Luận điệu xảo trá của Nguyễn Vũ Bình về công tác cán bộ của Đảng

Mới đây, trên trang mạng rfavietnam lại xuất hiện luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Vũ Bình, với tiêu đề: “Tại sao quan chức lại có những phát ngôn và có những quyết định kỳ quặc?” của một “nhà dân chủ cuội” Nguyễn Vũ Bình. Với những lời lẽ, ngôn từ tưởng như “góp ý, xây dựng” nhưng thực tế, luận điệu của Nguyễn Vũ Bình là lượm lặt, xuyên tạc, thổi phồng những sai phạm của một số cán bộ; từ đó lớn tiếng bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

1. Mưu đồ “bắt con sâu” để “làm rầu nồi canh”

Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng. Do đó, cán bộ và công tác cán bộ luôn là “mục tiêu”, mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Cũng như cách mà các đối tượng phản động, thù địch lợi dụng internet và mạng xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ, đặt điều, nói xấu nhằm hạ thấp vị thế, uy tín của cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nguyễn Vũ Bình cho rằng, việc xuất hiện một số phát ngôn gây hiểu lầm của một số cán bộ thời gian qua là do sai lầm trong công tác cán bộ của Đảng. Y xuyên tạc rằng: công tác cán bộ của Đảng ta là “do mối quan hệ, ê kíp và tiền bạc”… Y đã cố tình “bắt những con sâu” để “làm rầu nồi canh” nhằm đưa ra luận điệu mang tính suy diễn, phiến diện một chiều, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm, yếu kém trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Những thủ đoạn trên của Nguyễn Vũ Bình rõ ràng là “tuồng cũ diễn lại” nhưng hết sức phản động, cực kỳ xấu xa, nguy hiểm, độc hại. Chúng ta cần phải kiên quyết, kịp thời nhằm vạch trần, xử lý nghiêm khắc và tuyệt đối không cho phép y và đồng bọn lợi dụng, xuyên tạc bôi nhọ uy tín của cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

2. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ là không thể xuyên tạc, bịa đặt

Nguyễn Vũ Bình đã viện dẫn và đưa ra những sai phạm, yếu kém trong việc phát ngôn, truyền đạt thông tin của một số cán bộ và cố tình “thổi phồng” các khuyết điểm để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, đặc biệt là trong công tác cán bộ. Nhưng thực tế sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước ta hiện nay đã và đang “đáp trả” thích đáng những luận điệu xảo trá, lượm lặt của Nguyễn Vũ Bình.

Thực tiễn từ khi thành lập Đảng cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng; Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư… đã có nhiều quyết sách rất đúng đắn, kịp thời về cán bộ và công tác cán bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ các cấp đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt, chất lượng ngày càng được nâng lên; cơ cấu độ tuổi, giới tính, dân tộc, ngành nghề, lĩnh vực công tác có sự cân đối, hợp lý hơn. Tuyệt đại bộ phận cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức, lối sống giản dị, “chí công vô tư”, hoàn thành nhiệm vụ được giao; nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Bên cạnh những thành tựu cơ bản, Đảng ta đã nghiêm túc chỉ rõ: Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng chưa mạnh, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội… chậm được ngăn chặn và đẩy lùi.

Tuy nhiên, chúng ta phải thấy rằng, những khuyết điểm, sai phạm của một số tập thể, cá nhân chỉ là cá biệt, không thể “vơ đũa cả nắm”. Không chủ quan, phiến diện chỉ dựa vào thiếu sót, khuyết điểm của một vài tập thể, cá nhân mà phủ nhận sạch trơn vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Có thể khẳng định rằng, sự trưởng thành, lớn mạnh của đội ngũ cán bộ những năm qua là nhân tố then chốt, quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về công tác cán bộ của Đảng của Nguyễn Vũ Bình là lố bịch, quy chụp, đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Mưu đồ của y đã quá rõ ràng. Hành động của y là vô liêm sỉ. Vì vậy, mỗi chúng ta cần đề cao cảnh giác, nhận diện, vạch trần, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của Nguyễn Vũ Bình và đồng bọn để kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động hòng phá hoại công tác cán bộ và sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.