Luận điệu của kẻ phản bội Tổ quốc

Phê Bình

Đồng hành cùng quá trình Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, một số người từng mang Quốc tịch “Việt Nam” đã “ôm chân” các thế lực thù địch, cam tâm làm tay sai chống đối quyết liệt Đảng và chế độ.Trong số những kẻ đó, phải kể đến một nhân vật mà nhân dân Việt Nam không lạ gì – Bùi Tín. Ngày 14-10-2015, trên trang mạng xã hội, Bùi Tín đã tung lên bài viết “Đảng CSVN còn bao nhiêu phần trăm chất cộng sản?”.
Đông đảo nhân dân Việt Nam đều biết khá rõ về thân phận Bùi Tín. Một thời Bùi Tín đã từng là một quân nhân “ăn cơm Dân, mặc áo Đảng”, nhưng do thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, bị kẻ địch lôi kéo rơi vào vòng xoáy “suy thoái”, rồi từ bỏ quân đội, Tổ quốc, theo gót chân các thế lực thù địch, quay lưng lại với Đảng, Tổ quốc, nhân dân. Hơn hai thập kỷ gần đây, Bùi Tín đã viết, tung lên mạng hàng trăm bài sặc mùi xấu độc, vu khống, bôi nhọ, hạ thấp vai trò, thanh danh, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lợi dụng thời điểm toàn Đảng, toàn dân Việt Nam đang mở rộng dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Bùi Tín đã tung lên mạng xã hội bài viết, với nhiều nội dung hết sức phản động.
So với những bài viết của các nhân vật đang chống đối Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bài viết lần này của Bùi Tín có sự “đầu tư”, do vậy việc sử dụng từ ngữ và cách diễn cũng “lôgic” hơn. Trong đoạn mở đầu, Bùi Tín tự hỏi một câu rằng “một câu hỏi lý thú gợi lên nhiều suy tư, ngẫm nghĩ, so sánh giữa lý luận – học thuyết với cuộc sống thực tiễn, trong một thời gian dài”. Để chứng minh cho cái gọi là “Đảng CS hiện nay không còn phần trăm CS nào”, Bùi Tín đã tự “sám hối” rằng, “69 năm trước tôi đã vào đảng CS ra sao. Đó là đầu năm 1946, tôi đi học lớp cán bộ quân chính của Quân đội Nhân dân 5 tuần lễ ở thị trấn Tông, Sơn Tây. Tại đây tôi được tuyên truyền về Chủ nghĩa CS và về đảng CS”. Trong trang đầu bài viết, Bùi Tín nêu lên lý luận chủ nghĩa xã hội của Mác, với những đặc trưng tốt đẹp về một xã hội cộng sản tương lai, rằng “chúng tôi thấy trong xã hội CS quả là thiên đường lý tưởng…Xã hội phồn vinh thừa thãi, nhà không cần hàng rào, đêm không cần đóng cửa”.
Nếu đọc không kỹ nội dung bài viết, dễ lầm tưởng là Bùi Tín đang ca ngợi lý luận Mác. Sự thật lại trái ngược, Bùi Tín đang mỉa mai, phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của lý luận ấy. Bằng những thủ thuật “tiểu xảo” trong cách lập luận, Bùi Tín cho rằng thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng CS từ sau 30/4/1975 đã đi ngược lại lý luận chủ nghĩa Mác, rằng “Bản thân tôi bắt đầu băn khoăn nản chí từ ngay sau 30/4/1975, khi lời hứa hẹn hòa giải – hòa hợp dân tộc của Đảng đã bị phản bội, khi đảng bỏ tù hàng chục vạn viên chức, binh sĩ ở miền Nam, là đồng bào ruột thịt của ta cả. Rồi đổi tiền, bắt đi kinh tế mới, cải tạo công thương nghiệp…”. Với những dữ liệu tự nghĩ, Bùi Tín đi đến quy kết rằng công cuộc mà nhân dân Việt Nam tái thiết nước Việt Nam sau ngày giải phóng miền Nam, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong nhiều thập kỷ qua đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam lừa dối, đang đi xuống địa ngục. Với việc sử dụng tư liệu bịa đặt, cùng cách lập luận “mỹ miều” đầy tính chất phản động, Bùi Tín muốn nhắm tới đích cuối cùng là phủ nhận tính cách mạng, khoa học của đường lối cách mạng mà nhân dân ta đang nổ lực thực hiện, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kêu gọi nhân dân Việt Nam đấu tranh chống lại sự lãnh đạo của Đảng.
Xét về lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) là do đòi hỏi khách quan, cấp thiết của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn lấy lợi ích Tổ quốc, dân tộc, nhân dân làm tôn chỉ mục đích hoạt động của mình. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh (dù đất nước có chiến tranh, chia cắt hay đã hòa bình thống nhất), Đảng luôn tuân theo “mệnh lệnh quốc dân”, dựa vào nhân dân, thay mặt nhân dân gánh vác trọng trách lịch sử mà nhân dân ủy thác. Chính vì tôn chỉ mục đích, phương thức hoạt động của Đảng phản ánh, phù hợp ý chí nguyện vọng của nhân dân, nên Đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đánh đuổi kẻ thù ngoại xâm ra khỏi biên giới, giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối. Những thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước luôn gắn liền với công lao, sự hy sinh to lớn “vì nước, vì dân” của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân Việt Nam.
