Lật tẩy những âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang quyết tâm và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm 2005-2010 thì trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch tiếp tục tìm “trăm phương, ngàn kế”, thâm độc, tinh vi, xảo quyệt để chống phá Đảng, Nhà nước và phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta. Do vậy, nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá, làm cơ sở để chủ động đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ đen tối đó của các thế lực thù địch là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng.

1. Về thủ đoạn. Thời gian gần đây hầu hết các bài viết của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đều tập trung xuyên tạc thông tin lý luận và thông tin thời sự. Chúng cho rằng những nguyên lý, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng đều là sai lầm, lạc hậu, bảo thủ và phản động. Chúng gieo rắc trong người đọc, người nghe và người xem tâm lý, ý thức thất vọng về lý tưởng và niềm tin cộng sản; chán chường về thực tiễn lãnh đạo, tổ chức và triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước.

2. Bản chất các nội dung mà chúng bịa đặt và xuyên tạc không có gì mới, song thủ đoạn thì đặc biệt nguy hiểm. Những điệp khúc về những thông tin sai trái, xuyên tạc, bịa đặt và tạo dựng luôn được lặp lặp đi, lặp lại dày đặc trong một hay nhiều bài viết cùng một thời điểm, với sự phối hợp chặt chẽ và bài bản của những cá nhân và tổ chức có sự đối lập về lập trường, cựu thù về ý thức hệ, quyết tâm thực hiện sự tuyên truyền và gieo rắc, phát tán những tư tưởng, lập trường và quan điểm thù địch đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

 Đối với những vấn đề lý luận, thủ đoạn chủ yếu của chúng vẫn là trích dẫn, cắt xén nguyên lý, lý luận trong nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với những vấn đề lịch sử, chúng “đưa ra những thông tin, cứ liệu mới”, nhưng không có nguồn gốc tư liệu rõ ràng. Đối với những vấn đề “nóng” của đất nước hiện nay, như tham nhũng, tranh chấp đất đai, các “đại án” kinh tế, chúng đặc biệt chú ý dẫn dắt, định hướng tư tưởng người xem, người nghe vào những nhận định nghi hoặc, nghi ngờ đối với truyền thông Nhà nước, Quân đội để xen lồng những nhận định sai lầm, phản động.

Đặc biệt, các thế lực thù địch tập trung chống phá Quân đội rất quyết liệt. Chúng tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận chức năng lao động sản xuất và công tác của Quân đội, cổ súy xu hướng “dân sự hóa quân đội”, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Quân đội với nhân dân. Bên cạnh đó, chúng còn lợi dụng phát ngôn của một số cán bộ mắc bệnh “công thần”, kiêu ngạo cộng sản để mạo danh, tung tin thất thiệt, xuyên tạc, bôi xấu uy tín một số cán bộ cao cấp trong Quân đội. Đây là một trong những thủ đoạn mới, hết sức tinh vi và xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm từng bước làm suy yếu sức mạnh và vai trò của Quân đội, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Quân đội.

3. Hình thức, phương tiện các thế lực thù địch sử dụng chủ yếu vẫn là tận dụng và khai thác mạng Internet, đặc biệt là phát tán các bài bình luận, phóng sự, trả lời phỏng vấn, tung video, kích thích người nghe, xem trên youtube. Bên cạnh những bài “chính luận”, chúng cắt ghép các hình ảnh, lược trích những lời nói, bài viết, phát ngôn về những hạn chế, hoặc những “sơ hở” trong phát ngôn của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an để làm “bằng cớ”, “tài liệu” chống phá về tư tưởng, lý luận. Trong nhiều vấn đề cụ thể chúng phát tán vidio clip, bài thơ, ca nhạc có tính chất xuyên tạc, bịa đặt lịch sử,… hòng thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân và cộng đồng mạng nhằm phục vụ cho mưu đồ đen tối của chúng.

4. Về lực lượng, bên cạnh những đối tượng, tổ chức, có “tên tuổi”, “thâm niên” chống phá trước đây, đáng chú ý: Về cơ quan truyền thông có Đài tiếng nói Hoa kỳ (VOA), Đài Á Châu Tự do (RFA), Đài phát thanh Quốc tế Pháp (RFI), BBC Tiếng Việt, VOV Tiếng Việt,… Về tổ chức có: Liên đoàn nhân quyền Quốc tế (FIHĐ), Tổ chức Thế giới chống tra tấn (OMCT), Tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới (HRW), Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, Phong trào Lao động Việt, Hội nhà báo độc lập, Đảng Việt Tân…; các trang mạng phản động: Danlambao, Thanh niên Công giáo; các trang mạng giả danh như: “quochoi.org”, “trandaiquang.org”, “youtube VNCH”…

Tóm lại, để tiếp tục thực hiện mưu đồ chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta, nhất là chống phá việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngay từ những ngày đầu năm 2020, các thế lực thù địch đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi và xảo quyệt. Do vậy, chúng ta cần nhận diện và lật tẩy những âm mưu thủ đoạn đó, làm cơ sở để đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Lật tẩy những âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.