Luận điệu xuyên tạc bỉ ổi của Nguyên Thạch

Nguyên Thạch, một kẻ một kẻ thường xuyên đưa lên mạng những bài viết có nội dung xấu độc, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa, lãnh tụ Hồ Chí Minh và các lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Gần đây, Nguyên Thạch khơi lại “câu chuyện Thành Đô” để bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam và một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam, vu khống các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo chân Trung Quốc, không coi trọng lợi ích dân tộc bằng lợi ích giai cấp, đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích dân tộc.

Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát. Trên cơ sở vừa hợp tác, vừa đấu tranh, hoạt động đối ngoại nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì có chính sách đối ngoại đúng đắn, Đảng, Nhà nước đã có định hướng chỉ đạo và đề ra các chủ trương, giải pháp xử lý những vấn đề phức tạp, trong đó có vấn đề Biển Đông, đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân và được dư luận quốc tế đồng tình ủng hộ.

Những luận điệu xuyên tạc của Nguyên Thạch không có mục đích gì khác ngoài mục đích mà lâu nay y vẫn làm là nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, hòng gây mất niềm tin của nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Với tâm địa xấu xa của kẻ ngoan cố chống đối, Nguyên Thạch không nhìn thấy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Y cố tình xuyên tạc, thổi phòng, bóp méo các sự kiện tranh chấp trên Biển Đông; sự cố môi trường ở Vũng Áng; khai thác Bô Xít ở Tây Nguyên; các dự án đầu tư của Trung Quốc, Đài Loan ở Đà Nẵng, Bình Dương, Nha Trang, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, suy diễn nước ngoài đã cướp đất, biển đảo. Điều đó cho thấy lại một sự cuồng ngôn, quàng xiên, hàm hồ của Nguyên Thạch.

Những luận điệu cố tình xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại, chính sách thu hút đầu tư để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước Việt Nam của Nguyên Thạch không chỉ là một sự cuồng ngôn, quàng xiên, hàm hồ mà còn là hành động đi ngược lại lợi ích của quốc gia dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Luận điệu xuyên tạc bỉ ổi của Nguyên Thạch

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.