Giai đoạn cả nước thống nhất, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện trọng trách lịch sử mà nhân dân Việt Nam giao phó, lãnh đạo nhân dân tiến hành nhiệm vụ cải tạo và xây dựng xã hội mới – xã hội chủ nghĩa. Không giống như một số nước, Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội với những đặc điểm vô cùng khó khăn: bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa; nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nhỏ, trình độ lực lượng sản xuất thấp, hậu quả mà chiến tranh để lại rất nặng nề; các lực lượng phản động, thù địch ráo riết chống phá; tổ chức xây dựng một xã hội hoàn toàn mới, mang tính chất triệt để cách mạng, v.v.. Những đặc điểm này tác động rất lớn, lâu dài đến tiến trình, chất lượng cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa.
Nhìn lại lịch sử các cuộc cách mạng trên thế giới cho thấy, bất luận mang tính chất gì cũng gắn liền với quá trình loại trừ những nhân tố cản trở, không phù hợp, trái quy luật. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản cũng tuân thủ quy luật chung đó, nhưng hàm chứa nhiều nội dung mới, mang tính chất triệt để. Trong giai đoạn Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cả nước thống nhất, cùng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện nhiệm vụ: trấn áp, bắt giam các lực lượng gây rối trật tự trị an, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cuộc sống yên bình của nhân dân; tổ chức lại các khu dân cư, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thiết lập lại hệ thống tài chính, tín dụng, ngân hàng, thị trường cho khoa học, phù hợp với tình hình mới v.v.. là nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi khách quan của thực tiễn cách mạng, phù hợp với nguyện vọng chân chính của đại đa số nhân dân Việt Nam. Trong suốt nhiều năm lãnh đạo nhân dân thực hiện những nhiệm vụ đó, Đảng luôn tuân thủ quy trình: dân chủ lấy ý kiến trong toàn dân, toàn Đảng, rồi tổng hợp, xây dựng thành chủ trương, chính sách và lãnh đạo tổ chức thực hiện. Cách làm này của Đảng là dân chủ, thống nhất, nhân văn, khác hoàn toàn với luận điệu rêu rao trên mạng xã hội của Bùi Tín.
Do cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam diễn ra toàn diện, mang tính chất triệt để trên nhiều lĩnh vực, nên quá trình lãnh đạo Đảng khó tránh khỏi những vấp váp, hạn chế, sai lầm. Điều đáng nói, và cũng đáng tự hào là những bất cập, yếu kém, khuyết điểm của Đảng trong quá trình Đảng lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cải tạo và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa luôn được Đảng công khai thừa nhận trước toàn thể nhân dân, và tìm cách chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa. Chính điều này đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trưởng thành, vững mạnh; được nhân dân Việt Nam thừa nhận, đặt niềm tin, hy vọng và sự kính trọng. Một kẻ từ bỏ quê hương, Tổ quốc, đi làm tay sai chống lại Đảng và nhân dân Việt Nam như Bùi Tín chắc cũng quá thừa hiểu điều đó, vì đó là một thực tế đã và đang diễn ra hằng ngày trên đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những gì mà Bùi Tín nêu câu hỏi “Đảng CSVN còn bao nhiêu phần trăm chất cộng sản?”, rồi tự mình kết luận rằng “chẳng còn phần trăm CS nào” thật là trơ trẽn, tráo trở, vu khống sai sự thật lịch sử đã và đang diễn ra trên đất nước Việt Nam; là luận điệu của kẻ phản bội Tổ quốc, không thể tha thứ. Chỉ có Bùi Tín kẻ trở cờ, phản bội điên cuồng chống phá Đảng, chế độ XHCN mới là kẻ biến chất không còn phần trăm CS nào./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

