Luận điệu xuyên tạc ngớ ngẩn của Đào Tăng Dực

Những ngày gần đây, trên trang “baotiengdan” kẻ tự xưng “Đào Tăng Dực” đã phát tán tài liệu với nội dung hết sức phản động, có tựa đề: “Tương quan nghiêm chỉnh giữa quyền lợi quốc gia và quyền lợi đảng phái”. “Đào Tăng Dực” không giấu giếm dã tâm chống phá Đảng, Nhà nước ta. “Y” ngang nhiên xuyên tạc rằng: “Các Đảng Cộng sản… đều đi ngược với tinh thần quốc gia dân tộc hiện đại”. “Đào Tăng Dực” còn ngớ ngẩn hô hào: “Nếu đất nước chúng ta có một nền dân chủ chân chính… sẽ cùng lập trường và ủng hộ Ukraine như các quốc gia dân chủ khác trên thế giới”. Hơn nữa, “Y” còn lớn tiếng kích động: “Mỗi người Việt Nam…tích cực góp phần thực hiện đa nguyên cho dân tộc”. Thực chất, đây là những lời lẽ thô thiển, ngớ ngẩn của “Đào Tăng Dực” lợi dụng tự do, dân chủ “Y” trắng trợn xuyên tạc về tình hình ở Việt Nam. “Đào Tăng Dực” bộc lộ rõ sự hằn học, bất lực, bất chấp tất cả để chia rẽ nhân dân ta với Đảng và Nhà nước; hướng lái dư luận, kích động những người thiếu thông tin, kém hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin và những phần tử bất mãn hùa theo những việc làm sai trái của chúng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam cần hết sức cảnh giác để không bị mắc phải mưu đồ đen tối của kẻ xấu.

Như chúng ta đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3-2-1930. Mục đích của Đảng là đấu tranh giành độc lập cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân; Đảng không có lợi ích nào khác lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế, nhân dân tin Đảng, trao cho Đảng quyền lãnh đạo, nhân dân tự nguyện đi theo Đảng làm cách mạng và bảo vệ Đảng làm cách mạng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đoàn kết một lòng, tạo thành sức mạnh vô địch, chiến đấu giành thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; tiếp đến, đánh đổ thực dân Pháp; đế quốc Mỹ; giành chiến thắng các cuộc chiến tranh biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Nhờ có đường lối lãnh đạo đúng đắn, sau hơn 36 năm đổi mới, Việt Nam đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và thu nhập thấp; tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 7% năm, thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành năm 2022 khoảng 4100 USD; năm 2022, tỉ lệ nghèo đa chiều cả nước chỉ còn 5,2% , Việt Nam hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học năm 2000; phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2010; sinh viên đại học, cao đẳng tăng gần 17 lần. Tuổi thọ trung bình của người dân tăng từ 62 năm 1990 lên 73,7 năm 2020. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam đạt 0,704 năm 2019, thuộc nhóm cao của thế giới; kết quả đó được nhân dân ta và bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện sâu sắc tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

“Đào Tăng Dực” cần phải hiểu rằng, trong quan hệ quốc tế Việt Nam không chọn phe mà luôn chọn lẽ phải. Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres khẳng định: “Liên hợp quốc tự hào khi được là đối tác của Việt Nam”. Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc Abdulla Shahid nhấn mạnh: “Việt Nam là một trong những quốc gia hình mẫu của Liên hợp quốc, có nhiều đóng góp quan trọng củng cố chủ nghĩa đa phương và tham gia công việc của Liên hợp quốc”.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phấn đấu đến năm 2025, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những kết quả nổi bật nêu trên khẳng định, Đảng ta là một Đảng chân chính, một lòng, một dạ vì dân, vì nước, luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân và bạn bè quốc tế. Kết quả đó là minh chứng xác đáng, đanh thép bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc một cách mù quáng, ngớ ngẩn của những phần tử phản động, hại dân, hại nước như “Đào Tăng Dực”. Càng tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam càng cần phải đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.