LẬT TẨY CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo với nhiều loại hình khác nhau và có sự phát triển nhanh cả về tổ chức, số lượng tín đồ, cơ sở thờ tự. Đa số các hoạt động tôn giáo được diễn ra bình thường và tuân thủ pháp luật của Nhà nước; tín đồ và chức sắc các tôn giáo yên tâm, tin tưởng và hăng hái thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch tiếp tục triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, gây rối làm mất ổn định chính trị, phủ nhận quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, chia rẽ Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các thế lực thù địch ở ngoài nước thông qua các trang mạng xã hội: youtube, facebook, tiktok, zalo, instagram… chỉ đạo, móc nối với các phần tử cực đoan, phản động ở một số địa bàn trong nước nhằm vu cáo, dựng chuyện chính quyền địa phương đàn áp, vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, kích động đồng bào dùng vũ lực chống lại chính quyền các cấp.

Chúng triệt để lợi dụng và dựa vào hệ thống tổ chức tôn giáo để tập hợp lực lượng, đẩy mạnh phát triển các hội đoàn tôn giáo, gia tăng phát triển lực lượng chống đối trong các tôn giáo, tạo thế liên tôn, liên kết bên trong với bên ngoài nhằm khuyếch trương thanh thế, kết hợp với tăng cường truyền đạo trái phép, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để khống chế, kích động quần chúng bạo loạn, phá rối trật tự an ninh, an toàn xã hội, hòng gây ra “Những bất ổn về chính trị”, tạo “điểm nóng về an ninh” ở Việt Nam. Tiêu biểu đó là các phong trào về “Nhà nước của người Hmông”, “Nhà nước Đề ga độc lập”, “Nhà nước Khơmer Crom”. Tổ chức Tin lành Đề ga thì nay là “Tin lành đấng Christ Việt Nam” hay “Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” được các tổ chức phản động lưu vong người Việt ở nước ngoài giật dây, chống lưng.

Các phần tử theo chủ nghĩa cực đoan lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo trú chân tại một số quốc gia thiết lập cơ sở, chân rết, tổ chức huấn luyện cho số đối tượng trong nước và cử người xâm nhập Việt Nam chỉ đạo thực hiện hành động khủng bố ở Việt Nam. Hoạt động khủng bố của nhóm đối tượng tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6/2023 là điển hình cho hình thức chống phá này của chúng.

Chúng thúc đẩy phong trào đòi ly khai và đưa ra những đòi hỏi hết sức phi lý, trái với pháp luật: “là tôn giáo phải độc lập, không chịu sự quản lý của Nhà nước”. Đồng thời, chúng cũng tâng bốc, ca ngợi “tự do tôn giáo”, “giá trị dân chủ phương Tây”; “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “chủ nghĩa can thiệp nhân đạo”, một số phần tử cực đoan ngang nhiên cho rằng “tự do tôn giáo” là quyền, không chịu sự quản lý của Nhà nước, đòi xây dựng xã hội dân sự Việt Nam theo mô hình các nước phương Tây.v.v..

Có thể thấy, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam là rất tinh vi, thâm độc và ngày càng trắng trợn; đối tượng đa dạng, phức tạp; mục đích không thay đổi; hậu quả khó lường. Với tinh thần cảnh giác của người dân, cùng với các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết của lực lượng chức năng, chúng ta đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hành động nguy hiểm đó. Nhưng, các thế lực thù địch không dễ từ bỏ, chúng vẫn ngoan cố và luôn tìm mọi cách phá hoại thành quả cách mạng của nhân dân Việt Nam.

Trong thời gian tới, để đấu tranh với mưu đồ đen tối đó, chúng ta cần tập trung vào các nội dung sau: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào tôn giáo nắm vứng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với công tác tôn giáo. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo. Tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị- xã hội; chủ động kịp thời giải quyết tốt các điểm nóng liên quan đến vấn đề tôn giáo. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở và những người có uy tín trong các tôn giáo tham gia đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Qua đó, phát huy các nguồn lực tín ngưỡng, tôn giáo, lan tỏa trong xã hội và tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.