Lê Hải Lăng với những ảo tưởng của kẻ điên rồ

Dưới tiêu đề “Lực lượng chống đảng” đăng tải trên blog Danlambao, thêm một lần nữa Lê Hải Lăng đã tưởng tượng ra một bức tranh rất đen tối về tình hình xã hội Việt Nam hiện nay. Tôi không hiểu dung mạo Lê Hải Lăng ra sao nhưng qua những ngôn từ mà y mô tả về xã hội Việt Nam và chỉ trích, phản bác vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chắc chắn ai cũng có thể hình dung đây chính là lời lẽ của một kẻ khiếm thị hay khiếm thính, thiểu năng về trí tuệ, vô văn hóa…; hoặc đó là một kẻ điên rồ, hoang tưởng, cố tình xuyên tạc sự thật. Mục tiêu của Lê Hải Lăng không có gì khác hơn là kích động những người nhẹ dạ, cả tin đứng lên hùa theo chúng, chống Đảng, Nhà nước ta. Trò hề của y không có gì mới, chỉ như một kẻ ngáo đá hạng nặng, tưởng tượng ra rằng, nhân dân lao động Việt Nam hiện đang bị “băng đảng man rợ Ba Đình” sử dụng “công an côn đồ” “ra tay bắt bớ, … dồn dân vào bốn bức tường đếm lịch”, “mọi thành phần trong xã hội bị đè nén áp bức dưới gót giày cs hung tàn, bạo lực”… Lời lẽ của y phun ra quả là quá bí ổi, vô liêm sỉ.

Y tưởng tượng ra dân chúng Việt Nam hiện nay đã hình thành nên hai dạng lực lượng: “Lực lượng công khai chống đối” và “lực lượng thầm lặng” đang hỗ trợ lẫn nhau cùng chống Đảng. Lê Hải Lăng ảo tưởng ôm mộng đến một ngày nào đó Cộng sản Việt Nam sẽ bị dân chúng “đứng lên đạp đổ”! Nhưng chắc chắn kết cục sẽ là, Lê Hải Lăng và đồng bọn chống đối Đảng, chống chế độ XHCN chỉ có một con đường duy nhất là ôm hận xuống nơi chín suối, bởi sự tất thắng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Lịch sử gần 90 năm tồn tại, phát triển đã minh chứng Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam) là lực lượng tiền phong của giai cấp công nhân và của nhân dân lao động Việt Nam. Trong quá trình xây dựng, lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã trải qua biết bao chông gai, thử thách trước nhiều kẻ thù đầy mưu mô, quỷ quyệt chống phá và có cả bộ máy bạo lực khổng lồ trong tay. Nhưng nhờ tồn tại trong mối quan hệ gắn kết máu thịt giữa Đảng với nhân dân và với bản lĩnh cách mạng vững vàng, kiên định, sức sáng tạo phi thường,… Đảng đã vượt qua bao chông gai thử thách lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta lập nên nhiều chiến công hiển hách, tạo ra những bước phát triển vượt bậc trong tiến trình cách mạng Việt Nam.

Thực tiễn lịch sử cho thấy, trong quá trình cách mạng Việt Nam, các tổ chức đảng phái khác hoặc là đi đến phản động, hoặc không có đường lối đúng đắn, không vì quyền lợi của quốc gia dân tộc đã lần lượt bị chính nhân dân ta loại bỏ, chỉ còn lại duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, rèn luyện, có đường lối cách mạng đúng đắn vì quyền lợi của toàn thể nhân dân lao động, vì độc lập tự do và sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, Đảng được nhân dân lựa chọn là chính đảng duy nhất đại diện cho quyền lợi của mình, chính đảng duy nhất cầm quyền và lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, đem lại quyền cơ bản nhất cho quốc gia dân tộc và toàn thể nhân dân lao động. Đó, là độc lập tự do cho dân tộc; là quyền tự quyết dân tộc, quyền bình đẳng với mọi quốc gia dân tộc khác trong việc lựa chọn con đường phát triển đi lên của mình; là quyền tự do lập hiến và lập pháp, lựa chọn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; là quyền bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các thành phần kinh tế; quyền tự do làm giàu theo pháp luật, phát huy dân chủ gắn liền với giữ vững kỷ cương xã hội; là sự phát triển trong đa dạng các sắc màu văn hóa dân tộc; là sự tiến bộ trong giáo dục, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện con người… Những thành tựu không thể phủ nhận đó, đã khẳng định và ngày càng củng cố vững chắc hơn vai trò duy nhất lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Nên, dù các thế lực thù địch có ôm mộng và ngông cuồng chống phá sự lãnh đạo của Đảng như kiểu Lê Hải Lăng thì chúng cũng chỉ đi theo vết xe đổ của lịch sử như chính những bọn phản động, cơ hội trước đây mà thôi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

