Lật tẩy thủ đoạn hèn hạ của Nguyên Anh

Những ngày qua, dư luận xã hội hết sức bất bình về bài viết của Nguyên Anh đăng trên trang “Quyenduocbiet” với tựa đề: “Một cái đảng hèn hạ, bết tắc”. Nội dung bài viết cho rằng: “Việt Nam không bắt tay với Mỹ và đưa ra chính sách “4 không” trong sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 là một sự bế tắc và hèn hạ của Đảng Cộng sản Việt Nam trước nước láng riềng”?!. “Việt Nam muốn bảo vệ tổ quốc thì phải bắt tay với Mỹ hoặc NATO”?! Đây là quan điểm sai trái, mang tính kích động nhằm làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Quân đội, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, hiện thực hóa mưu đồ “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang.

1. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 thể hiện bản chất hòa bình và tự vệ

Sách trắng Quốc phòng 2019 khẳng định, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam là chiến lược phòng thủ quốc gia, bảo vệ đất nước, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược chứ không phải “bế tắc” và “hèn hạ” như quan điểm phản động, thù địch của Nguyên Anh. Trong chính sách quốc phòng, từ lâu, Đảng, Nhà nước ta đã nhất quán thực hiện chủ trương “ba không” bao gồm: Không tham gia các liên minh quân sự; không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam; không dựa vào nước này để chống nước kia. Nay sách trắng Quốc phòng 2019 được hiểu đầy đủ thành “bốn không”, trong đó chủ trương “không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” là phù hợp với đường lối đối ngoại của đất nước trong tình hình mới và lịch sử dựng nước, giữ nước hàng ngàn đời nay của dân tộc ta.

Như vây, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam là sự thể hiện mong muốn và quyết tâm trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đồng thời, tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ; nêu rõ những thách thức và những điều chỉnh trong chính sách, cơ chế lãnh đạo, quản lý, quá trình tăng cường tiềm lực quốc phòng bảo vệ đất nước, sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam chứ không phải sự “bế tắc” và càng không phải sự “hèn hạ” như quan điểm của Nguyên Anh.

2. Việt Nam không tham gia các liên minh quân sự, không có nghĩa là “bế quan tỏa cảng”

Với mưu đồ chính trị thấp hèn, Nguyễn Anh đã “hiến kế” khuyên chúng ta nên “bắt tay với các nước lớn, đặc biệt là Mỹ, hoặc khối NATO…Theo Nguyên Anh “Đó là kế sách để chống lại người hàng xóm, để bảo vệ tổ quốc”?!. Đây là quan điểm hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học, làm lệch lạc ý nghĩa trong chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ của Việt Nam, “hướng lái” Việt Nam vào quỹ đạo lệ thuộc để tiến hành thay đổi chế độ chính trị và bản chất xã hội của chúng ta.

Từ xưa đến nay, sức mạnh nội lực, ý chí tự cường luôn là nguồn sức mạnh to lớn nhất, vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta không thể dựa dẫm vào bất cứ một lực lượng hay một đối trọng nào để bảo vệ đất nước. Bởi vì, suy cho cùng, trong tất cả các mối quan hệ bang giao quốc tế thì lợi ích quốc gia, dân tộc luôn là trên hết và trước hết của chính họ. Bài toán kinh tế vẫn là then chốt, các thương vụ không đồng thuận về chi phí quân sự vẫn thường xuyên xảy ra trên thế giới. Sự tổn thương các mối quan hệ đồng minh, biến quân đội trở thành “công ty kinh doanh” và thu phí “bảo kê’ là vấn đề nhức nhối của nhiều quốc gia.

Không tham gia các liên minh quân sự không đồng nghĩa với việc chúng ta bế quan tỏa cảng với thế giới bên ngoài. Trong lĩnh vực quân sự, nước ta vẫn là một thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, luôn có sự giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thực hiện cam kết vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển. Bằng chứng rõ ràng nhất đó là, chúng ta đã cử Sĩ quan liên lạc công tác ở Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, v.v. Mọi quan điểm “hiến kế”, “đấu tranh phản biện”, “khuyên can” “hướng lái” chúng ta tham gia các liên minh quân sự, đặc biệt là liên minh với các quốc gia phương Tây đều làm lệch lạc ý nghĩa trong chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ của Việt Nam và đều nhằm mục đích sâu xa là muốn đưa Việt Nam vào quỹ đạo lệ thuộc để tiến hành thay đổi chế độ chính trị và bản chất xã hội của chúng ta.

Như vậy, quan điểm của Nguyên Anh là thể hiện sự thù địch, bịa đặt, kích động, xuyên tạc sách trắng Quốc phòng 2019 hòng phá hoại chính sách ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta, tác động tiêu cực tới nhận thức, quan điểm và làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta cần nêu cao cảnh giác, nhận diện rõ và kiên quyết đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc về bản chất chính sách quốc phòng của Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.