LÊ CÔNG ĐỊNH “KẺ NHẬN THỨC LỆCH LẠC”

Với bản chất không hề thay đổi của đám “rận chủ” luôn tìm mọi phương cách, thủ đoạn để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Lê Công Định trong bài trả lời phỏng vấn với ký giả Quốc Phương, BBC Tiếng Việt, và được tác giả với bút danh Nguyễn Quang Duy đăng lại trên Bauxite Việt Nam ngày 09/8/2019. Trong bài trả lời phỏng vấn đó, Định đã đưa ra ý kiến “(Nhà nước và Đảng Cộng sản) Việt Nam cần biết lắng nghe những ý kiến góp ý thẳng thắn, thậm chí vượt khỏi nguyên tắc cơ bản về quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản, để ‘gạn đục, khơi trong’ tìm ra được những tham vấn và phản biện có giá trị.”. Để minh họa cho ý kiến của mình, Định nói về các vấn đề: tập trung dân chủ, quyền lực tập trung, khi trí thức mất tự do, bài học lịch sử, phải có tự do. Thực chất bình luận của Định đã thể hiện sự ấu trĩ, non nớt, yếu kém về cả lý luận và thực tiễn, cố tình xuyên tạc, vu khống, bóp méo sự thật, khi bàn về tập trung dân chủ. Định cho rằng: “Nó còn được gọi là mô hình đảng cách mạng, việc hoạch định chính sách và chiến lược xuất phát từ vài cá nhân thuộc Bộ Chính trị, tổ chức đảng cấp dưới theo đó mà học tập và thi hành. Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với đảng, phải thường xuyên học tập các tài liệu và thi hành mọi quyết định từ trên đưa xuống”. Qua đó có thể thấy, Định đã cố tình xuyên tạc nội dung và bản chất của nguyên tắc tập trung dân chủ, tuy không trực diện đòi xoá bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ mà bằng lập luận lập lờ, dối láo để hướng nhận thức của người đọc phải từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức căn bản của Đảng CSVN. Mục đích của nguyên tắc nhằm thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, làm cho toàn Đảng kết thành một khối thống nhất, nội bộ luôn đoàn kết chặt chẽ, có kỷ luật nghiêm minh; phát huy trí tuệ, năng lực và tính tích cực, chủ động, sáng tạo của toàn thể đảng viên để đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. Điều lệ Đảng CSVN chỉ rõ: Đảng tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng có thẩm quyền ra chỉ thị, nghị quyết cho cấp dưới thực hiện, kiểm tra, đôn đốc mọi hoạt động và tiến hành khen thưởng, kỷ luật cấp dưới. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng phải báo cáo và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước tổ chức Đảng; thực hiện tự phê bình và phê bình. Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội Đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương.

Vậy mà Định đã chủ quan, sằng bậy, chụp mũ cho rằng: “Các đảng viên cấp thấp thường không có cơ hội để đề đạt ý kiến cá nhân và dù có ý kiến khác biệt khi phát biểu công khai vẫn phải nói theo tài liệu chứ không được theo ý mình. Ai làm khác sẽ bị kiểm điểm, bị trừng phạt và bị loại trừ”. Sự thật hoàn toàn không phải vậy? Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: Tất cả Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ: Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng. Đảng viên có quyền: Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng; Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định; Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. Trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Nghị quyết là sự tập trung cao trí tuệ, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Để có sự chấp hành nghị quyết một cách nghiêm chỉnh, vô điều kiện, thì điều kiện tiên quyết là nghị quyết đó phải được xây dựng trên cơ sở dân chủ. Do đó, các chỉ thị, nghị quyết, quy chế điều lệ, các cơ quan lãnh đạo đều yêu cầu sự tuân thủ của đảng viên. Thế nên những lời lẽ của Định đưa ra không có cơ sở cố tình “đổi trắng thay đen”, vì rằng mọi đường lối, chủ trương, điều lệ, quy chế, các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng đều do đảng viên dân chủ bàn bạc mà quyết định xây dựng nên, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể đảng viên.

Vì vậy, Định mang danh là trí thức, một thời là từng là luật sư, đã theo đuôi đám “rận chủ” trở thành kẻ vong ân, phản quốc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Trộm nghĩ, một kẻ ăn cướp nếu nhận thức được trong lúc cải tạo, biết hoàn lương, xã hội vẫn chấp nhận. Còn những người như Định được học hành tử tế mà cố tình tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước  đã bị  các cơ quan bảo vệ pháp luật xét xử, cải tạo, những tưởng Định sẽ “cải tà quy chính” trở thành một công dân tốt, nào ngờ “ngựa quen đường cũ”. Tội lỗi của Định không thể tha thứ được.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “LÊ CÔNG ĐỊNH “KẺ NHẬN THỨC LỆCH LẠC”

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.