Không thể xuyên tạc chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước

Trong âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, lĩnh vực đối ngoại là một trong những lĩnh vực mà các thế lực thù địch chọn là trọng điểm chống phá.

Hoạt động mà các thế lực thù địch thực hiện là tăng cường thông tin sai lệch, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực; lợi dụng các hoạt động hợp tác để tác động vào chính sách đối ngoại của Việt Nam; phối hợp sử dụng các biện pháp ngoại giao đa phương, gây sức ép quốc tế về vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, các phần tử cơ hội chính trị cũng gia tăng hành vi phá hoại chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, chỉ trích Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo; xuyên tạc chính sách đa phương, không phân biệt thể chế chính trị của Đảng ta; gây nghi kỵ quan hệ Việt Nam với các nước láng giềng.

Lợi dụng việc Trung Quốc có những hành động xâm lấn, vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và đòi hỏi yêu sách về chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã chỉ trích các chuyến thăm Trung Quốc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, công kích Đảng Cộng sản Việt Nam theo chân Trung Quốc, không coi trọng lợi ích dân tộc bằng lợi ích giai cấp, đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích dân tộc. Đây là những luận điệu chống phá rất thâm độc của các thế lực thù địch, cơ hội về chính trị hòng hạ thấp uy tín lãnh đạo của Đảng, gây mất niềm tin của nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đối với Đảng, Nhà nước.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực đang diễn biến phức tạp, song xu thế lớn và nguyện vọng thiết tha của các dân tộc vẫn là giữ vững hòa bình, mở rộng hợp tác và phát triển. Đại hội XII của Đảng đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của hoạt động đối ngoại là: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cập và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân  và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 Như vậy, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam phù hợp với xu thế lớn của thời đại. Lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta hiện nay là bảo đảm môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển. Điều đó hoàn toàn phù hợp với lợi ích của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Nhờ có chính sách đối ngoại đúng đắn, Đảng, Nhà nước đã có định hướng chỉ đạo và đề ra các chủ trương, giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp, trong đó có vấn đề Biển Đông, đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân và được dư luận quốc tế ủng hộ.

 Tổng kết thực tiễn qua 30 năm đổi mới đất nước, một trong những bài học được Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra và tiếp tục phát huy trong điều kiện hiện nay là phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết; kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi; kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những luận điệu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, công khích các chuyến thăm hữu nghị tới Trung Quốc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng chính là những âm mưu, hành động đi ngược lại lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, là hành vi chống phá Đảng, phá hoại môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước của nhân dân ta. Những hành vi đó cần phải bị phê phán, đấu tranh, bác bỏ.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Không thể xuyên tạc chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước

  • 30 Tháng Chín, 2016 at 2:43 chiều
    Permalink

    đường lối đối ngoại của Việt Nam được xác định trên cơ sở tình hình thực tiễn của đất nước, của thế giới, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đó là công việc nội bộ của Việt Nam. Vậy mà có những kẻ ăn không, ngồi rồi lại muốn can thiệp một cách thô bạo vào công việc nội bộ đó, rồi đi bình luận một cách chủ quan phản động. Những luận đó cần phải đấu tranh và bác bỏ.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.