Không thể xuyên tạc quan điểm, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước ta

Với sự nỗ lực, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện chính sách dân tộc nói chung, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần không ngừng phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng các địa phương giàu mạnh, phát triển đất nước. Bất chấp thực tế đó, các thế lực thù địch, phản động ra sức xuyên tạc quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hòng hạ uy tín của Đảng, Nhà nước, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Chúng ra sức lợi dụng những khó khăn, bức xúc của đồng bào các dân tộc trong đời sống; lợi dụng những yếu kém trong quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở… xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta phân biệt đối xử, không đầu tư, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, khiến cuộc sống của đồng bào khó khăn, nghèo đói; vu khống Đảng, Nhà nước không tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, ép người dân tộc thiểu số bỏ văn hóa dân tộc, hòa nhập với đời sống văn minh của người Kinh… Đây là những luận điệu sai trái, cần phải vạch trần và đấu tranh bác bỏ.

Cần khẳng định rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, no đói giúp nhau… Ngày nay nước Việt Nam là nước chung của chúng ta…. Vậy nên tất cả dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta”. Những năm qua Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định, đồng bào các dân tộc thiểu số là máu thịt của dân tộc Việt Nam, bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng và ghi nhớ những đóng góp, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ các dân tộc thiểu số trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nên, luôn quan tâm chăm lo phát triển vùng đồng bào các dân tộc thiểu số cùng với sự phát triển chung của cả nước. Nếu kỳ thị, phân biệt đồng bào dân tộc thiểu số thì sẽ đi ngược lại với truyền thống lịch sử dân tộc, đẩy lực lượng cách mạng to lớn về phía các thế lực thù địch, lúc này Việt Nam liệu có được yên ổn để phát triển ổn định trong hòa bình không? Rõ ràng, việc cho rằng Đảng, Nhà nước ta phân biệt, đối xử với đồng bào các dân tộc thiểu số chỉ là những luận điệu sai trái, phản động hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân; kích động, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số chống phá Đảng, Nhà nước, cố tình gây rối, làm mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Những kết quả trong thực hiện chính sách dân tộc là không thể phủ nhận

Dưới sự lãnh đạo của Đảng với quan điểm “Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số”; cùng sự quản lý, điều hành của Nhà nước; sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc thiểu số, kinh tế, văn hóa, xã hội… vùng dân tộc thiểu số có bước phát triển quan trọng: Giai đoạn 2016 – 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 7%/năm, 100% huyện có đường đến trung tâm huyện, 99,4% xã có đường ô tô đến trung tâm; 99,5% xã có trạm y tế; 100% xã có điện; 100% xã có trường mầm non, tiểu học; tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 3-4%; việc bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống các dân tộc được quan tâm; tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số được gìn giữ; 95% xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình, việc tiếp cận thông tin của đồng bào được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên.

Những thành tựu đó là không thể phủ nhận, đa số đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và các cấp chính quyền, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay cả những người trước kia lầm đường, lạc lối, nay cũng đã nhận thức lại và bày tỏ sự biết ơn Đảng, Nhà nước vì đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn phát triển đất nước nói chung, phát triển vùng dân tộc thiểu số nói riêng, không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Ya Đuk là người dân tộc Cơ Ho, tỉnh Lâm Đồng, nguyên là thủ lĩnh lực lượng FULRO trước đây, sau nhiều năm nhận thức rõ chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã quay về với nhân dân, tích cực tham gia xây dựng quê hương, tham gia Mặt trận Tổ quốc và trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, đại biểu Quốc hội đã bày tỏ “Xin cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam, cảm ơn Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đem lại cho bà con dân tộc thiểu số quyền được làm một công dân của một đất nước độc lập, dân chủ, có cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc và tiến bộ. Những thay đổi to lớn đó là ước mơ của đồng bào các dân tộc thiểu số”.

Từ những con số biết nói và những suy nghĩ của chính đồng bào các dân tộc thiểu số có thể khẳng định sự quan tâm và tính đúng đắn của quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào dân tộc thiểu số là bằng chứng đanh thép bác bỏ luận điệu xuyên tạc quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào dân tộc thiểu số./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.