LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC BỈ ỔI CỦA TƯỞNG NĂNG TIẾN

Như đã trở thành quy luật, trước những sự kiện trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội ở nước ta. Không nằm ngoài quy luật đó, trên danlambaovn.blogspot.com, ngày 17 tháng 02 năm 2020 Tưởng Năng Tiến viết bài “Ơn nghĩa”. Trong đó, y cho rằng: Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918), có tới hàng trăm ngàn người dân Việt đi lính cho Pháp. Thế mà, “Lễ kỷ niệm 100 năm ngày ký Hiệp ước đình chiến”, có tới 72 nguyên thủ quốc gia, trong đó không hề có lãnh đạo Việt Nam. Và, “trong chiến tranh giải phóng dân tộc thân phận của những cán binh miền Bắc cũng chẳng khác gì”. “Thân xác chỉ còn là những bộ xương lụi tàn, nằm chờ chết như một niềm an ủi cuối cùng”. “Nhặt lại số hài cốt vương vãi khắp nơi là việc của những mẹ già lên núi tìm xương con” và hơn nữa, “gia đình họ bị bỏ rơi”. Đây thực sự là những luận điệu xuyên tạc bỉ ổi quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân của họ, bởi:

Đối với các anh hùng liệt sĩ, Khoản 2 Điều 12 Pháp lệnh ưu đãi người có công chỉ rõ: Chính phủ quy định việc thông tin, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính, quản lý, chăm sóc, giữ gìn, thăm viếng và di chuyển phần mộ liệt sĩ; xây dựng, quản lý nghĩa trang, đài tưởng niệm, đền thờ, bia ghi tên liệt sĩ; thông báo cho Ủy ban nhân dân và gia đình liệt sĩ biết về phần mộ liệt sĩ. Đặc biệt, ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1757/QĐ-TT, thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 là: Chỉ đạo, điều hành sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giải quyết những vướng mắc phát sinh và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án. Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đối với gia đình liệt sĩ, Khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng chỉ rõ: Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử. Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ quy định tại điểm này thì được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân, thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ. Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần. Thân nhân liệt sĩ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở. Cha đẻ, mẹ đẻ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

Thực tế, ngay sau những năm tháng chiến tranh ác liệt, Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội đã nỗ lực hết mình để thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng. Ngay cả với đối phương trong cuộc chiến, vì những giá trị nhân đạo, chúng ta cũng đã nỗ lực cố gắng để những người đã chết trong chiến tranh được về “quy tụ” với gia đình, quê hương của họ. Biết rằng những luận điệu xuyên tạc của Tưởng Năng Tiến, chẳng lừa bịp được ai, nhưng chúng ta cần nâng cao cảnh giác, đấu tranh lên án sự xuyên tạc bỉ ổi này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC BỈ ỔI CỦA TƯỞNG NĂNG TIẾN

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.