Lại thêm một âm mưu, thủ đoạn mới nhằm xuyên tạc sự thật, lịch sử của nước ta

Gần đây, trên trang mạng xã hội, xuất hiện bài viết của kẻ xưng danh là “Cánh Dù lộng gió” đã xuyên tạc sự thật, lịch sử với tiêu đề “Nếu đã công nhận VNCH thì trước đây CSVN giải phóng cho ai”. Toàn bộ bài viết, y tự suy diễn với nhiều nội dung bịa đặt, xuyên tạc và đưa ra những nhận xét, kết luận không đúng sự thật về quá trình giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Sự xuyên tạc, bịa đặt này cần phải được đấu tranh, vạch trần và bác bỏ.

Thứ nhất, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi chính phủ Việt Nam cộng hòa là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai của bọn thực dân, đế quốc, do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dựng lên ở Miền Nam Việt Nam.

 Nhìn lại lịch sử, cái gọi là “Việt Nam Cộng hòa” mà kẻ xưng danh là “Cánh Dù lộng gió” nói đến chỉ là một chính phủ bù nhìn, tay sai do thực dân Pháp, đế quốc Mỹ dựng lên ở Miền Nam Việt Nam để thực hiện mưu đồ xâm lược, cai trị chia cắt lâu dài đất nước ta. Năm 1954, sau thất bại thảm hại tại Điện Biên Phủ, thực dân Pháp buộc phải ngồi vào bàn đàm phán ký hiệp định Giơ-ne-vơ, rút quân về nước. Mỹ từ một nước đồng minh viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tại Việt Nam đã nhảy vào chính thức thay chân Pháp xâm lược Việt Nam. Để thực hiện âm mưu xâm lược của mình, năm 1955, Mỹ chọn “thủ tướng” Ngô Đình Diệm của chính phủ “Quốc gia Việt Nam” tay sai cho Pháp, đưa lên làm làm “tổng thống” “Việt Nam Cộng hòa” – theo cách gọi của Mỹ. Như vậy, “Việt Nam Cộng hòa” là tay sai bù nhìn của đế quốc Mỹ, phục vụ cho lợi ích của đế quốc Mỹ được hình thành trên cơ sở từ chính quyền phản động do thực dân Pháp dựng lên năm 1948. Tổ chức phản động này mang tên “Quốc gia Việt Nam” do Bảo Đại đứng đầu, thuộc Liên hiệp Pháp để phục vụ mưu đồ xâm lược và cai trị của thực dân Pháp đối với nước ta.

Ngày 3/4/1949, chủ tịch Hồ Chí Minh khi trả lời điện phỏng vấn của Dân quốc Nhật báo (Trung Hoa Dân Quốc) về việc trên, Người đã chỉ rõ: Vĩnh Thụy trở về với 10.000 viễn binh Pháp, để giết hại thêm đồng bào Việt Nam. Vĩnh Thuỵ cam tâm bán nước, đó là sự thực. Vĩnh Thụy làm tay sai cho thực dân, là một tên phản quốc. Pháp luật Việt Nam tuy khoan hồng với những người biết cải tà quy chính nhưng sẽ thẳng tay trừng trị những tên Việt gian đầu sỏ đã bán nước hại dân. Quân và dân Việt Nam quyết tâm đánh tan tất cả âm mưu của thực dân, quyết kháng chiến để tranh cho kỳ được độc lập và thống nhất thật sự.

Xét về bản chất “Quốc gia Việt Nam” và “Việt Nam Cộng hòa” không có gì khác nhau ngoài tên gọi và vài người đứng đầu. “Quốc gia Việt Nam” mà Bảo Đại đứng đầu là nơi hội tụ của những tên tay sai tàn ác nhất, và đã phục vụ cho giặc Pháp nhiều đời. “Việt Nam Cộng hòa” do Ngô Đình Diệm đứng đầu cũng tập hợp những thành phần tay sai, ác ôn nhất. Ngay cha của Ngô Đình Diệm chính là quan thượng thư Ngô Đình Khả, kẻ làm việc dưới trướng Việt gian Nguyễn Thân, một tên tay sai đắc lực và tàn ác của thực dân Pháp đã đàn áp các cuộc khởi nghĩa chống xâm lược của nhân dân ta rất tàn ác, vô nhân đạo. Ngô Đình Diệm đã mang dòng máu của cha mình, dòng máu phản động, ác ôn cũng đã giết hại đồng bào mình với những thủ đoạn dã man nhất, tàn ác nhât. Như vậy, chính quyền Sài Gòn là ngụy quyền, quân đội Sài Gòn là ngụy quân, là những kẻ do Pháp dựng lên và sau đó được Mỹ nuôi dưỡng để phục vụ cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

Trong bản Hiến pháp 1959 của nước ta, tại Điều 7 ghi rõ: “Nhà nước nghiêm cấm và trừng trị mọi hành động phản quốc, chống lại chế độ dân chủ nhân dân, chống lại sự nghiệp thống nhất Tổ quốc”. Như thế, ngụy quyền và ngụy quân Sài Gòn về bản chất còn là một nhóm phản quốc có tổ chức, vi phạm hiến pháp 1959 về tội phản bội Tổ quốc. Họ theo giặc xâm lược, chống lại sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Họ phạm tội phản quốc còn là vì họ đã phục vụ cho quân xâm lược Pháp – Mỹ, chống lại quê hương đất nước, giết hại tàn sát đồng bào, chống lại sự nghiệp độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc của nhân dân ta.

