Lê Dủ Chân xuyên tạc quyền lực của nhân dân

Ngày 16 tháng 9 năm 2018, trên trang mạng Danlambao phát tán bài viết của Lê Dủ Chân với nhan đề “Quyền lực của nhân dân”. Nội dung bài viết cố tình xuyên tạc quyền lực của nhân dân, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm mục đích đen tối, lộ rõ bản chất của kẻ phản động, mượn danh nhân dân để mưu cầu lợi ích riêng.

Quyền lực của nhân dân là để mưu cầu độc lập, tự do và hạnh phúc

Không phải như luận điệu của Lê Dủ Chân “Quyền lực của nhân dân là khả năng làm thay đổi một thể chế, một chế độ, một tập đoàn cai trị của tất cả mọi người dân trong một nước”. Và nếu như quyền lực của nhân dân và những ví dụ về cuộc cách mạng của nhân dân ở Trung Đông, Bắc Phi mà y nêu trong bài viết, chỉ để đổi lấy đất nước bị đảo lộn, đổi lấy bom đạn, đau thương hay sao. Đó nhất quyết không phải là quyền lực của nhân dân đích thực, không phải là nguyện vọng của nhân dân Trung Đông và Bắc Phi đính thực.

Quần chúng nhân dân là lực lượng chân chính sáng tạo nên lịch sử. Đó là lịch sử của độc lập, tự do và hạnh phúc; là lịch sử của tiến bộ và công bằng xã hội; là lịch sử của tiến hóa loài người. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhờ sức mạnh của lực lượng quần chúng nhân dân yêu chuộng hòa bình, khát vọng tự do, đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trên mọi phương diện: chính trị, kinh tế và văn hóa – xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh chính trị, sách lược cách mạng đúng đắn đã hiệu triệu được khối đại đoàn kết toàn dân tộc thánh sức mạnh vô song nhấn chìm bè lũ bán nước, vượt qua muôn trùng khó khăn trong công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội để giành những thành tựu to lớn, vun đắp thêm những trang sử vàng dân tộc. Tuyệt nhiên không phải như Lê Dủ Chân xuyên tạc rằng: “Sở dĩ Hồ Chí Minh và đảng cộng sản tồn tại được cho tới ngày nay là nhờ núp bóng trong vỏ bọc của nhân dân để vô hiệu hóa quyên lực của nhân dân”. Ngược lại, chính những kẻ như Lê Dủ Chân đang cố tình núp bóng, mượn danh nhân dân mà mưu cầu bom đạn, đau thương cho dân tộc, Tổ quốc, tâm địa y thật đen tối, xấu sa.

Nhân dân Việt Nam đã và đang sử dụng quyền lực của mình để xây dựng và bảo vệ cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Lê Dủ Chân đừng hão huyền về một môi trường được tạo ra bởi“chủ trương bán nước và chính sách cai trị bạo ngược” để “người dân thử nghiệm quyền lực của mình”. Bởi môi trường trên chỉ là sự bịa đặt, vu cáo trắng trợn và những “người dân” như y thử nghiệm thứ quyền lực méo mó ấy và đã bị chính sức mạnh của nhân dân đạp tan. Bằng chứng là những cuộc xuống đường gây rối của “người dân” ở Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội đã bị nhấn chìm trước sức mạnh của nhân dân. Mọi mưu đồ đen tối của những “người dân” như Lê Dủ Chân sẽ luôn bị nhân dân sử dụng quyền lực của mình đạp tan từ trong chứng nước.

Không cần đợi tới “ngày nào quyền lực của người dân phát huy được sức mạnh tổng hợp của nó ngày đó bạo lực sẽ bị tiêu diệt và chế độ sẽ bị sụp đổ” như lời Lê Dủ Chân nói. Thực tế ai cũng biết, trừ những kẻ cố tình không biết, rằng, quyền lực của nhân dân đã được phát huy sức mạnh tổng hợp làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thống nhất đất nước thu non sông về một mối và những kỳ tích trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hôm nay. Cùng với đó, bạo lực của phong kiến, thực dân, của tay sai ngụy quân ngụy quyền đã bị tiêu diệt, chế độ Việt Nam Cộng hòa đã bị sụp đổ từ lâu. Nhân dân Việt Nam hôm nay nhớ về lịch sử không chỉ để tự hào về một trang sử chói lọi, mà còn để trân quý chính cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc và nguyện dùng quyền lực, dùng sức mạnh của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa vững bền tươi đẹp.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

18 thoughts on “Lê Dủ Chân xuyên tạc quyền lực của nhân dân

 • 8 Tháng Mười, 2018 at 6:49 sáng
  Permalink

  Ở Việt Nam, quyền lực của nhân dân đã được hiến định. Nhân dân Việt Nam luôn phát huy tối đa quyền lực của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Reply
 • 8 Tháng Mười, 2018 at 7:02 sáng
  Permalink

  Quần chúng nhân dân là lực lượng chân chính sáng tạo nên lịch sử. Đó là lịch sử của độc lập, tự do và hạnh phúc; là lịch sử của tiến bộ và công bằng xã hội; là lịch sử của tiến hóa loài người. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhờ sức mạnh của lực lượng quần chúng nhân dân yêu chuộng hòa bình, khát vọng tự do, đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trên mọi phương diện: chính trị, kinh tế và văn hóa – xã hội.

