Luận điệu xuyên tạc vô căn cứ của Trần Trung Đạo

Ngày 01 tháng 01 năm 2020, trên tờ baotiengdan, Trần Trung Đạo, viết bài: “Nổ”, xuyên tạc vô căn cứ về những nhận định, đánh giá của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Một là, Trần Trung Đạo đã xuyên tạc vô căn cứ những nhận định, đánh giá của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Y cho rằng, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”, là nổ to nhất. Tổng Bí thư Lê Duẩn viết: “Chúng ta sẽ đuổi kịp Nhật trong 15, 20 năm”. Nổ to hơn, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh viết: “Năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại”. Nổ rất to. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “Mây đen phủ lên toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng ở Việt Nam”, vẫn chỉ là nổ. Trần Trung Đạo cố tình không hiểu rằng, những nhận định, đánh giá trên thể hiện rõ ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Chính những nhận định, đánh giá của Đảng, Nhà nước đã trở thành động lực mạnh mẽ, động viên, khích lệ, thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay đang vững bước trên con đường đổi mới. Đặc biệt, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dựa trên cơ sở năm 2019, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 7,02%; xuất siêu đạt mức kỷ lục 9,94 tỷ USD, bội chi ngân sách thấp, lạm phát dưới 3% và là quốc gia tiến nhanh nhất thế giới về năng lực cạnh tranh. Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế thế giới chỉ đạt 3%; sản lượng kinh tế toàn cầu giảm 0,8%; tăng trưởng thương mại toàn cầu chỉ đạt 3,2%.

Hai là, Trần Trung Đạo xuyên tạc tính chất nhân văn, nhân đạo của chủ nghĩa Mác – Lênin. Y cho rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin “chỉ là hệ thống chính trị chuyên chế và tàn bạo nhất trong lịch sử loài người”. Chúng ta đều biết C.Mác – Ph.Ăgghen và V.I.Lênin đã dành trọn cuộc đời mình để đấu tranh giải phóng con người, trước hết là người lao động khỏi ách áp bức, bóc lột và sự tha hóa. Đó là chủ nghĩa nhân văn gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc; giải quyết tận gốc rễ vấn đề chế độ kinh tế chứ không chỉ giới hạn trong tư tưởng, tinh thần, không phải là sự thương xót ủy mị mà gắn với ý chí cách mạng giải phóng con người khỏi mọi áp bức bất công. Chính vì vậy, chủ nghĩa Mác – Lênin đã trở thành một học thuyết hoàn bị và có sức sống trường tồn trong sự phát triển tư tưởng nhân loại suốt gần hai thế kỷ qua cũng như trong thời gian tới.

Ba là, Trần Trung Đạo đã xuyên tạc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Lịch sử đã chứng minh, quá trình lãnh đạo cách mạng, dù gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, Đảng luôn bền tâm, vững chí, gắn bó máu thịt với nhân dân, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trên mọi trận tuyến, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện tốt những điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng dựa vào dân, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân; dân bên Đảng, sắt son tin tưởng tuyệt đối và một lòng, một dạ đi theo Đảng sẽ tạo nên sức mạnh vô song. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có những thời điểm, Đảng ta mắc sai lầm, khuyết điểm. Khi đó, nhân dân vẫn luôn bên Đảng, góp ý chân thành; đồng thời Đảng ta cũng nghiêm khắc chỉ rõ sai lầm, yếu kém và kiên quyết tự sửa chữa, tự chỉnh đốn, qua đó Đảng thêm vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh từ Trung ương đến các chi bộ đã và đang quyết tâm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng đã thẳng thắn chấp nhận sự đau đớn trong “cơ thể” của mình, loại bỏ “ung nhọt” – những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái, trong đó, cả những cán bộ cấp cao vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng đã bị kỷ luật nghiêm minh, bị loại ra khỏi bộ máy để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và bộ máy Nhà nước. Dân tin Đảng, luôn ở bên Đảng, hết lòng ủng hộ là động lực to lớn góp phần quan trọng, quyết định để Đảng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, thêm vững vàng chèo lái, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đến thắng lợi.

Biết rằng, những luận điệu xuyên tạc của Trần Trung Đạo chẳng lừa bịp được ai, nhưng mưa dầm, thấm lâu sẽ có hại cho Đảng, cho dân, nên mọi người cần đề cao cảnh giác, đấu tranh, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Luận điệu xuyên tạc vô căn cứ của Trần Trung Đạo

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.