Vì thế, kẻ xưng danh “Cánh Dù lộng gió” đã xuyên tạc, bịa đặt Nhà nước ta đã công nhận ngụy quân, ngụy quyền là “Việt Nam Cộng hòa” là sự bịa đặt, xuyên tạc nguy hiểm nhằm phủ nhận sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thứ hai, Đảng ta lãnh đạo nhân dân giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là thực hiện khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của cả dân tộc Việt Nam.

Phải khẳng định rằng, việc Đảng ta lãnh đạo nhân dân giải phóng Miền nam thống nhất đất nước là khát vọng, ý trí của cả dân tộc Việt Nam. Cả dân tộc Việt Nam sẵn sàng “đốt cháy cả dãy Trường Sơn” để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đó cũng là nguyện vọng thiết tha của nhân dân miền Nam khi Mỹ – Ngụy đã biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, ra sức đàn áp và cai trị nhân dân với chế độ độc tài và tàn bạo. Dưới sự cai trị của chính quyền Ngô Đình Diệm bằng mọi thủ đoạn tàn bạo, thâm độc chúng dùng chính sách phát xít khủng bố trắng, ra quân luật 10/59, “lập ấp chiến lược” với phương châm “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”, đã tàn sát hàng trăm ngàn người dân miền Nam Việt Nam vô tội, công khai tàn sát cán bộ cách mạng và đồng bào yêu nước, chỉ tính riêng năm 1959, toàn miền Nam có 466.000 người bị chúng bắt, 400.000 người bị tù đầy và 68.000 người bị giết hại. Ở chiến trường miền Nam, Mỹ cùng một lúc thực thi ba kiểu chiến tranh: chiến tranh giành dân, chiến tranh bóp ngẹt, chiến tranh hủy diệt ác liệt và dã man chưa từng có. Mỹ đã biến Việt Nam thành chiến trường đẫm máu và hứng chịu một lượng bom đạn lớn chưa từng thấy trên thế giới (số lượng bom đạn Mỹ rải xuống Việt Nam là trên 7,8 triệu tấn, gấp 3 lần số bom sử dụng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2; tính bình quân mỗi người dân Việt Nam phải chịu đựng trên dưới 250 kg bom đạn của Mỹ). Mỹ cũng rải xuống miền Nam Việt Nam trên 19 triệu ga-lông (khoảng 85 triệu lít) chất độc hóa học có chứa đi-ô-xin, làm hơn một nửa diện tích rừng của Việt Nam bị thiêu rụi và di chứng của chất độc này đến nay vẫn còn hàng vạn người dân Việt Nam đang tiếp tục phải gánh chịu. Ngày 15-6-2000, Tổng thống Mỹ G. Pho, trả lời báo chí Mỹ về chiến tranh Việt Nam, đã thừa nhận rằng: “Mỗi nước đều có hồn dân tộc được tôi luyện qua gian khổ. Họ có thể bị quân đội nước ngoài đô hộ, nhưng linh hồn của dân tộc vĩ đại như Việt Nam thì mãi mãi sáng ngời”.

Như vậy, sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là chính nghĩa, sáng ngời, ngay cả những kẻ đã xâm lược nước ta, họ cũng đã thừa nhận tính chính nghĩa và khát vọng của dân tộc ta. Do đó, việc kẻ xựng danh là “Cánh dù lộng gió” vẫn cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử thì càng bộc lộ rõ bản chất đen tối, phản động của y.

Rõ ràng, những luận điệu cố tình phủ nhận, xuyên tạc lịch sử của kẻ xưng danh là “Cánh dù lộng gió” là hành động của kẻ phản động. Với mưu đồ nham hiểm của y đã xuyên tạc sai sự thật, phủ nhận sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Vì vậy, chúng ta phải nêu cao tinh thần và đập tan mọi âm mưu xuyên tạc phá hoại của kẻ xưng danh là “Cánh dù lộng gió”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Lại thêm một âm mưu, thủ đoạn mới nhằm xuyên tạc sự thật, lịch sử của nước ta

 • 13 Tháng Mười, 2017 at 8:53 sáng
  Permalink

  Độc lập, thống nhất là khát vọng của cả dân tộc Việt Nam. Những âm mưu nhằm xuyên tạc lịch sử dân tộc đều nhằm phá vỡ sự đoàn kết dân tộc, phục vụ cho mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch./.

  Reply
 • 13 Tháng Mười, 2017 at 7:49 chiều
  Permalink

  Chính thể VNCH chỉ là chính phủ tay sai, bù nhìn, phản động, thối nát, tàn bạo không thể tồn tại trên đất nước VN

  Reply
 • 14 Tháng Mười, 2017 at 11:03 chiều
  Permalink

  đã là ngụy thì hòa giải hòa hợp với ai?

  Reply
 • 16 Tháng Mười, 2017 at 10:10 sáng
  Permalink

  Bài viết của tác giả Bình Minh rất đúng, những luận điệu xuyên tạc sai sự thật của kẻ lấy bút danh “Cánh dù lộng gió” cần phải đấu tranh và bác bỏ.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.