Không thể xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam

Vừa qua, trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Joe Biden, hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ thành “Đối tác chiến lược toàn diện”. Tuy nhiên, trên trang “Thongluan-rdp. org”, Nguyễn Gia Kiểng lại giật tít: Tầm cao mới của quan hệ Việt Mỹ thay đổi những gì?, cho rằng: “Chế độ cộng sản Việt Nam như một con tàu vừa mất la bàn vừa thiếu dầu và cần được cứu giúp”. Đây là luận điệu xuyên tạc vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ ngoại giao giữa hai nước và đường lối đối ngoại của Việt Nam, bởi lẽ:

1. Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ: mẫu hình về sự “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”.

Việt Nam và Mỹ đã từng đối đầu trực tiếp đến bao vậy cấm vận trong mấy thập kỷ, nhưng với tinh thần “Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, hai bên đã bình thường hóa quan hệ năm 1995. Kể từ khi bình thường hóa quan hệ đến nay, Việt Nam đã đón 5 chuyến thăm cấp cao của 4 vị Tổng thống Mỹ đến Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều chuyến thăm Mỹ. Những chuyến thăm cấp cao này đã tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tạo ra nhiều dấu mốc quan trọng trong hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, quan hệ về kinh tế và thương mại giữa hai nước đã có những bứt phá rất ngoạn mục cả số lượng lẫn chất lượng. Thời điểm năm 1995, thương mại song phương của hai nước chi 451 triệu USD; đến năm 2022, con số này là 123 tỷ USD, tăng hơn 240 lần và Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Trong 8 tháng năm 2023, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 63 tỷ USD… Vì vậy, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam vừa qua phản ánh và đáp ứng lợi ích chung của hai nước, đồng thời cũng phù hợp với xu thế và lợi ích chung của cả khu vực. Trên hết, đó là kết quả của tầm nhìn, quyết tâm, đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, vượt qua quá khứ, dần thu hẹp khác biệt, để tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

2. Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa

Bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc là mục tiêu tối thượng, hàng đầu, xuyên suốt đã được Đảng ta khẳng định trong các Văn kiện Đại hội Đảng. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia -dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế”[1]. Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam đã góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại của Việt Nam được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định; chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; đời sống nhân dân được nâng cao.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 193/200 quốc gia trên toàn thế giới, có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 quốc gia. Trên bình diện đa phương, Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM)… Trong thực hiện đường lối đối ngoại, Việt Nam luôn tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế,  phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, thực hiện tốt các nghĩa vụ đã cam kết. Vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thực tế đó là minh chứng không thể phủ nhận về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược phức tạp hiện nay.

Như vậy, việc lợi dụng sự kiện nâng cấp mối quan hệ Việt – Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện để xuyên tạc chính sách ngoại giao, đường lối đối ngoại của Việt Nam, hạ thấp vị thế, uy tín nước ta trên trường quốc tế của Nguyễn Gia Kiểng cần phải được nhận diện và đấu tranh bác bỏ./.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2021, tr.161.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Không thể xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.