7 thoughts on “Luận điệu của kẻ phản bội Tổ quốc

 • 28 Tháng Mười, 2015 at 10:08 sáng
  Permalink

  Đã hơn một lần nói về Bùi Tín rồi nhưng lần nào cũng thấy bực mình, không thể không nói khác được bởi tên phản bội Tổ Quốc này bởi là một công dân Việt Nam nếu không đọc những dòng chữ vạch mặt kẻ bán nước hại dân này thi có lẽ không thể hiểu hết nổi những thủ đoạn xảo quyệt của tên Bùi Tín này, tôi chỉ tiếc bao năm được bố mẹ mất công sức cho ăn học, bao năm Nhà nước tạo điều kiện cho việc học tập nâng cao trình độ để sau này phục vụ Tổ Quốc, vinh danh về cho dòng họ, gia đình. Thế nhưng! khổ thay một con người khi sinh ra có đầy đủ các bộ phận song duy nhất chỉ có bộ não lại không hoàn thiện cho nên bây giờ quay lại cắn chủ, kể cả những người đã từng mang nặng đẻ đau ra mình. tôi từng nghĩ thấy tức cười khi có lần trong lúc uống bia, ông bạn tôi tức thằng con quý tử quá mà nói rằng: Đẻ ra mày tao thà đẻ ra miếng thịt bò để xào lên uống bia, đỡ tốn thêm tiền mồi nhậu. Giờ so sánh với Bùi Tín thì câu chuyện trong cuộc bia đó không có gì là sai cả, thà đẻ ra miếng thịt còn hơn là đẻ ra tên phản bội này.
  các bạn trẻ ơi! trách nhiệm của chúng ta là làm gì khi trong dòng giống con cháu Vua Hùng lại có những kẻ phản bội đó. Tốt nhất là loại bỏ và tẩy chay các bạn nhé. phương pháp hữu hiệu nhất là hãy cùng nhau chia sẻ các bài viết này để vạch trần âm mưu phản độc của con rắn độc Bùi Tín.

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2015 at 3:34 chiều
  Permalink

  Một kẻ phản bội Tổ quốc, nhân cách méo mó như Bùi Tín mà cũng đòi bàn về ” chất cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam” sao? Thật là vô liêm sỉ, không tự thấy xấu hổ. Được quê hương, đất nước nuôi dưỡng, cho ăn học tử tế mà không đóng góp gì cho quê hương thì thôi lại còn đi làm tay sai cho giặc. Dù có che dấu, ngụy biện kín kẽ bao nhiêu nhưng âm mưu của hắn cũng sẽ bị toàn thể đông đảo mọi người vạch trần. Đối với mỗi người Việt Nam, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng không bao giờ từ bỏ quê hương đất nước mình mà cùng chung tay, góp sức để xây dựng đất nước đàng hoàn hơn, to đẹp hơn. Đối với những kẻ lưu vong như Bùi Tín thì không có đủ tư cách khi nói về đất nước và con người Việt Nam chứ huống chi lại còn đòi bàn về ” chất cộng sản của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

