LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ CỦA PHẠM TRẦN

Trên nhiều diễn đàn phản động, Phạm Trần được biết đến là “phần tử” tích cực với nhiều chiêu trò, luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc. Mới đây, y đã “trình làng” bài viết Cuộc chiến tư tưởng gian nan của CSVN với nội dung xuyên tạc, bôi nhọ tình hình đất nước, phủ nhận những thành tựu mà Đảng ta, nhân dân ta đã đạt được trong thời kỳ đổi mới.

Để thực hiện ý đồ bôi nhọ, chống phá của mình, Phạm Trần đã liệt kê một cách vô căn cứ 10 vấn đề đang gây khó khăn cho nhà cầm quyền CSVN; từ đó kết luận một cách hồ đồ rằng những vấn đề đó phản ánh trái ngược với khẳng định của Đảng ta, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn của đất nước ta đã chứng minh điều ngược lại. Luận điệu của Phạm Trần không thể lừa bịp được ai, có chăng những luận điệu ấy một lần nữa cho thấy bản chất phản động không bao giờ hối cải của y.

Trải qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Trong giai đoạn 2010 – 2020, quy mô GDP của Việt Nam dã tăng 2,4 lần, từ 116 tỷ USD lên 268,4 tỷ USD; GDP bình quân đầu người tăng từ 1.331 USD lên 2.750 USD. Tăng trưởng GDP giai đoạn 2011 – 2020 đạt khoảng 5,9%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. Sau đại dịch Covid – 19, các tổ chức quốc tế đều đánh giá tích cực về tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam và dự báo lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta trong năm 2022 và 2023, thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á. Trong quan hệ đối ngoại, nước ta đã thiết lập ngoại giao với 189/193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; quan hệ đối tác chiến lược với 17 nước, đối tác toàn diện với 13 nước, trong đó có tất cả năm nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việt Nam có nhiều đóng góp hiệu quả và đảm nhiệm thành công vai trò chủ chốt tại các tổ chức và diễn đàn, đặc biệt là Liên hợp quốc, ASEAN. Các đảng, các nước (kể cả các nước từng có quan hệ thù địch trước đây với Việt Nam) đều tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam được khẳng định trên trường quốc tế. Các đảng khẳng định sự đóng góp của Đảng, đất nước Việt Nam đối với thế giới. Đảng Cộng sản Nhật Bản đánh giá: “Cuộc đấu tranh anh hùng, thắng lợi lịch sử của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do đã góp phần to lớn vào việc xây dựng hòa bình ở châu Á và thế giới”. Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Síp khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc nâng cao các nguyên tắc cơ bản thúc đẩy hòa bình thế giới, độc lập dân tộc và chủ quyền của các dân tộc”. Đài BBC News chỉ rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hành động trách nhiệm và đặt người dân làm mối quan tâm hàng đầu”. Về sức mạnh quân sự, an ninh quốc gia, Chuyên gia quốc tế đánh giá quân đội Việt Nam là một trong những lực lượng quân sự giàu kinh nghiệm nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng quân sự thế giới của trang Global Firepower năm 2020, Việt Nam đứng 22/138 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng, riêng ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã vững vàng ở vị trí thứ 2 chỉ sau Indonesia. Quan trọng hơn cả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Việt Nam đang được cải thiện từng ngày. Nhân dân Việt Nam – chủ nhân thực sự của đất nước được thụ hưởng đầy đủ những thành quả to lớn từ công cuộc đổi mới.

Việc xác định cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước hiện nay có ý nghĩa rất sâu sắc và quan trọng, là niềm tự hào, là động lực quan trọng; để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Chỉ có những kẻ luôn đứng “ngoài lề” để bới móc, chống phá như Phạm Trần mới không chịu nhận ra điều hiển nhiên đó.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta chỉ rõ thời gian tới, bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta. Bối cảnh đó, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận của chúng ta còn gian nan, phức tạp nhưng nhất định toàn thắng. Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là lựa chọn đúng đắn để Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín trong thời kỳ mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.