Lời nói của kẻ “thất đức”!

Tháng đầu của năm 2016, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, trên trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết của những kẻ “thất đức”, gây tổn hại đến uy tín, thanh danh nhiều cán bộ chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 14-1-2016, trên trang mạng xã hội, Trần Quý Cao tung lên ài viết Bàn về chữ đức của ông Nguyễn Phú Trọng. Xem Trần Quý Cao viết gì trong đó?

Trong năm 2015, thực hiện chức trách đảm nhiệm, đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với các đồng chí trong Bộ Chính trị được phân công theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ; tiếp xúc lắng nghe, phúc đáp ý kiến của cử tri cả nước. Trong các lần tiếp xúc, bài nói chuyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các tầng lớp nhân dân, cử tri ở nhiều nơi đều được các phương tiện thông tin đại chúng truyền dẫn đến mọi đối tượng trong và ngoài nước. Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng nhiệm kỳ ở các cấp, hay những lần tiếp xúc với cử tri thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Đảng yêu cầu mọi cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phát hiện và giới thiệu những người có đủ đức, tài, uy tín bầu vào cơ quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị – xã hội. Nội dung trong lời phát biểu đó của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thể hiện sự kế thừa nét đẹp truyền thống trọng dụng nhân tài của dân tộc, vừa là sự quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” trong tình hình mới; vừa là kinh nghiệm, truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác cán bộ suốt gần một thế kỷ qua từ khi ra đời (1930). Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cử tri, đại biểu nhân dân về phương châm xây dựng cán bộ cả đức và tài, lấy đức làm gốc là thể hiện trọng trách lớn lao của mình đối Đảng và cách mạng: mong muốn cho công cuộc đổi mới đất nước phát triển bền vững, nhân dân Việt Nam có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc; lời nói đó không hề chứa đựng mục đích cá nhân.

Trong bài viết, để đạt được mục đích xấu xa, Trần Quý Cao đã mượn lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần nói chuyện với cử tri Quận Ba Đình, Hà Nội (12/2015), rồi sử dụng “công nghệ” cá nhân để “chỉnh sửa” từ ngữ theo ý đồ đã được tính toán, kết hợp với lối diễn đạt theo kiểu “con đỉa hai vòi” đã làm sai lệch bản chất lời phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bằng giọng điệu gian xảo, Trần Quý Cao đã tung ra nhiều nội dung xấu độc, cho rằng: lời nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước cử tri là vô nghĩa, là biểu hiện tư tưởng độc quyền, là người thiếu đức, không có tài, tham quyền cố vị, đề nghị thoái vị v.v…

Tráo trở, thất đức hơn là trong nội dung bài viết lần này, Trần Quý Cao đã từ chỗ phê phán, phủ nhận đạo đức, năng lực, uy tín, thanh danh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đi đến phủ nhận bản chất tốt đẹp, những đóng góp, hy sinh lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc và sự nghiệp cách mạng Việt Nam suốt gần một thế kỷ, vu khống, gán ghép Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng gây ra cuộc chiến tranh đẫm máu, gây ra sự chết chóc của hàng chục sinh mạng người dân Việt Nam trước đây, trong khi chủ nhân thực sự gây ra những hậu quả tang thương cho nhân dân dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, di chứng cho đến tận bây giờ không phải ai khác chính là lực lượng đế quốc đem quân sang xâm lược, thôn tính, thống trị dân tộc Việt Nam.

Một thực tế đang hiện hữu, lưu giữ trong hàng chục triệu người Việt Nam về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam là sự tôn kính và khâm phục. Chức vị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là do dân chủ trong Đảng bầu ra theo số phiếu đa số; đại biểu tham dự bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là những người ưu tú của tổ chức Đảng, đồng thời họ cũng là công dân ưu tú của đất nước. Xét về hoạt động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trải qua nhiều cương vị, đảm nhiệm nhiều trọng trách cách mạng giao phó từ dưới lên; gắn liền với quá trình ấy là những hoạt động rất tích cực, luôn làm đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của tổ chức Đảng, luôn đặt lợi ích của Đảng, tập thể, cách mạng lên trên lợi ích cá nhân. Những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được toàn Đảng, toàn dân ghi nhận, tôn vinh là tấm gương sáng, hết lòng vì dân, vì nước.

