Không thể phủ nhận vai trò của đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng. Nhận thức rõ nhiệm vụ quan trọng này, những năm qua, Đoàn Thanh niên đã phát huy tốt vai trò trong công tác xây dựng Đảng; triển khai tích cực, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng, ngày càng được khẳng định trong thực tiễn. Tuy nhiên, với thái độ hằn học, bất mãn các đối tượng thù địch, chống phá luôn tìm cách nào đó để “chọc ngoáy”, “phá bĩnh”. Mới đây, chúng rêu rao rằng: “Đoàn thanh niên đã mất vai trò”, “phai nhạt lý tưởng”, “không còn quan tâm đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”…  Đây là luận điệu sai trái, xuyên tạc, hết sức nguy hiểm, bởi mục đích sâu xa của chúng hòng phủ nhận vai trò của đoàn thanh niên đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiến tới kích động thanh niên chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, những năm gần đây, dưới sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, mạng xã hội, một bộ phận nhỏ thanh niên bị ảnh hưởng bởi lối sống hưởng thụ, thực dụng, sa vào các tện nạn xã hội; bị các thế lực thù địch lôi kéo, móc nối, xúi giục để chống phá chính quyền. Điều này đã được các cấp bộ, ngành tuyên truyền, giải thích và xử lý nghiêm, tuy nhiên đã gây ra những ảnh hưởng nhất định đến phong trào của đoàn thanh niên.

Thực tế cho thấy, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Trung ương Đoàn đã chủ động xây dựng, tham mưu với Chính phủ phê duyệt chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 – 2030”; tổ chức đoàn các cấp đã tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động cung cấp, định hướng thông tin chính thống, tin tốt, chuyện đẹp cho đoàn viên, thanh niên, nhất là trên mạng xã hội; đề ra nhiều giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức định hướng, giáo dục chính trị cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Theo báo cáo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thời gian qua các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên diễn ra rất tích cực, sôi nổi. Tiêu biểu là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thanh niên, như: Các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chương trình cập nhật kiến thức, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị; các chương trình thông tin, thời sự; các câu lạc bộ lý luận trẻ, trí thức trẻ ở các cấp và trong trường học với nhiều sản phẩm sáng tạo, hiện đại, hiệu quả.

Đặc biệt, trên mặt trận không gian mạng, Đoàn thanh niên các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị đã thành lập các trang thông tin điện tử, fanpage, nhóm Facebook, Zalo… Tiêu biểu như  Hà Nội 100% các cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn đều đã thành lập và duy trì các fanpage, Facebook để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; tỉnh đoàn Nghệ An với nhiều chuyên mục hấp dẫn, tính đến nay, website tinhdoannghean.vn có lượt truy cập trung bình hàng ngày trên 10.000 lượt, nâng tổng số lượt truy cập của website đạt trên 20,5 triệu lượt… đăng tải kịp thời các nội dung tuyên truyền, phản bác luận điệu sai trái, thù địch với lượng người tiếp cận đạt gần 57.000 người và hàng chục nghìn lượt xem và bình luận.

Từ những vấn đề trên cho thấy, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh đầy cam go, phức tạp, cần huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó vai trò của đoàn thanh niên là không thể phủ nhận. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên ngoài trau dồi nâng cao trình độ, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng thì cần phải nâng cao cảnh giác, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong nhận diện, đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Không thể phủ nhận vai trò của đoàn thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • 29 Tháng Tám, 2023 at 9:27 sáng
    Permalink

    Bài viết hay

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.