LẠI MỘT KIỂU LỪA GẠT

Ngày 24/6/2019, trên trang mạng xã hội (Danlambao), Lê Hữu Khóa rêu rao về cái gọi là “Yêu nước Việt để thương giống nòi Việt”. Chợt thấy, đây như là “tản văn” hay, nhưng khi đọc thì khác hẳn. Với luận điệu hết sức độc địa, bịa đặt – giả danh đánh vào lòng yêu nước, thương nòi của nhân dân ta, Lê Hữu Khóa đã ngầm phê phán vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Cần khẳng định dứt khoát rằng “đa nguyên, đa đảng” không phải là yếu tố đảm bảo dân chủ đích thực cho nhân dân Việt Nam, bởi vì:

Thứ nhất, không có một giá trị “dân chủ” chung cho mọi loại hình tổ chức xã hội, nhà nước. Sư ra đời của một thể chế hay một đảng đều gắn với những điều kiện lịch sử nhất định. Bất cứ một xã hội nào mà lực lượng cầm quyền, nhà nước tôn trọng nhân dân, chăm lo cho nhân dân, coi nhân dân là gốc, là chủ thể của quyền lực và bảo đảm quyền lực thực tế của nhân dân thì xã hội đó có dân chủ thực sự.

Thứ hai, ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến dân chủ. Điều này được thể hiện ngay trong Cương lĩnh, đương lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Việt Nam đều thể hiện rõ “mọi quyền lực thuộc về nhân dân”, nhân dân lao động là người làm chủ đất nước. Dân chủ là thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài của Đảng, của nhân dân ta và ngày càng hoàn thiện, phát triển. Thành quả cách mạng hơn 70 năm qua của Việt Nam đã khẳng định bản chất dân chủ của chế độ xã hội, xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng

Thứ ba, thực tiễn lịch sử nước ta cho thấy, đã từng tồn tại nhiều đảng phái chính trị, song không một đảng phái nào có đủ năng lực để định hướng chính trị của dân tộc và giải quyết những vấn đề của cách mạng ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong hơn 80 năm đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược, hàng chục cuộc đấu tranh vũ trang oanh liệt của nhân dân Việt Nam nổ ra nhưng vẫn không giành được thắng lợi. Nhưng, với đường lối và phương pháp đúng đắn đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Điều đó cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân giành và giữ vững nền độc lập, mang lại đời sống ấm no, tự do, hạnh phúc và mang lại quyền làm chủ thực sự cho nhân dân Việt Nam. Đảng luôn phát huy trí tuệ của toàn dân tộc, không cấm ai cống hiến trí tuệ, sức lực của mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhưng cũng không thể để thế lực nào lợi dụng dân chủ để phủ nhận thành quả của cách mạng, đi ngược lại lợi ích dân tộc và  nguyện vọng của nhân dân ta.

Để có được nền dân chủ thực sự như hiện nay, nhân dân ta đã anh dũng đấu tranh gian khổ và biết bao xương máu của các thế hệ đã đổ xuống để có được cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc như hôm nay. Như vậy, nếu thực hiện theo Lê Hữu Khóa tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng làm mất ổn định chính trị-xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã dày công vun đắp. Thực tiễn một số nơi thế giới đã cho thấy đều đó.

Rõ ràng những luận điệu của Lê Hữu Khóa là sự lừa gạt những người nhẹ dạ, cả tin, là thủ đoạn thâm độc, là âm mưu chống phá chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Được một số tổ chức phản động xúi giục, được các thế lực thù địch nuôi dưỡng, bố thí y đã ra sức tuyên truyền, xuyên tạc sự thật, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần bộ mặt thật của Lê Hữu Khóa và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

3 thoughts on “LẠI MỘT KIỂU LỪA GẠT

 • Pingback:LẠI MỘT KIỂU LỪA GẠT |

 • 6 Tháng Tám, 2019 at 6:57 sáng
  Permalink

  Đúng thế, không có một giá trị “dân chủ” chung cho mọi loại hình tổ chức xã hội, nhà nước. Mọi sự áp đặt về dân chủ chỉ là cái cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.

  Reply
 • 6 Tháng Tám, 2019 at 7:20 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Lê Hữu Khóa đã thất bại thảm hại, chẳng lừa gạt được ai!.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.