LẠI MỘT CHIÊU TRÒ XẰNG BẬY

1. Chẳng có gì là lạ, cứ vào dịp kỷ niệm ngày lễ lớn và sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, chúng ta lại thấy các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống đối, những “cái loa” hoạt động hết công suất, ra rả xuyên tạc, kích động, gây rối, chống phá cách mạng nước ta. Hiện nay, trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng 30.4.1975, thì các thế lực thù địch lại tung lên internet và mạng xã hội những luận điệu hết sức phản động. Chúng gọi Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là “ngày quốc hận”, “ngày nô lệ”, “ngày đen tối”… và đề xuất 30 tháng 4 – Ngày nói thật”… Một số kẻ cho rằng, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta thực chất chỉ là “nội chiến”, “huynh đệ tương tàn” giữa hai miền Nam – Bắc, nên không có gì đáng tự hào! Chúng còn cho rằng cuộc chiến tranh này “không có kẻ thua, người thắng, mà chỉ nhân dân là chịu thiệt thòi”; rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta là “hoàn toàn vô nghĩa”… Đấy là những luận điệu phi lịch sử, muốn phủ nhận chiến thắng của nhân dân ta, phủ nhận cả lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã lựa chọn, kiên trì theo đuổi. Qua đó, chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phủ nhận sạch trơn mọi sự hy sinh của thế hệ cha ông để đất nước có được hòa bình, độc lập, thống nhất, hội nhập và phát triển như hôm nay.

2. Lịch sử phải được tôn trọng, được đánh giá khách quan, trung thực. Không thể phủ nhận, coi thường những hy sinh, mất mát to lớn của nhiều thế hệ người Việt Nam để làm nên cuộc kháng chiến thần kỳ và Đại thắng mùa Xuân 1975. Tại sao lại không thể lấy ngày 30 tháng 4 là ngày giải phóng, ngày thống nhất, ngày hòa bình, ngày độc lập, ngày tự do… Khi với cuồng vọng tiêu diệt lực lượng cách mạng ở miền Nam và “quyết đưa miền Bắc trở lại thời kỳ đồ đá”, đế quốc Mỹ đã tung vào nước ta một đội quân viễn chinh hơn 60 vạn (gồm quân Mỹ và quân của năm nước chư hầu của Mỹ) làm nòng cốt cho hơn 1 triệu quân ngụy. Chúng đã dội xuống Việt Nam hơn 7,8 triệu tấn bom, gấp hơn 3 lần số bom đạn Mỹ sử dụng trong chiến tranh thế giới thứ hai và gấp 12 lần so với chiến tranh Triều Tiên, rải khoảng 85 triệu lít chất độc hóa học (chủ yếu dioxin)… và để giành lấy độc lập tự do thống nhất Tổ quốc là sự mất mát, hy sinh to lớn của dân tộc Việt Nam không gì bù đắp được với gần 2 triệu thường dân chết; hơn 2 triệu thường dân mang thương tật suốt đời; khoảng 2 triệu người (gồm cả quân nhân) phơi nhiễm các loại hóa chất độc hại; có khoảng 1,1 triệu quân nhân hy sinh …

3. Ngày 30.4 là ngày tự do, ngày giải phóng, ngày thống thất, ngày hòa hợp dân tộc. Còn bởi, Chiến thắng ngày 30.4.1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta. Từ đây, cả dân tộc sum họp dưới mái nhà Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường để xây dựng dân tộc Việt Nam trường tồn dân giầu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh… Hòa hợp dân tộc đã hóa giải xung đột, xóa bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn… và kết quả sau 45 năm xây dựng và phát triển đã chứng minh điều đó. Mặt khác, khẳng định giá trị của chiến thắng 30.4, chúng ta cũng phê phán những ác ý thâm độc của các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong trong nhìn nhận, đánh giá lịch sử, đi ngược lại tinh thần khoan dung, đồng thuận, đại đoàn kết toàn dân tộc của toàn dân ta. Đảng, Nhà nước ta đã chủ động đề ra và thực hiện phương châm “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” và “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”.

4. Hiện nay, chiến tranh đã lùi xa, như mọi dân tộc trên thế giới, nhân dân, dân tộc Việt Nam luôn thấu hiểu giá trị của hòa bình, khát vọng tự do và hạnh phúc. Nhưng vì sinh mệnh và sự tồn vong của dân tộc mà “kẻ thù buộc ta ôm cây súng”. Và đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc là một thắng lợi của chính nghĩa. Vì thế, ai đó dù dùng bất cứ chiêu trò nào để xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa, tầm vóc Ngày chiến thắng 30.4.1975 thì đó là những hành vi phản bội, có tội với đất nước, chà đạp lên tương lai dân tộc. Dù khép lại quá khứ nhưng không được quên quá khứ, càng không thể phủ nhận và phỉ báng lịch sử. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam cần hết sức tỉnh táo sàng lọc thông tin, không phát tán, bình luận, chia sẻ những thông tin lịch sử không có kiểm chứng. Mặt khác, cần đẩy mạnh tuyên truyền tới cộng đồng những thủ đoạn, âm mưu của kẻ địch để mọi người cảnh giác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.