Phẩm chất “đức, tài” trong nhiều cán bộ chiến lược của Đảng nói chung, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói riêng là kết quả của quá trình tự học tập, rèn luyện rất bền bỉ, lâu dài, gian truân, cùng với sự xây dựng, vun đắp của Đảng, nhân dân mới có được. Cho đến hiện nay, những phẩm chất cách mạng cao quý ấy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn được đa số nhân Việt Nam khẳng định, ghi nhận, giành tình cảm kính trọng. Những cống hiến to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Đảng và cách mạng Việt Nam đã và đang hiện hữu, in đậm trong tâm thức đại đa số nhân dân Việt Nam. Đó là sự thật lịch sử, nó khác xa hoàn toàn so với lời xấu độc, gây hại của kẻ “thất đức” – Trần Quý Cao đang tung lên trên trang mạng xã hội. Chủ trương chiến lược của Đảng Cộng sản, mong ước của đại đa số nhân dân Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, điều này đòi hỏi mỗi người, mỗi tổ chức cần phát huy hết vai trò, tích cực đấu tranh loại trừ những kẻ “thất đức” ra khỏi con đường phát triển để đạt được mục tiêu đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Lời nói của kẻ “thất đức”!

 • 1 Tháng Ba, 2016 at 8:06 sáng
  Permalink

  Dùng những lời lẽ để bôi nhọ, hạ thấp uy tín của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta dường như là chiêu trò quá cũ của những nhà trí thức dân chủ nửa mùa. Nhưng các vị đã quên rằng người dân Việt Nam chúng tôi luôn biết nhìn nhận, đánh giá khách quan những vấn đề thực tiễn đang diễn ra của đất nước và hiểu rằng sự tâm huyết, trăn trở của những nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước là nhân tố quan trọng lãnh đạo đất nước thành công trên con đường đổi mới hiện nay. Những suy nghĩ, lo lằng kiểu “lo bò trắng răng” của các vị chỉ là mục đích gây mất đoàn kết giữa Đảng với nhân dân mà thôi, những âm mưu hèn hạ của các vị đừng hi vọng có thể thực hiện được

  Reply
 • 1 Tháng Ba, 2016 at 2:31 chiều
  Permalink

  Đức hay tài của người cán bộ hãy để cho nhân dân phán xét bởi cán bộ là công bộc của dân, là người phục vụ nhân dân. Nhận xét của nhân dân mới thực sự là công tâm và khách quan bởi tiền nhân đã dạy: “trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ”. Nhưng lạ thay Quý Cao kia nhân danh ai mà dám bày đặt chuyện đức, tài cao thấp của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam! Quý Cao có lẽ đã từ “bụng ta suy ra bụng người” rồi!

  Reply
 • 3 Tháng Ba, 2016 at 10:41 sáng
  Permalink

  có một sự thật là: cứ mỗi lần mở mồm ra là y như rằng bị ngay lịch sử vả vỡ mồm. ấy thế mà hết lần này tới lần khác vẫn cứ thấy lên tiếng được thật là loài Cáo Quy vẫn hú được.

  Reply
 • 8 Tháng Ba, 2016 at 8:41 sáng
  Permalink

  Chống Đảng, chống chế độ bằng mọi thủ đoạn tinh vi, nham hiểm là âm mưu thâm độc, đê hèn của các thế lực chống đối, phản động, trong đó có thủ đoạn bôi nhọ, nói xấu, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Âm mưu đó không có gì mới, lạ, nhưng thâm độc hơn cả lại chính là sự xuất hiện vào thời điểm trước thềm Đại hội Đảng. Những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, thiếu khách quan về các đồng chí lãnh đạo đã gây ra tâm lí hoang mang, nghi ngờ, dao động của một bộ phận không nhỏ nhân dân và cả đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác với những thủ đoạn tương tự.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.