14 thoughts on “Lê Hải Lăng với những ảo tưởng của kẻ điên rồ

 • 11 Tháng Chín, 2018 at 7:33 sáng
  Permalink

  Mục tiêu của Lê Hải Lăng không có gì khác hơn là kích động những người nhẹ dạ, cả tin đứng lên hùa theo chúng, chống Đảng, Nhà nước ta. Cần phải vạch mặt kẻ phản động này.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 7:44 sáng
  Permalink

  Lời lẽ của Lê Hải Lăng là xuyên tạc và bịa đặt, chắc chắn phía sau những ngọa ngôn của Lê Hải Lăng là âm mưu xấu độc nhằm chống phá thành quả của cách mạng Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước, âm mưu chia rẽ kích động quần chúng nhân dân. Mọi người cần hết sức cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn tương tự như của Lê Hải Lăng, chúng ta kiên quyết đấu tranh, bác bỏ và vạch mặt các âm mưu thâm độc như của Lê Hải Lăng và các thế lực thù địch, phản động.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 9:06 sáng
  Permalink

  Lê Hải Lăng đích thực là tên trùm phản động, quyết chống phá Việt Nam đến cùng!. Phải thẳng tay trừng trị Y trước Pháp luật!.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 10:37 sáng
  Permalink

  Lại những lập luận cũ rích của Lê Hải Lăng, cho thấy sự bất lực của hắn trong các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Mục tiêu của Lê Hải Lăng không có gì khác hơn là kích động những người nhẹ dạ, cả tin đứng lên hùa theo chúng, chống Đảng, Nhà nước ta.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 12:52 chiều
  Permalink

  Lê Hải Lăng và đồng bọn chống đối Đảng, chống chế độ XHCN chỉ có một con đường duy nhất là ôm hận xuống nơi suối vàng mà thôi

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 8:05 chiều
  Permalink

  Để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn hiện nay, Đảng cộng sản Viêt Nam tiếp tục đẩy mạnh sự đổi mới cả về tư tưởng, tổ chức, Xây dựng Đảng TSVM, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, vơ cấu phù hợp, chất lượng cao thự hiện phát triển KT-XH nâng cao đời sống nhân dân

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 9:17 chiều
  Permalink

  Những luận điệu Lê Hải Lăng đưa ra nghe nhàm chán và phi thực tiễn, đúng là theo kiểu cố đấm ăn xôi

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 9:30 chiều
  Permalink

  Những lời lẽ xuyên tạc của Lê Hải Lăng sẽ trở nên lạc lõng, vô nghĩa trước những thành tựu mà Đảng mà nhân dân ta đã giành được trên con đường xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 8:14 sáng
  Permalink

  Có một sự thật rõ ràng mà Lê Hải Lăng cố tình không chịu hiểu là: Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân lựa chọn là chính đảng duy nhất đại diện cho quyền lợi của mình, chính đảng duy nhất cầm quyền và lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 8:43 sáng
  Permalink

  Lịch sử luôn khách quan, là hiện thực sống động nhất bác bỏ mọi sự xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 9:27 sáng
  Permalink

  Các thế lực thù địch có ôm mộng và ngông cuồng chống phá sự lãnh đạo của Đảng như kiểu Lê Hải Lăng thì chúng cũng chỉ đi theo vết xe đổ của lịch sử như chính những bọn phản động, cơ hội trước đây mà thôi.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 9:52 sáng
  Permalink

  Lê Hải Lăng là kẻ điên rồ, hoang tưởng, cố tình xuyên tạc sự thật. Mục tiêu của Y không có gì khác hơn là kích động những người nhẹ dạ, cả tin đứng lên hùa theo chúng, chống Đảng, Nhà nước ta. Một hành động quá bí ổi, vô liêm sỉ.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 2:42 chiều
  Permalink

  Lê Hải Lăng cũng chỉ đi theo vết xe đổ của lịch sử như chính những bọn phản động, cơ hội trước đây mà thôi

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2018 at 11:06 sáng
  Permalink

  Lê Hải Lăng chính là kẻ nhận tiền bố thí của các thế lực thù địch để viết bài xuyên tạc sự thật về tình hình xã hội Việt Nam hiện nay. Như vậy, chính Y mới là kẻ chuyên chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.