Lời lẽ của bọn ngoa ngôn lộng ngữ – loại vô luân, vô loài, vô liêm sỉ

Càng gần đến ngày Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, thì trên các trang mạng xuất hiện ngày càng nhiều hơn các bài viết chứa đựng nhiều thông tin công khai vu khống, xuyên tạc tính ưu việt của thể chếchính trị xã hội ở nước ta. Trong đó, thủ đoạn xảo trá nhưng rất tinh vi của bọn chúng là nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, nhằm kích động, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin và các phần tử chống đối trong xã hội tham gia vào các hoạt động chống phá Đảng, chống phá chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân mà trước hết là chia rẽ Đảng với Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Ẩn sau những thủ đoạn xảo trá, tinh vinày là mưu đồ xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, chúng trắng trợn, công khai phủ nhận công lao và những đóng góp quan trọngcủa lãnh tụ Hồ Chí Minh không chỉ đối với dân tộc Việt Nam, mà còn đối với hòa bình, dân chủ và sự tiến bộ của nhân loại trên toàn thế giới. Theo bọn này, “Hồ Chí Minh chẳng có công lao gì trong công cuộc đánh Pháp, đuổi Nhật, chống Mỹ”; “Tất cả hào quang đánh thắng chỉ là bịp bợm do tuyên giáo biên soạn hư cấu, thu gom từ các ý tưởng Hồ tự khen mình và cuộc đời hoạt động cách mạng của cộng sản Hồ.., là sự thật không thể chối bỏ!”. Trắng trợn và xảo trá hơn khi bọn chúng cho rằng, căn cứ để đưa ra khẳng định này là “từ các tài liệu, bút tích lịch sử trong kho lưu trữ của đảng, nhà nước cộng sản”và “Tài liệu, bút tích lịch sử đã chứng thực Hồ Chí minh là một tên cộng sản cuồng tín”chỉ biết “tôn thờ chủ nghĩa tam vô: vô gia đình; vô tôn giáo; vô tổ quốc”.

Không cần quan tâm đến quốc tịch của “các chiến sĩ thông tin miệt mài, trực chiến trên mặt trận thông tin, truyền thông” như bọn họ tự xưng, mà hãysuy ngẫm để tìm hiểu cho rõ ý đồ của bọn chúng từ những nhận định, đánh giá trên đây có thể khẳng định rằng: đây không phải là bọn người kém hiểu biết nhưng vì nhiều động cơ khác nhau, vì thâm thù cách mạng, hoặc bị các thế lực thù địch mua chuộc, lôi kéo nên đã quay lưng, phản bội dân tộc Việt Nam bằng việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận thành quả đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam dưới ánh sáng dẫn dắt của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.Vì vậy, mọi nhận định, đánh giá của bọn người này về công lao và những đóng gópto lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam nói riêng, giải phóng nhân loại nói chung, chỉ là lời lẽ của bọn ngoa ngôn lộng ngữ; nếu là người Việt Nam hay là người Việt Nam nhưng đang mang quốc tịch khác, thì bọn họ đều là hạng vô luân, vô loài và bọn họ đều là hạng người vô liêm sỉ, bởi lẽ:

Thứ nhất, bọn này đã khuếch đại những tiêu cực trong xã hội, lợi dụng những hạn chế, thiếu sót trong quá trình quản lý, điều hành đất nước của Đẳng, Nhà nước; đặc biệt là biết lợi dụng tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam để kích động, chống đối, xuyên tạc bản chất của cách mạng Việt Nam để từ đó thực hiện ý đồ chống phá Đảng, mà thực chất là chống phá nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Vì vậy, những việc của bọn người này đang làm là đi ngược lại lợi ích của dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân Việt Nam.

Thứ hai, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà nhân dân Việt Nam tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 85 năm qua là sự tiếp tục sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, vì hòa bình và sự tiến bộ của toàn nhân loại. Mục tiêu, lý tưởng mà Đảng Cộng sản Việt Nam phấn đầu không có mục đích nào khác là đem lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân và sự phát triển bền vững của dân tộc. Tuy nhiên, sự nghiệp đổi mới đất nước đang có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn không ít những khó khăn, thử thách, nên Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn mong muốn và kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam chung sức đồng lòng chấn hưng đất nước. Đáng tiếc, trong bọn ngoa ngôn lộng ngữ và nói chung, trong số bọn người vô liêm sỉ này, không ít người đã từng là cán bộ, đảng viên, thoái hóa, biến chất. Lẽ ra họ phải là người nhận thức sâu sắc về trách nhiệm đối với dân tộc, với tương lai đất nước, đem sức lực, trí tuệ của mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự phồn vinh của quốc gia, dân tộc, nhưng họ đã phản bội dân tộc, phủ nhận thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh rất đáng kính trọng của dân tộc Việt Nam.

Thứ ba, phủ nhận công lao to lớn và những đóng góp quan trọng của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và sự tiến bộ của nhân loại chỉ có thể là hành vi của hạng người vô liêm sỉ. Bởi không phải ngẫu nhiên mà Nghị quyết 24C/18.56 của Đại hội đồng UNESCO khóa 24-1987 đã vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất. Đó là đánh giá khách quan, sự ghi nhận và vinh danh xứng đáng của thế giới đối với Người.

