KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của Đảng và Nhà nước ta; truyền thống quý báu, cội nguồn sức mạnh để dân tộc Việt Nam vượt qua thiên tai, địch họa, lập nên những kỳ tích vẻ vang. Vậy mà, trên trang “Rfavietnam” các thế lực thù địch, phản động cố tình xuyên tạc rằng:  Ở nước ta “Làm gì có chính sách đại đoàn kết dân tộc” hay “Chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc và chính sách đại đoàn kết dân tộc hao tiền tốn của thực thi nhưng kết quả thì ngược lại”; bọn phản động này còn hồ đồ cho rằng, “Một chính sách mang cái tên rất mỹ miều nhưng lại xuất phát từ ý đồ thực dụng và động cơ lợi dụng đối phương…”. Như vậy, những phần tử phản động này tuy là người Việt nhưng trong lòng chất chứa thù hận, mắt bị mờ, tai bị điếc, lầm đường, lạc lối, điên cuồng chống phá đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, bóp méo hòng chia rẽ các tầng lớp nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, ngăn cản sự phát triển của đất nước. Vì vậy, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tỉnh táo và cảnh giác để không bị mắc mưu của kẻ xấu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Người chỉ rõ: Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài. Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị. Ta đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc; ta còn phải đoàn kết để xây dựng nước nhà.

Thực tiễn, Đảng và Nhà nước ta quán triệt sâu sắc tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa VII xác định: Đoàn kết mọi người trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, bao gồm các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở trong nước và định cư ở nước ngoài, lấy mục tiêu chung là giữ vững độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với ý chí quyết tâm sắt đá của dân tộc Việt Nam – dù phải đốt cháy cả dãy trường sơn cũng phải giành cho được độc lập đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời lở đất; đưa người dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Trong kháng chiến chống Pháp, dân tộc Việt Nam phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong kháng chiến chống Mỹ, tinh thần đại đoàn kết được nâng lên tầm cao mới, đông đảo các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua vừa chiến đấu vừa lao động sản xuất, với khát vọng cháy bỏng: Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Huy động cao độ sức mạnh chính trị, tinh thần của cả dân tộc: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Đất nước thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Qua 37 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhân lên gấp bội phần: Tăng trưởng kinh tế khoảng 7% năm; hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học năm 2000; phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010; tuổi thọ trung bình tăng từ 62 năm 1990 lên 73,7 năm 2020. Năm 2022, khống chế thành công đại dịch covid19; GDP tăng 8,02%; CPI chỉ tăng 3,15%. Việt Nam được xếp thứ 65/hơn 150 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới; chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Thực tiễn nêu trên là bằng chứng đanh thép bác bỏ hoàn toàn những tiếng nói lạc lõng của bọn phản động cố tình bóp méo, xuyên tạc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của dân tộc ta. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Không ngừng củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới và cuộc sống bình yên của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.