Luận điệu phản động của Việt Hoàng về trí thức ở Việt Nam

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động thường tán phát những tài liệu bịa đặt, xuyên tạc, hướng lái dư luận nhận thức sai lệch về vai trò của đội ngũ trí thức nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá cách mạng. Bài viết “Đất nước đang cần gấp một tầng lớp trí thức chính trị” của Việt Hoàng đăng tải trên trang “Thongluan-rdp” là một trong số đó.

Thứ nhất, xuyên tạc vai trò của đội ngũ trí thức trong lịch sử dân tộc, đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng

Việt Hoàng cho rằng, “Tầng lớp sĩ phu (trí thức) ngày xưa sinh ra chỉ để phục vụ vô điều kiện cho vua chúa chứ không phải để phục vụ nhân dân, càng không phải để thay đổi xã hội. Sau khi chế độ phong kiến kết thúc thì nước ta lại rơi vào chủ nghĩa cộng sản mà bản chất của nó cũng là một chế độ phong kiến có cải biên”. Đây là luận điệu xuyên tạc về vai trò của đội ngũ trí thức trong lịch sử dân tộc, nhất là trong sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong lịch sử dân tộc, Việt Nam đã đánh giá cao vai trò của trí thức: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn”. Tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, trên một tấm bia Tiến sĩ có ghi: “Các bậc hiền nhân tài giỏi là yếu tố cốt tử đối với một chính thể. Khi yếu tố này dồi dào thì đất nước phồn thịnh. Khi yếu tố này kém cỏi thì đất nước suy yếu. Những người tài giỏi là một sức mạnh đặc biệt quan trọng đối với đất nước”. Đây là những quan niệm rất rõ ràng về hiền tài, về giới trí thức. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, trí thức có đóng góp quan trọng trong tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Họ luôn hy sinh, cống hiến vì độc lập dân tộc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, được nhân dân ghi nhận, lập đền, miếu thờ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trí thức Việt Nam là một lực lượng quan trọng của cách mạng, luôn xung kích đi đầu trên mặt trận khoa học – công nghệ và văn hoá. Trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, trí thức Việt Nam, bằng công sức và trí tuệ của mình, cùng với khối liên minh công nông đã đóng góp to lớn làm cho cuộc kháng chiến nhanh đi đến thắng lợi, thu non sông về một mối, thống nhất đất nước. Hàng loạt những học sinh, sinh viên yêu nước, giác ngộ cách mạng đã trở thành cán bộ, đảng viên, giữ vị trí quan trọng trong bộ máy Đảng, Nhà nước trong quá trình cách mạng giải phóng dân tộc như: Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Tố Hữu…. Nhiều trí thức trưởng thành trong nước hay từ nước ngoài trở về như: Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ, Tạ Quang Bửu, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Tấn Phát, Nghiêm Xuân Yêm, Trần Đại Nghĩa, Lương Định Của, Tôn Thất Tùng, Phạm Huy Thông, Trần Duy Hưng, Đặng Thai Mai, Nguyễn Đình Thi, Xuân Diệu … đã đi theo cách mạng ngay từ những ngày đầu độc lập, sẵn sàng chịu đựng những thử thách khó khăn, gian khổ, hy sinh trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định tầm quan trọng của đội ngũ trí thức, có các chủ trương, chính sách phù hợp. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới”.

Nhờ có các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, đã tạo ra những chuyển biến rất tích cực, góp phần tạo động lực cho sự phát triển của đội ngũ trí thức, để họ đóng góp tốt hơn cho quá trình đổi mới, phát triển đất nước. Những năm qua, đội ngũ trí thức trực tiếp tham mưu, góp ý, phản biện vào những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng và hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, hoạch định và triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở.

Thứ hai, cổ súy cho cái gọi là “Tập hợp dân chủ đa nguyên”

Với nhận thức, “Trí thức chính trị chẳng liên quan gì đến bằng cấp và tư cách trí thức chỉ đặt ra với những người có quan tâm đến chính trị và xã hội”, Việt Hoàng cổ súy cho một tầng lớp được gọi là “trí thức chính trị” mà tổ chức “Tập hợp dân chủ đa nguyên” là điển hình, hạt nhân, là “tương lai của dân tộc”. Theo y, tổ chức này “không giống với truyền thống dân tộc”, thậm chí “đã đi trước đồng bào mình khá xa”, “là tổ chức chính trị đã thay đổi hoàn toàn văn hóa và tư duy chính trị cho người Việt” hay “không xem Đảng Cộng sản là kẻ thù”, “không có kẻ thù và sẽ không làm hại bất cứ ai”.

Năm 1982, tổ chức “Tập hợp dân chủ đa nguyên” của một nhóm tự nhận là “trí thức cùng thao thức với đất nước” được “sinh non”, “nhằm mục đích duy nhất là dân chủ hóa đất nước”. Trên thực tế, tổ chức này là một cái “lẩu thập cẩm” quy tụ những người Việt Nam thuộc nhiều lứa tuổi, mọi quá khứ chính trị và nhiều cương vị, trong cũng như ngoài nước, trong đó, thành phần chủ yếu là viên chức và sĩ quan ngụy quyền Sài Gòn trước năm 1975 đang sống lưu vong ở nước ngoài. Tôn chỉ của tổ chức này suy cho cùng cũng chỉ đòi hỏi “Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ vị thế lãnh đạo, thay đổi Cương lĩnh xây dựng đất nước, phải chuyển đổi thể chế chính trị”. Đây là những luận điệu phản động không có một chút giá trị gì nhưng bằng các chiêu trò giả mạo, cắt xén, ngụy tạo bằng chứng để vu cáo, tạo thật – giả lẫn lộn, biến có thành không, không thành có, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã khiến không ít người nhẹ dạ, có nhận thức hạn chế tin và nghe theo. Chúng thực chất chỉ là những “trí thức rởm”, đám “lưu manh chính trị”, lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Từ những luận giải trên cho thấy, đội ngũ trí thức ở nước ta luôn gắn bó chặt chẽ với vận mệnh dân tộc, vì nước, vì dân. Từ khi có Đảng lãnh đạo, đội ngũ trí thức luôn được quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cống hiến cho nhân dân, đất nước. Chúng ta tự hào vì có những “nguyên khí quốc gia” luôn đồng hành cùng dân tộc, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta không cần và trừng trị nghiêm minh với thứ trí thức “rởm”, cái gọi là “trí thức chính trị” mà tổ chức “Tập hợp dân chủ đa nguyên” là hạt nhân, vì tư lợi, bất mãn mà làm trái với luân thương đạo lý, đi ngược lại với lợi ích chung của dân tộc. Đồng thời, đây là cơ sở bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về vai trò của đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.