Luận điệu đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp của Ngốc Tử

Có lẽ cái tên “Ngốc Tử” chỉ là bút danh của một kẻ bồi bút, tay sai, cơ hội chính trị chuyên viết bài trên một số trang mạng xã hội để tuyên truyền những luận điệu sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Như mới đây, ngày 21/5/2019, trên blog phản động “Danlambao”, Ngốc Tử có bài viết với tiêu đề: “Muốn Đất nước hùng cường – Phải xóa bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp”. Trong bài viết này, Ngốc Tử đã đưa ra những luận điệu sai trái, thù địch đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp hiến định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.

1. Ngốc Tử không “nhận thức được” bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bài viết Ngốc Tử lập luận đơn giản, thô thiển rằng: “Dân tộc” là bao hàm tất cả các giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội, nên trong mục 1, Điều 4 Hiến pháp ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của cả dân tộc, đại biểu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc…”, là tối nghĩa, là sự dốt nát. Tuy nhiên, chính Ngốc Tử mới là kẻ dốt nát đã không hiểu được bản chất của Đảng được ghi trong Điều lệ của Đảng và trong Hiến pháp.

Về mặt bản chất giai cấp của Đảng thì chỉ có một, đó là Đảng mang bản chất giai cấp công nhân, nhưng với Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng không chỉ đại biểu trung thành, đấu tranh bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân mà còn đấu tranh bảo vệ lợi ích của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định trong điều kiện của nước ta, quyền lợi của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của dân tộc là thống nhất, Đảng ta không chỉ là Đảng của giai cấp công nhân mà còn là Đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Đó là một trong những lý do làm cho Đảng ta vĩ đại.

Đảng của dân tộc Việt Nam nghĩa là Đảng có một cội nguồn vững chắc tạo nên sức mạnh to lớn cho Đảng là dân tộc; đó là những “đồng bào” tuy chưa phải là đảng viên nhưng vẫn luôn tự hào nói tới “Đảng ta”. Vì vậy, nói tới Đảng của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong điều kiện Đảng cầm quyền, thì một yêu cầu cơ bản, xuyên suốt đối với Đảng là Đảng phải gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.

2. Ngốc Tử đánh đồng hiện tượng với bản chất

Trong bài viết của mình, sau khi liệt kê một số hạn chế, khuyết điểm do Ngốc Tử nghĩ ra, như: Đảng Cộng sản Việt Nam bán đất cho Tàu cộng; “Hội nghị Thành Đô” là bán nước; Đảng triệt hạ những ai không cùng quan điểm, hợm hĩnh trong suy nghĩ, mị dân,.. để rồi quy chụp, gán cho Đảng Cộng sản Việt Nam là chưa bao giờ lấy quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động làm trọng, ăn cướp, bóc lột của dân… Dưới góc độ chính trị, đây là sự vu khống trắng trợn nhằm mục đích phủ nhận, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam. Xét về nhận thức, thì đây là sự dốt nát của Ngô Tử. Trong thực tế, có một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, không làm tròn trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên của Đảng. Song đó chỉ là hiện tượng, không phải bản chất của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam không có chủ trương, nghị quyết cho phép cán bộ, đảng viên tham nhũng, vi phạm Hiến pháp, pháp luật. Đảng rất chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm nhiệm vụ. Thành tựu đấu tranh chống tham nhũng của Đảng vừa qua đã thể hiện quyết tâm của Đảng là đưa ra khỏi Đảng những phần tử thoái hóa, biến chất.

Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Chỉ có kẻ dốt nát như Ngốc Tử mới không nhận thức được điều đó.

Thật là trùng hợp, theo từ điển Tiếng Việt, “ngốc” chỉ sự ngu đần, ngu ngốc, thiểu năng trí tuệ…; “tử” theo Hán – Việt có một nghĩa là con. Như vậy, với bút danh “Ngốc Tử” Y đã tự nhận mình là con ngốc, là thằng đần độn, thiểu năng trí tuệ. Do vậy, những luận điệu của Y nêu trong bài viết với ý đồ xấu xa nhằm xuyên tạc, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không lung lạc được ai./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Luận điệu đòi xóa bỏ điều 4 hiến pháp của Ngốc Tử

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.