  Reply
 • 31 Tháng Mười, 2015 at 9:04 chiều
  Permalink

  Bùi Tín cũng chỉ là một “con tép” trong những kẻ từng phản bội dân tộc này, Tổ quốc Việt Nam này. Bùi Tín cũng cùng loại với những kẻ phản bội dân tộc cõng rắn cắn gà nhà như Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh,… mà thôi.
  Nhưng Bùi Tín còn “tép” lắm, trong số những kẻ phản bội bị cả dân tộc nguyền rủa, ông đừng có mà huênh hoang với vài ba bài viết phản động, giả dối, sặc mùi ngụy biện kiểu trẻ con của kẻ đã học “nghề ngụy biện” nói xấu Đảng đã lâu mấy chục năm rồi mà vẫn còn phí cơm gạo đến mức không “thành tài” được.
  Và như thế, chỉ có Bùi Tín – kẻ trở cờ, phản bội điên cuồng chống phá Đảng, chế độ XHCN mới là kẻ biến chất không còn phần trăm CS nào.

  Reply
 • 4 Tháng Mười Một, 2015 at 1:09 sáng
  Permalink

  Đọc bài viết của Bùi Tín nếu không có lập trường chính trị người đọc tưởng hổ như hắn đang ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, ngược lại, bằng giọng điệu mỉa mai, chua chát, tự than thân trách phận hắn đã “bẻ cong ngòi bút”, trơ trẽn nói xấu Đảng, bôi nhọ chế độ, làm tay sai, công cụ chống dân hại nước cho các thế lực phản động, thù địch. Thật đáng tiếc thay cho kẻ được coi là có ăn có học, cho người từng “Ăn cơm dân, mặc áo Đảng” lại trở cờ, phản bội, chống đối Tổ quốc một cách điên cuồng. Câu hỏi mà hắn đặt ra đã được chính y trả lời rồi đấy: Ta là Bùi Tín, chất cộng sản trong ta chẳng còn phần trăm nào. Cho nên, Bùi Tín ạ, mi không đủ phẩm chất và tư cách để đánh giá và nhận xét về Đảng cộng sản Việt Nam đâu. Hãy dừng ngay những hành động chống phá hại dân, hại nước lại.

  Reply
 • 7 Tháng Mười Một, 2015 at 8:01 sáng
  Permalink

  hiện nay, phần lớn những người con đất Việt đều yêu mến đất nước, yêu mến Đảng Cộng sản Việt Nam, yêu mến chế độ, ra sức phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Thì bên cạnh đó cũng còn một số người cũng là con lạc cháu Hồng, sống bên trời Tây luôn miệng rêu rao rằng mình là “người yêu nước”, “muốn góp ý tốt cho đất nước”….Thế nhưng lại đi xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, quay lưng lại với quê hương đất nước một cách trơ trẽn. Trong số đó phải kể đến kẻ vô liêm sĩ Bùi Tín, đã phản bội Tổ quốc làm tay sai cho các thế lực thù địch mà lại còn dám lên mặt chê bai, nhận xét người khác. Đúng là một kẻ biến chất hoàn toàn rồi, cần phải đưa hắn nhanh tìm đến Diêm Vương thì may ra mới cải tạo được hắn.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 2:29 chiều
  Permalink

  Bùi Tín – cái tên không xa lạ gì với mỗi chúng ta. Hắn nổi lên là một tên phản động “cộm cán”, điên cuồng chống phá Đảng, Nhà nước ta. Những chiêu trò của hắn trước thềm Đại hội XII của Đảng không có gì mới, không ngoài âm mưu gây rối loạn tình hình chính trị ở nước ta, hạ uy tín của Đảng, phá hoại mối đoàn kết giữa Đảng với nhân dân…Âm mưu và hành động “đê hèn” đó phải bị trừng phạt theo đúng pháp luật.

  Reply
 • 30 Tháng Mười Một, 2015 at 3:18 chiều
  Permalink

  Bùi Tín, cũng tồn tại gần 90 năm trên đời này rồi ấy nhỉ, lẽ ra với tuổi như “hắn ta”, với văn hóa và con người Việt Nam sẽ được nhiều người tôn trọng. Thế nhưng, với một kẻ phản Đảng, phản nước, hại dân, “bám gấu quần bọn giặc”, một kẻ phản động như hắn đã, đang và sẽ bị người đời khinh bỉ. Hỡi ôi! Bùi Tín, tồn tại trên đời này làm gì nữa cho nhục nhã thế.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.