Không thể phủ nhận thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta

Trong bài “Thắng/bại tháng Tư” của Kông Kông trên Danlambao, đăng ngày 7/4//2019 với âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, bằng các thủ đoạn xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Nội dung cơ bản bài viết của Kông Kông bao gồm:

Một là, Kông Kông đã xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kông Kông coi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược nước ta là “cuộc chiến huynh đệ tương tàn”, “cuộc nội chiến”. Y đã cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử và bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Sự thật, sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 thực dân Pháp xâm lược nước ta lần nữa. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử 1945, đế quốc Mỹ từng bước can thiệp và xâm lược nước ta, gây bao tội ác với nhân dân ta, độc chiếm miền Nam Việt Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của chúng. Đế quốc Mỹ đã chia cắt đất nước ta, chà đạp lên khát vọng độc lập, tự do, hòa bình thống nhất đất nước của nhân dân ta. Ai cũng biết đế quốc Mỹ là kẻ xâm lược, cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ là phi nghĩa. Đây là điều mà các học giả, sử gia, nhà quân sự, nhà chính trị đã nói nhiều và nhiều người đã nói, đã viết trên các diễn đàn quốc tế và ngay cả đội quân xâm lược Mỹ cũng thừa nhận và sự hối hận về tội lỗi mà họ đã gây ra cho nhân dân Việt Nam. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đã đem lại độc lập cho dân tộc, hòa bình, ấm no, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đất nước ta đã độc lập, thống nhất, cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao và đất nước đổi thay hàng ngày, dẫu biết rằng, còn có những khó khăn, thách thức không nhỏ. Trước kia, hiện nay và sau này nếu ai, cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả và giá trị của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thì đều là kẻ đồng lõa, bênh vực quân xâm lược, phản nước, hại dân.

Hai là, lợi dụng đấu tranh phòng chống tham nhũng, “tự diễn biến” để chống đối, lật đổ chế độ, phủ nhận thành quả cách mạng. Đây là mục đích đen tối, tâm địa xấu xa của Kông Kông. Mọi người đều biết, tham nhũng là vấn nạn của mọi quốc gia, phòng, chống tham nhũng là vấn nạn của các quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam cũng vậy, tham nhũng là tội ác không thể dung tha, phải bị trừng trị theo luật pháp. Điều đáng nói là, trong bài viết Kông Kông đã chủ ý hướng lái người đọc với dụng ý đòi thay đổi thể chế chính trị với cách thức chống Đảng Cộng sản Việt Nam rõ như ban ngày. Với giọng điệu phủ nhận thành quả công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kích động, tuyên truyền chống chế độ và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Giọng điệu của Kông Kông trái với những gì có trong thực tế, hơn thế, gã còn suy diễn, thổi phồng sự hư hỏng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và phủ nhận bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái là quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước không thể lợi dụng vấn đề phòng, chống tham nhũng để thực hiện âm mưu chống Đảng, Nhà nước và chế độ XNCN

Mọi người hãy cảnh giác, kiên quyết phản bác mọi luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, bôi đen, phủ nhận thành quả cách mạng Việt Nam, tuyên truyền lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của một số phần tử cơ hội, phản động trên các trang mạng xã hội.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Không thể phủ nhận thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta

 • 22 Tháng Tư, 2019 at 9:12 sáng
  Permalink

  giọng điệu của Kông Kông thực chất là nhằm chống phá Việt Nam

  Reply
 • 22 Tháng Tư, 2019 at 9:13 sáng
  Permalink

  Không ai có thể phủ nhận thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc

  Reply
 • 23 Tháng Tư, 2019 at 7:16 sáng
  Permalink

  Đồng ý với tác giả: “Trước kia, hiện nay và sau này nếu ai, cố tình xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả và giá trị của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thì đều là kẻ đồng lõa, bênh vực quân xâm lược, phản nước, hại dân.”

  Reply
 • 23 Tháng Tư, 2019 at 7:45 sáng
  Permalink

  Kông Kông thật là phản động và phải bị trừng trị!.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.