LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA NGUYỄN QUANG

Mới đây, trên nhiều diễn đàn phản động đồng loạt tán phát bài viết “Khát vọng tự do, dân chủ của người Việt Nam” của Nguyễn Quang với nội dung xuyên tạc, phủ nhận giá trị và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời bôi đen tình hình xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, những luận điệu đó không thể phủ nhận được những chân lý khách quan đang tồn tại.

1. Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết khoa học, cách mạng nhất, soi sáng cho cuộc đấu tranh vì hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và giai cấp công nhân trên toàn thế giới.

Xuyên suốt bài viết Nguyễn Quang lớn tiếng phủ nhận, cho rằng chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết “giáo điều”, “không mở ra cho các dân tộc sự dẫn đường…”.  Rõ ràng đây là nhận định rất hồ đồ, thiếu căn cứ của Nguyễn Quang. Thực tiễn cách mạng thế giới đã minh chứng, chủ nghĩa Mác-Lênin là một hệ thống hoàn chỉnh, khoa học, cách mạng chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng bị nô dịch, bóc lột và đói nghèo. Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở quyết định cho thành công của Cách mạng Tháng mười Nga vĩ đại; đồng thời soi sáng con đường đấu tranh giải phóng dân tộc cho các nước thuộc địạ ở các châu lục: Á, Phi, Mỹ la tinh trong thế kỷ XX. Trong thời đại hiện nay, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn giữ nguyên giá trị, trở thành nền tảng tư tưởng cho các quốc gia phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, và là lý luận giúp chính các nước tư bản chủ nghĩa vượt qua khủng hoảng, khó khăn. Nhiều học giả tư sản phải công khai thừa nhận: Tinh thần của C. Mác vẫn tỏa sáng và dù muốn hay không người ta vẫn phải dựa vào C. Mác mới có thể phân tích đúng chủ nghĩa tư bản đương đại. Trong cuộc khủng hoảng tài chính kéo theo sự suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, nhiều nhà tư bản “kếch xù” cùng giới tài phiệt đã nhanh chóng tìm đọc, nghiên cứu lại bộ Tư bản của C.Mác, hòng tìm lối thoát trước cảnh sinh – tử của mình. Điều này càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt của học thuyết Mác-Lênin. Thực tiễn trên là bằng chứng đanh thép nhất, phủ nhận hoàn toàn những lời lẽ hồ đồ muốn xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin của Nguyễn Quang.

2. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là con đường duy nhất đúng đắn mang lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam

Thực tiễn cách mạng nước ta từ khi có Đảng lãnh đạo đã cho thấy, trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và vận dụng sáng tạo, phù hợp điều kiện của Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra chủ trương, đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn để lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc cách mạng tháng Tám, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, đất nước sau 35 năm đổi mới với những thành tựu to lớn như: Từ một đất nước bị tàn phá vô cùng nặng nề sau hơn 30 năm chiến tranh, thuộc trong số 15 nước nghèo nhất thế giới, đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của nước ta đã đạt 3.412 USD, nếu tính theo sức mua tương đương là hơn 10.000 USD. Theo số liệu điều tra dân số năm 2020, tuổi thọ trung bình của nước ta là 73,7 tuổi, cao hơn những nước có thu nhập tương đương trong khu vực. Chỉ số bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân của nước ta cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới với 92% dân số có bảo hiểm y tế. Hệ thống giáo dục quốc dân phát triển, được UNESCO đánh giá xếp thứ 64/127 nước trên thế giới, bảo đảm cho mọi công dân được thụ hưởng nền giáo dục công bằng và tiến bộ. Khoảng 70% người dân đã sử dụng internet. Năm 2019, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đạt mức 0,704, thuộc nhóm các nước có chỉ số HDI cao trên thế giới. Theo bảng xếp hạng “Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc” do New Economics Foundation vừa công bố, Việt Nam trở thành quốc gia được bình chọn là hạnh phúc nhất châu Á và nằm trong TOP 5 của thế giới. Trong bối cảnh đại dịch Covid – 19, dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức Đảng và Nhà nước ta vẫn nhất quán chủ trương chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, “không để ai bỏ lại phía sau” trong đại dịch. Hiện thực đó khẳng định: Kiên định chủ nghĩa Mác  - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là con đường duy nhất đúng đắn mang đến cho nhân dân Việt Nam cuộc sống thực sự tự do, hạnh phúc. Những cá nhân mang tư tưởng chống đối đội lốt “dân chủ” để đấu tranh cho “công bằng”, “bình đẳng” như Nguyễn Quang chẳng thể phủ nhận được hiện thực đó.

Dù thế giới có những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhưng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam và của nhân dân ta vì mục tiêu xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.