong năm 2021 là 39/100 điểm, tăng 3 điểm từ mức 36/100 điểm năm 2020, xếp thứ 87/180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây chính là sự khẳng định những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động với dã tâm đen tối lại sẵn sàng phủ nhận, xuyên tạc quyết tâm cũng như những kết quả đạt được trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Âm mưu của chúng là nhằm kích động các tầng lớp nhân dân gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, không “mắc bẫy” của chúng và kịp thời đấu tranh bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, phủ nhận công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.