  Reply
 • 8 Tháng Mười, 2018 at 8:14 sáng
  Permalink

  Dân chủ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của công cuộc đổi mới, cũng đồng thời là mục tiêu và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đại hội VI của Đảng, chúng ta mới chỉ hình dung đổi mới vì dân giàu, nước mạnh, xã hội văn minh. Đại hội VII, đổi mới đã có thêm một mục tiêu công bằng xã hội, trong đó không chỉ có công bằng về phân phối lợi ích mà còn là công bằng về cơ hội phát triển cho tất cả mọi người. Về bản chất, đó cũng chính là dân chủ, là phương diện nhân văn của dân chủ, là quyền sống, quyền được phát triển của con người. Luận điệu của Lê Dân Chủ là xuyên tạc, bịa đặt đi ngược lại với đường lối, chủ trương, quan điểm cúa Đảng.

  Reply
 • 8 Tháng Mười, 2018 at 8:28 sáng
  Permalink

  Sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân là vấn đề cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam, đó là nguồn gốc, động lực tạo nên sức mạnh trong mọi tình huống, giai đoạn lịch sử.

  Reply
 • 8 Tháng Mười, 2018 at 8:41 sáng
  Permalink

  Những kẻ như Lê Dủ Chân đang cố tình núp bóng, mượn danh nhân dân để mưu cầu bom đạn, đau thương cho dân tộc, Tổ quốc, tâm địa y thật đen tối, xấu sa.

  Reply
 • 8 Tháng Mười, 2018 at 10:59 sáng
  Permalink

  Nhân dân Việt Nam luôn sử dụng quyền lực của mình để xây dựng và bảo vệ cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

  Reply
 • 8 Tháng Mười, 2018 at 10:18 chiều
  Permalink

  Lê Dủ Chân đang cố tình núp bóng, mượn danh nhân dân mà mưu cầu bom đạn, đau thương cho dân tộc, Tổ quốc.

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2018 at 6:24 sáng
  Permalink

  Nhân dân Việt Nam đã và đang dùng quyền lực của mình để đấu tranh chống lại những kẻ có mưu đồ hòng cướp đi quyền lực của nhân dân như Lê Dân Chủ./.

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2018 at 10:51 sáng
  Permalink

  Lê Dủ Chân muốn lừa bịp, kích động nhân dân tự đi tụ tập phá hoại cuộc sống của mình như người dân ở các nước Trung Đông. Hắn thật thâm hiểm và ác độc như loài rắn rết chui rúc chỗ kín để cắn người ta.

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2018 at 7:50 chiều
  Permalink

  Xuyên tạc, thổi phồng sức mạnh của quần chúng là thủ đoạn phản động của bọn phản động!. Dân ta hãy cảnh giác trước luận điệu này!.

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2018 at 8:57 chiều
  Permalink

  Tuyệt nhiên không phải như Lê Dủ Chân xuyên tạc rằng: “Sở dĩ Hồ Chí Minh và đảng cộng sản tồn tại được cho tới ngày nay là nhờ núp bóng trong vỏ bọc của nhân dân để vô hiệu hóa quyên lực của nhân dân”. Ngược lại, chính những kẻ như Lê Dủ Chân đang cố tình núp bóng, mượn danh nhân dân mà mưu cầu bom đạn, đau thương cho dân tộc, Tổ quốc, tâm địa y thật đen tối, xấu sa.

  Reply
 • 9 Tháng Mười, 2018 at 9:49 chiều
  Permalink

  Bài viết của Lê Dủ Chân đã cố tình xuyên tạc quyền lực của nhân dân, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm mục đích đen tối!

  Reply
 • 10 Tháng Mười, 2018 at 7:56 sáng
  Permalink

  Sức mạnh của quần chúng nhân dân là sức mạnh tổng hợp xuyên suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi dựng nước đến khi giữ nước

  Reply
 • 10 Tháng Mười, 2018 at 9:14 sáng
  Permalink

  Nhân dân Việt Nam hôm nay nhớ về lịch sử không chỉ để tự hào về một trang sử chói lọi, mà còn để trân quý chính cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc và nguyện dùng quyền lực, dùng sức mạnh của mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa vững bền tươi đẹp.

  Reply
 • 10 Tháng Mười, 2018 at 9:15 sáng
  Permalink

  Luận điệu của Lê Dân Chủ là xuyên tạc, bịa đặt đi ngược lại với đường lối, chủ trương, quan điểm cúa Đảng

  Reply
 • 11 Tháng Mười, 2018 at 7:03 sáng
  Permalink

  Cố tình xuyên tạc quyền lực của nhân dân, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam… nhằm mục đích đen tối là bản chất của kẻ phản động giống như Lê Dủ Chân, do đó chúng ta cần hết sức cảnh giác

  Reply
 • 12 Tháng Mười, 2018 at 8:58 sáng
  Permalink

  Cố tình xuyên tạc quyền lực của nhân dân, vu cáo, bôi nhọ, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm mục đích đê hèn, Lê Dủ Chân đã lộ rõ bản chất của kẻ phản động, bán nước, hại dân.

  Reply
 • 24 Tháng Mười, 2018 at 8:18 sáng
  Permalink

  Lê Dủ Chân đang cố tình xuyên tạc quyền lực của nhân dân, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm mục đích đen tối, lộ rõ bản chất của kẻ phản động, mượn danh nhân dân để mưu cầu lợi ích riêng.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.