Luận điệu phản động, xuyên tạc lịch sử của Bùi Tín

Trên trang Blog Đài tiếng nói Hoa Kỳ có bài viết “72 năm, một chuỗi dài bội ước” của tác giả Bùi Tín. Bài viết thể hiện cái nhìn phiến diện, thiếu khách quan,  cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1. Bùi Tín cho rằng: “72 năm chuyên chính, đảng cộng sản cần tự chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm, thành khẩn sửa mình, tạ tội với dân tộc và toàn dân…. bù đắp lại những trì trệ, thất bại và lạc hậu không đáng có trong suốt 72 năm qua”. Đây là nhận định hết sức phản động, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử với động cơ chia rẽ, phá hoại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân ta. Bùi Tín cần thấy rằng, cách đây 72 năm, ngày 19/8/ 1945 Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Đây là một mốc son chói lọi, bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc ta. Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, cách mạng nước ta chuyển sang một bước ngoặt mới, đưa nước ta trở thành một trong những nước đi tiên phong ở Đông Nam Á trong việc xây dựng chế độ mới – chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam yêu nước. Sau 72 năm đất nước độc lập, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Nhà nước của dân , do dân và vì dân, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu. Điều đó khẳng định qua những thành tựu to lớn của hơn 30 năm đổi mới. Từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7% năm, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên, GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ năm 2016 đã chiếm trên 73% trong tổng GDP, GDP bình quân đầu người năm 2016 đạt khoảng 2.215 USD… Tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa và công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội cơ bản được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, năm 2016 còn dưới 10%; đã có hơn 98% số hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia. Tuổi thọ trung bình tăng từ 64,8 tuổi năm 1986 lên khoảng 73,4 tuổi năm 2016. Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tốt. Đến nay nước ta đã có quan hệ ngoại giao, thương mại và đầu tư với hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến tháng 7/2017, cả nước có 23.737 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 307,86 tỷ USD. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, thế và lực nước ta ngày càng lớn mạnh, cơ sở vât chất, kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường, môi trường hòa bình, hợp tác được mở rộng, đó là cơ hội lớn để chúng ta tạo ra những bước phát triển mới. Nhà nước ta từng bước được củng cố theo hướng ngày càng vững mạnh. Hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp liên tục được đổi mới. Quản lý nhà nước bằng pháp luật được bổ sung và tăng cường, các cơ chế chính sách để thực hiện và phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở cơ sở được xây dựng và thực hiện có hiệu quả.

2. Lợi dụng một số vấn đề còn bất cập, tồn tại trong xử lý các vụ án tham nhũng ở nước ta thời gian qua, Bùi Tín đã cố tình xuyên tạc cho rằng chúng ta “bội ước, sợ đánh chuột vỡ bình”. Thời gian qua, cùng với những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế xã hội, đối ngoại, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực cả về phòng ngừa và phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được thống nhất cao tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì ngày 17/4/2017, đó là truy tố, xét xử dứt điểm 12 vụ đại án. Tại cuộc họp, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả trong điều tra, truy tố, xét xử dứt điểm đối với các vụ đại án trong năm 2017, thảo luận, cho ý kiến về kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại một số địa phương. Đồng chí Tổng bí thư khẳng định xử lý tham nhũng thời gian tới sẽ không có vùng cấm, không có chuyện hạ cánh an toàn.

Công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả tích cực; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý các vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng được tăng cường; nhiều vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trong phòng chống tham nhũng từng bước được phát huy; hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng tiếp tục được mở rộng, củng cố. Tham nhũng bước đầu được kiềm chế, góp phần thiết thực giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đạt được những kết quả trên đây là do có sự quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, ráo riết với nhiều quyết sách đúng đắn, kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Quốc hội, Chính phủ; sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng và của các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương, nhất là sự nỗ lực rất cao của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng và các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, nhân dân và báo chí.

Tóm lại, những vấn đề mà Bùi Tín nêu ra trong bài viết của mình đã bộc lộ bản chất phản động, thiếu khách quan, không có cơ sở, cố tình bóp méo sự thật, lợi dụng đấu tranh phòng, chống tham nhũng xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác trước những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của Bùi Tín./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Luận điệu phản động, xuyên tạc lịch sử của Bùi Tín

 • 11 Tháng Mười, 2017 at 8:22 sáng
  Permalink

  cần phải chống cái cơ chế đẻ ra tham nhũng.

  Reply
 • 11 Tháng Mười, 2017 at 10:16 sáng
  Permalink

  Bùi Tín là một kẻ bồi bút cực kỳ nguy hiểm, chúng ta cần phải cảnh giác, kiên quyết đấu tranh và bác bỏ các luận điệu phản động của Bùi Tín.

  Reply
 • 12 Tháng Mười, 2017 at 9:23 sáng
  Permalink

  Cần phải có cáí nhìn toàn diện, đánh giá khách quan, công bằng cả cái được và chưa được, đừng nhìn theo kiểu méo mó rồi xuyên tạc như Bùi Tín. Những gì mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản cũng đáng phải khâm phục đấy chứ./.

  Reply
 • 29 Tháng Mười Hai, 2017 at 11:13 sáng
  Permalink

  Bùi tín là kẻ phản quốc, đáng bị khinh bỉ, một kẻ đi bợ đít kẻ thù từng xâm lược Việt nam. Kẻ hết đường vinh thì tìm đến con đường nhục nhã – Con đường cùng của kẻ “phản thùng Tội cho con cháu của y mã mang nhục với Tổ quốc. Một thằng già ham sống sợ chết từ bỏ quê hương Đất nước nơi chôn rau,cắt rốn chạy theo bọn Đế quốc phong kiến giờ thập thò cửa lỗ nhưng vẫn phải gồng mình viết bài để đc ăn của bố thí của các thế lực thù địch nhằm chống phá Nhà Nước Việt nam . Chúng tự vinh danh những bông hoa cứt lợn héo rũ trong tù hoặc đang chuẩn bị vào tù ăn cơm miễn phí,uống nước tự do.
  Năm 2017 sắp qua cho thấy các đối tượng lợi dụng dân chủ, nhân quyền đã không còn đất tồn tại, chứ đừng nói gì đến phát triển. Ngay cả trên đất nước Hoa Kỳ mà chúng mong ước cũng đã cắt giảm ngân sách cho những hoạt động vô bổ, tài trợ cho các đối tượng dân chủ ở Việt Nam. Tuy nhiên, với một kẻ ảo tưởng như Bùi Tín thì luôn tưởng tượng ra một tương lại tươi sáng trong năm 2018 đối với các tổ chức, cá nhân dân chủ.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.