Không thể phủ nhận thành tựu giáo dục của Việt Nam

Gần đây, trên một số trang mạng phản động, xuất hiện bài viết “Do sự đào tạo của cộng sản, ở Việt Nam một số người đã trở nên mất tính người” của một “nhà dân cuội” dưới bút danh “Nhà giáo Miền Nam”. Xuyên suốt bài viết, “nhà dân cuội” này một mặt cố gắng “khoe bày” vốn kiến thức rất nông cạn của mình về nền văn hiến Việt Nam; một mặt cố tình xuyên tạc những thành tựu giáo dục mà Việt Nam đã đạt được từ khi có Đảng lãnh đạo. Không quá khó để nhận rõ động cơ và âm mưu không trong sáng, tốt đẹp ẩn sau những ngôn từ “hoa mĩ” xen lẫn “chợ búa”, “vỉa hè” của “nhà dân cuội” này. Những luận điệu trong bài viết này chỉ là sự “a dua” nói theo “phong trào” của đám “dân cuội” bám gót ngoại bang, nhằm phủ nhận thành tựu phát triển giáo dục Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Với vốn kiến thức thiển cận, cộng lối suy diễn “hằn học”, chủ quan không che giấu mưu đồ thấp hèn, “Nhà giáo Miền Nam” đã đưa ra nhận định sai trái rằng: “Trong chế độ CS, chúng ta không thể gọi là “nền giáo dục”. Thật trơ trẽn và nực cười! Không hiểu “nhà dân cuội” này được sinh ra ở đâu và được “dạy dỗ” như thế nào mà “cả gan” đến vậy? Phải chăng đầu óc mụ mị của y đang bị “điều khiển” bởi các thế lực đen tối, chỉ có thể “phát” ra những câu vô nghĩa mà chính bản thân y không hiểu gì? Hẳn y không thể hiểu được ham học, coi trọng việc học hành được hình thành lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Và truyền thống ấy đang được tiếp tục phát huy cao độ trong thời đại ngày nay, giúp dân tộc Việt Nam không chỉ thoát nghèo mà còn có thể giàu có một cách sang trọng.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng,  nền giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Có thể khái quát trên các nội dung lớn như sau: 1) Nhu cầu học tập của nhân dân được đáp ứng tốt hơn; 2) Đạt được những kết quả quan trọng trong các mục tiêu chiến lược (nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi  dưỡng nhân tài); 3) Chính sách xã hội về giáo dục đã được thực hiện tốt hơn và có hiệu quả hơn; 4) Chất lượng giáo dục đã có chuyển biến tích cực; 5) Điều kiện đảm bảo phát triển giáo dục ngày càng được tăng cường.

 Phát triển giáo dục ở Việt Nam đã không còn là “chuyện riêng của Đảng”, của ngành giáo dục, mà là của cả xã hội, của mỗi gia đình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng người dân Việt Nam không chỉ thoát nạn mù chữ mà ngày càng phát triển cao về trí tuệ và tài năng; có nhiều mặt ngang bằng với các nước phát triển nhất thế giới. Giáo dục là quốc sách giúp dân tộc Việt Nam thoát khỏi sự “nô dịch” về văn hóa của ngoại bang, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Giá trị văn hiến nghìn năm của dân tộc, theo đó cũng “nở hoa”, tỏa hương sắc khắp năm châu. Sự thật hiển nhiên là thế! Vậy mà “Nhà giáo Miền Nam” lại tìm ra luận điệu sai trái: “chế độ CS chủ trương phản giáo dục, phá giáo dục, đi ngược với giáo dục”. Thật là những lời lẽ u mê, ngu muội!

Hiện nay, mặc dù giáo dục Việt Nam còn có những hạn chế và đang gặp phải nhiều khó khăn, thử thách mà ngành giáo dục phải nỗ lực vượt qua để đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân. Tuy nhiên, không vì thế chúng ta bi quan, chùn bước. Bởi, lịch sử chứng minh, trong những thời khắc lịch sử “ngặt nghèo”, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam lại tỏa sáng. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhất định Việt Nam sẽ vươn đến tầm cao tri thức; phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mở rộng hội nhập quốc tế. Trong quá trình ấy, hiển nhiên sẽ có quá trình đào thải, loại bỏ những kẻ ngu muội và phản trắc như “Nhà giáo Miền Nam”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.