LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA DƯƠNG QUỐC CHÍNH

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đồng loạt xuất hiện bài viết Lòng dân thể hiện thế nào? của Dương Quốc Chính, nhằm “cổ xúy” cho luận điệu đòi “đa nguyên, đa đảng” ở Việt Nam, hòng hướng lái nền chính trị của Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Xuyên suốt bài viết, với vốn kiến thức nông cạn và tư tưởng thù địch, bất mãn Dương Quốc Chính lớn tiếng cho rằng, ở Việt Nam, dưới chế độ “độc tài cộng sản”, ý chí nguyện vọng của người dân cũng chả được chính quyền đếm xỉa đến. Từ đó, y cố tình lèo lái: Một chế độ đã vỗ ngực tự nhận là được lòng dân thì tại sao không dám để tự do đa nguyên đa đảng, tự do bầu cử, ứng cử? Rõ ràng, những lời lẽ mị dân đó của Dương Quốc Chính đã trực tiếp cổ xúy đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” ở Việt Nam của các thế lực phản động, cơ hội chính trị; nhằm hạ thấp và đi tới phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Những luận điệu này cũng hướng đến việc xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, làm cho chính trị – xã hội mất ổn định, kinh tế suy giảm, văn hoá đạo đức xuống cấp, các mâu thuẫn và xung đột xã hội sẽ gia tăng, phá vỡ khối đoàn kết dân tộc… Nếu những điều đó xảy ra thì hậu quả đối với đất nước sẽ vô cùng lớn, chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ đứng trước nguy cơ bị sụp đổ; người dân không những không được dân chủ, mà xã hội cũng rơi vào rối loạn, khủng hoảng, trì trệ, không phát triển được. Thực tiễn trên thế giới ở một số quốc gia đã minh chứng cho điều đó.

Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường xuyên tuyên truyền, kích động, kêu gọi, tán dương, cổ xúy cho quan điểm “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiêu trò “đa nguyên, đa đảng” lại được chúng phát động, tung lên dồn dập trên các phương tiện thông tin, truyền thông, trên internet, mạng xã hội. Chúng ra sức kêu gọi và yêu sách nhân dân ta phải thiết lập một “chế độ đa nguyên, đa đảng”, để hợp với lòng dân! Vì theo chúng, chỉ có thực hiện chế độ “đa nguyên, đa đảng” thì xã hội Việt Nam mới có dân chủ thực sự… Nhưng những chiêu trò đó không thể phủ nhận được vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân tin tưởng giao phó trọng trách trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Điều đó không phải là do ý chí chủ quan của Đảng, mà chính là sự lựa chọn của lịch sử cách mạng Việt Nam. Sau hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, đưa đất nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu vươn lên trở thành một nước đang phát triển, có thu nhập trung bình. Cùng với đó, văn hóa xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân được bảo đảm về mọi mặt. Chính trị, xã hội luôn ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thành quả đó đã khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vấn đề đặt ra đối với nhân dân Việt Nam hiện nay không phải là lựa chọn một đảng hay đa đảng mà phải luôn “chung sức, đồng lòng” thực hiện thắng lợi mục tiêu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hãy nhìn sang Mỹ – một quốc gia luôn được các thế lực thù địch lấy ra làm “hình mẫu” về đa nguyên, đa đảng, dân chủ, nhân quyền, với sự tồn tại của 112 đảng, nhưng chỉ có hai đảng (Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hoà) thay nhau cầm quyền. Tuy bề ngoài là chế độ đa đảng đối lập, nhưng xét về bản chất chỉ là một đảng – đảng của giai cấp tư sản. Dù Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hoà nắm quyền, cũng chỉ đại diện cho lợi ích của giai cấp tư sản. Dân chủ ở Mỹ là nền dân chủ tư sản, chỉ dành cho bộ phận tư sản trong xã hội. Nền dân chủ này đã tạo ra hai xã hội đối lập trong lòng nước Mỹ. Một xã hội của số ít người giàu có, sống xa hoa và một xã hội của hàng chục triệu người sống trong sự đói nghèo, phân biệt, bất công, không có quyền dân chủ… Trong đại dịch Covid – 19 hiện nay, nền dân chủ tư sản Mỹ đã bộc lộ hết “lỗi hệ thống” của mình, khi quyền được sống của hàng triệu người dân nghèo Mỹ bị “bỏ qua”, hàng chục triệu người khác rơi vào cảnh đói nghèo, bệnh tật, sống không có tương lai. Đây là bằng chứng đanh thép nhất, phủ nhận toàn bộ những luận điệu ca ngợi, cổ xúy cho “đa nguyên, đa đảng” của các thế lực thù địch.

Hiện nay, để mọi người dân Việt Nam luôn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được bảo đảm đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, chúng ta không cần và không thể chấp nhận “đa nguyên, đa đảng” như Dương Quốc Chính và các thế lực thù địch, cơ hội chính trị mong muốn!./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.