LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA TUẤN KHANH

Gần đây trên nhiều trang mạng phản động đã đồng loạt phát tán bài viết “Cách chữa chạy cho cuộc sống mòn” của Tuấn Khanh với nội dung phủ nhận vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tác động tiêu cực đến niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên. Tuy nhiên những luận điệu đó không thể phủ nhận được những hiện thực khách quan đang tồn tại.

1. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, đội quân xung kích cách mạng, đội hậu bị tin cậy của Đảng.

Bằng cách nhào nặn các ví dụ nhỏ lẻ, chắp vá, Tuấn Khanh đưa ra kết luận thiển cận rằng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ là thành phần ngoại vi của đảng cầm quyền. Rõ ràng đây là luận điệu mơ hồ, thiếu hiểu biết của những kẻ cơ hội. Thực tiễn lịch sử cho thấy, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, xác định đó là lực lượng xung kích cách mạng. Bởi vậy, ngay trong Hội nghị Trung ương lần thứ 2 (26/3/1931) Đảng đã quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh). Trải qua các giai đoạn cách mạng, để lãnh đạo công tác thanh niên, xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng về thanh niên, công tác thanh niên và tổ chức đoàn với những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, đúng đắn. Nổi bật là: Nghị quyết số 181-NQ/TW, ngày 25/9/1968 của Ban Bí thư (khóa III) về “Công tác vận động thanh niên”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 04/7/1985 của Bộ Chính trị (khóa V) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 09/02/1991 của Bộ Chính trị (khóa VI) về “Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”… Đặc biệt là, Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, trong đó xác định quan điểm: Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Và gần đây nhất, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có ghi nhận: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Nhà nước luôn coi trọng việc quản lý thanh niên và công tác thanh niên, thể chế hóa thành pháp luật, chính sách, chiến lược, đề án phát triển thanh niên. Về phần mình, các thế hệ đoàn viên, thanh niên Việt Nam đều thể hiện sự kiên định vững chắc Chủ nghĩa Mác – Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh và nguyện suốt đời phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng chứ không phải là sự cưỡng ép hay thúc ép như những lời xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn của Tuấn Khanh.

2. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

Trong suốt hơn 90 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp, các đoàn thể nhân dân, trong mọi giai đoạn cách mạng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, tuổi trẻ Việt Nam luôn phát huy truyền thống của cha ông, với tinh thần và ý chí: “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, với những phong trào cách mạng: “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”…cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân làm nên chiến công vĩ đại: Giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt qua hơn 35 năm đổi mới, một thế hệ tuổi trẻ Việt Nam đã vươn lên với vóc dáng và diện mạo mới. Màu xanh của áo đoàn, sự nhiệt huyết của thanh niên đã “làm xanh” nhiều góc phố, “làm sáng” nhiều bản, làng xa xôi. Cùng với đó, hàng vạn thanh niên ở khắp mọi miền đất nước đã và đang cần mẫn “khởi nghiệp” bằng chính bàn tay, khối óc dám nghĩ, dám làm và biết làm, góp phần tạo dựng nên “thương hiệu Việt”, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong và ngoài nước. Các phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tuổi trẻ sáng tạo”… của tuổi trẻ cả nước đã đóng góp thiết thực phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội các địa phương. Đáng trân trọng hơn, tuổi trẻ Việt Nam luôn sẵn sàng tình nguyện lên đường nhập ngũ, “giữ vững tay súng” bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc thân yêu. Dù trong điều kiện thời bình, vẫn có những đoàn viên, thanh niên anh dũng hy sinh vì bình yên Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân ở tuổi đôi mươi; làm bừng sáng lên chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong giai đoạn mới. Thực tiễn đó là câu trả lời đanh thép nhất cho câu hỏi mơ hồ: Đoàn thanh niên tồn tại để làm gì và cho ai? của Tuấn Khanh. Sự thật không thể phủ nhận đó làm cho những luận điệu xuyên tạc, kích động, bóp méo sự thật… của Tuấn Khanh trở nên nhạt nhẽo, lạc điệu, và “lột tả” rõ bản chất lươn lẹo, phản động của y.

Vinh dự, tự hào vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Việt Nam cần xây dựng cho mình bản lĩnh vững vàng, luôn kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; kịp thời phát hiện và tích cực đấu tranh, ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “Diễn biến hoà bình”, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.