Thiết nghĩ, lịch sử sẽ có sự phán xét công bằng. Lý lẽ phủ nhận công lao to lớn và những đóng góp quan trọng của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và nhân loại của những kẻ tự xưng là “các chiến sĩ thông tin miệt mài, trực chiến trên mặt trận thông tin, truyền thông” thực chất là lời lẽ của bọn vong ân, bội nghĩa, vu cáo, bôi nhọ lãnh tụ Hồ Chí Minh để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Lời lẽ của bọn ngoa ngôn lộng ngữ – loại vô luân, vô loài, vô liêm sỉ

 • 11 Tháng Mười Một, 2015 at 12:18 sáng
  Permalink

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cộng sản kiên trung, suốt đời hi sinh lợi ích cá nhân, toàn tâm, toàn ý lo cho cách mạng và nhân dân Việt Nam. Không chỉ đối với dân tộc Việt Nam, người còn đóng góp to lớn vào hòa bình và dân chủ của thế giới. UNESCO và nhân dân thế giới ghi nhận những đóng góp và công lao của Người. Tuy nhiên, vì mục đích chính trị thấp hèn, một số phần tử thoái hóa, biến chất, phản cách mạng đã luôn tìm mọi cách hạ bệ uy tín, bôi nhọ hình ảnh và phủ nhận công lao của Người. Đúng là, toàn lũ vô liêm sỉ.

  Reply
 • 19 Tháng Mười Một, 2015 at 12:29 sáng
  Permalink

  Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minhđối với dân tộc ta là vai trò của một lãnh tụ, một thiên tài có tác động tiên quyết đến chiều hướng phát triển của dân tộc, kể cả khi Người còn sống và cả sau khi Người qua đời. Đấtnước Việt Nam bướcvào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủnghĩa xã hội, một phần nhờ công lao chọn lựa và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là thực tế biểu thị Hồ Chí Minh là một lãnh tụ vĩ đại cómột không hai của dân tộc ta trong sự nghiệpgiành độc lập, thống nhất Tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

  Reply
 • 19 Tháng Mười Một, 2015 at 12:36 sáng
  Permalink

  Càng đọc bài của tác giả Trần Đăng càng thấy tâm trạng thật thoải mái, sáng khoải. Chỉ một câu thôi “bọn ngoa ngôn lộng ngữ – vô luân, vô loài, vô liêm sỉ”, – thật chẳng sai chút nào. Ấy vậy mà bọn này lại có thể phun ra được những lời lẽ như vậy, chắc chúng cũng phải một phen méo mồm vì cố tật nói láo của mình. Thực dân Pháp thua – Pháp nhận, Đế quốc Mỹ thua – Mỹ nhận, chắc cũng do bọn “tuyên giáo” của Pháp, Mỹ “biên soạn hư cấu” mà ra.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 1:34 chiều
  Permalink

  Đại hội XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sắp diễn ra. Trước thềm Đại hội, trong khi cả nước đang đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích cao trên mọi lĩnh vực để chào mừng Đại hội, thì vẫn có những kẻ “đục nước béo cò” lợi dựng “thời cơ” này để ra sức chống phá Đảng, chống phá Nhà nước. Những luận điệu của chúng dù nham hiểm, thâm độc đến đâu nhưng đều bị phanh phui, vạch trần và loại bỏ. Bởi, chúng ta có “hệ miễn dịch” tuyệt vời từ sự đoàn kết, thồng nhất trong Đảng và toàn xã hội.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 3:11 chiều
  Permalink

  Phi đoàn ăn không được thì quay ra đạp đổ, có nghĩ ra được trò gì để thể hiện bản thân đâu mà chẳng tìm cách bôi nhọ người khác. Đầu chúng đen như mực, chẳng sáng được hơn ai, nên để tỏ ra ta thông tuệ thì chỉ có cách nói xấu người khác thôi. Ngoài cái trò nói xấu ra thì chúng chẳng có bài gì khác nữa đâu.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 4:20 chiều
  Permalink

  Đúng là hạng vô luân, vô loài, vô liêm sỉ. Những kẻ không có não, không có trái tim, không có mắt. Bằng chứng lịch sử rành rành đó, cả nhân loại đều biết, kể cả những kẻ chiến bại đều nhận thấy điều đó. Vậy những kẻ mang hình hài của con người kia lại không thấy sao. Chỉ có loại sinh vật không não, không tim, không mắt mới thế thôi.

  Reply
 • 1 Tháng Mười Hai, 2015 at 1:05 sáng
  Permalink

  Câu thôi “bọn ngoa ngôn lộng ngữ – vô luân, vô loài, vô liêm sỉ”, – thật chẳng sai chút nào. Ấy vậy mà bọn này lại có thể phun ra được những lời lẽ như vậy, chắc chúng cũng phải một phen méo mồm vì cố tật nói láo của mình. Thực dân Pháp thua – Pháp nhận, Đế quốc Mỹ thua – Mỹ nhận, chắc cũng do bọn “tuyên giáo” của Pháp, Mỹ “biên soạn hư cấu” mà ra.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:02 sáng
  Permalink

  vai trò và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng con người, giải phóng xã hội không chỉ người dân Việt Nam, mà toàn thể người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều biết và kính trọng. Chính tổ chức UNESCO cũng đã công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. nên chỉ cần có suy nghĩ không đúng về Người thì cũng cảm thấy xấu hổ và tội lỗi với bản thân, với gia đình và nhân loại rồi. Còn dám tuôn ra những luận điệu xuyên tạc, hạ thấp vai trò CHủ tịch Hồ Chí Minh thì chắc chỉ có loại cầm thú mới dám làm thôi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.