“LỎM” – KẺ PHẢN ĐỘNG CHÍNH HIỆU

Mới đây trên trang mạng xã hội có bài: “Phản động” rốt cuộc là gì? Của kẻ có bút danh là “Lỏm”. Sau khi mượn học thuật, đưa ra những kết luận lệch lạc, sai trái, phản động khoa học, “Lỏm” đã hiện nguyên hình là một kẻ phản động chính hiệu, chống phá cách mạng, bôi nhọ chế độ, phủ nhận thành tựu cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

“Lỏm” cho rằng “phản động tự thân nó không có nghĩa xấu”; “nhưng… phản động càng giỏi lại càng dễ bị ăn đòn”; rồi lại cho rằng “những người phản động không đơn giản là những người muốn đứng yên hay muốn quay ngược bánh xe lịch sử… họ hoàn toàn có thể là những người muốn tiến lên phía trước, vươn tới đỉnh cao mới, chỉ là không theo kiểu cách mạng đang diễn ra”.

Thật nực cười với lập luận vờ ngô nghê của “Lỏm”, đã là “phản động” thì làm sao có thể là hành động tốt mà y lại khẳng định “tự thân nó không có nghĩa xấu”?! Bởi nghĩa của “Phản động” là chỉ ý kiến hoặc hành động phản đối, chống đối các phong trào chính trị hoặc phong trào xã hội đúng đắn, tiến bộ – phản đối, chống cách mạng. “Cách mạng” là thay cũ đổi mới, cái “mới” là cái đúng đắn, tiến bộ, hợp quy luật; nếu không mang những đặc tính như thế thì dù cái nào đó thay cái cũ cũng không được coi là cái mới và như cái hành động để đưa tới sự ra đời của cái như thế cũng sẽ không thuộc phạm trù “cách mạng”, thậm chí nó đối lập với cách mạng – “phản động”.

Động cơ, mục đích của “Lỏm” khi luận bàn về “Phản động” rút cuộc là gì? Chung quy là “không theo kiểu cách mạng đang diễn ra”. Không hiểu “Lỏm” không đủ dũng khí hay không đủ khả năng và trình độ để nói lên con đường mà “Lỏm” và những kẻ phản động như “Lỏm” “muốn tiến lên phía trước, vươn tới đỉnh cao mới”, nhưng “không theo kiểu cách mạng đang diễn ra” ấy rút cuộc là con đường nào? Chẳng phải lịch sử Việt Nam đã quá rõ ràng, sau biết bao tìm tòi thử nghiệm với mục đích “tiến lên phía trước, vươn tới đỉnh cao mới” dưới các ngọn cờ tư tưởng, “kiểu cách mạng” khác nhau đã chứng tỏ rằng “đối với nước ta không có con đường nào khác để độc lập dân tộc thực sự và tự do hạnh phúc cho nhân dân ngoài con đường xã hội chủ nghĩa”. Lịch sử xã hội đang trải qua những bước quang co, nhưng loài người tất yếu tiến lên chủ nghĩa xã hội, đó là quy luật tất yếu của lịch sử.

“Theo kiểu cách mạng đang diễn ra”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 “long trời, lở đất”, thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “không có gì quý hơn độc lập, tự do”; trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối vào ngày 30/04/1975. Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất – kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội lạc hậu, trình độ thấp, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Còn có con đường nào khác “kiểu cách mạng đang diễn ra” mà có thể “tiến lên phía trước, vươn tới đỉnh cao mới” thực sự thì có lẽ lịch sự dân tộc cũng không đợi chờ đến lúc này để “Lỏm” có cơ hội suy ngẫm, tìm tòi. Đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu khách quan, sợi chỉ đỏ xuyên suốt cách mạng Việt Nam nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Bất cứ kẻ nào, thế lực nào đả phá cách mạng, bôi nhọ chế độ, phủ nhận thành tựu cách mạng của Đảng, nhân dân ta đều là phản động vạch mặt, lên án./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.