Mai Thanh Truyết – Kẻ lưu vong to mồm chửi quê cha đất mẹ

Gần đây, trên blog “Danlambao” có nhiều bài viết chống Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam của Mai Thanh Truyết. Với dã tâm chính trị đen tối, Mai Thanh Truyết và đồng bọn đã triệt để tận dụng mọi cơ hội và không từ bất kỳ âm mưu, thủ đoạn nào để tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo bôi nhọ Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhân cơ hội, ngày 27/02/2017, Trung Quốc tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông (từ ngày 01/5/2017 đến ngày 16/8/2017) và phát biểu của ông Lê Hải Bình – Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối, bác bỏ lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc, Mai Thanh Truyết đã tung lên trang mạng “Danlambao” các bài viết như: “Đảng Cộng sản Việt Nam là chướng ngại chính cho tương lai Việt Nam”; “Hãy tìm cách đuổi Việt Cộng về với Tàu Cộng”…

Ngay sau khi phía Trung Quốc tuyên bố Quy chế cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan chức năng đã kiên quyết phản đối và bác bỏ Quy chế này của Trung Quốc. Song Mai Thanh Truyết đã cố tình bịa đặt, vu cáo: “Cộng sản Việt Nam đã chính thức chấp nhận và xem lãnh hải của Việt Nam là của Trung Cộng…Thêm một thái độ quy phục của Cộng sản Việt Nam nữa, tiếp tay thực hiện và rút ngắn kế hoạch Hán hóa lần thứ 5 của Trung Cộng.” Mai Thanh Truyết vu cáo Cộng sản Việt Nam làm tay sai đắc lực cho Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam, gã viết: “Những người CSVN không bao giờ có ý định lấy lại đất đai, biển đảo đã mất mà còn làm ngơ để Tàu Cộng lấn chiếm dần dần”“những người CSVN không có khái niệm về chủ quyền quốc gia, không có ý niệm về dân tộc. Tất cả, chỉ có Đảng là trên hết, Yêu nước, là yêu đảng. Còn Đảng là còn dân tộc.” Mai Thanh Truyết cho rằng Việt Cộng sợ hãi Trung Quốc và kêu gọi: “Con dân Việt muốn giống nòi còn tồn tại thì phải đuổi Việt Cộng về Tàu…”

Mai Thanh Truyết vu cáo quá trắng trợn và vô cùng lố bịch, sự thật Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại: “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam luôn đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết, trước hết và kiên quyết, kiên trì đấu tranh để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Không chỉ dừng ở đó, với bản chất thâm thù Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa, Mai Thanh Truyết còn lớn tiếng phủ nhận những thành tựu to lớn của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới và trắng trợn xuyên tạc, bịa đặt:“Dưới sự độc quyền cai trị của ĐCSVN, với kết quả là nhiều người dân Việt Nam đến nay (2017) vẫn không đủ ăn” và gã vu cáo rằng: “Nguyên nhân là do sự cầm quyền độc đoán và sắt máu của ĐCSVN”, “nghèo đói và thiếu thốn chính là điều ĐCSVN cố ý muốn duy trì để dễ cai trị.” Đồng thời, Mai Thanh Truyết cũng đã không tiếc lời xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo ĐCSVN vi phạm tự do tôn giáo, tự do báo chí, vi phạm nhân quyền…và gã tự vạch trần bản chất phản động chống ĐCSVN và Nhà nước Việt Nam qua lời kêu gọi: “Mọi thứ tự do cho Việt Nam phải bắt đầu từ tự do chính trị, có nghĩa là phải đánh đổ ĐCSVN”, “Đánh đổ ĐCSVN là mục tiêu cần phải cương quyết nhắm tới, không còn con đường thứ hai nào khác…”

Tôi buộc phải trích dẫn những nguyên văn câu chữ trong bài viết của Mai Thanh Truyết để bạn đọc hiểu rõ sự ấu trĩ về chính trị, về thời cuộc và bản chất phản động chống Cộng gian manh của gã, như chính gã tự thú:“làm chính trị thì phải gian manh”. Bản chất thâm thù chế độ Cộng sản của Mai Thanh Truyết đối với tôi là điều dễ hiểu, bởi gã một trong số trí thức của chế độ Việt Nam Cộng hòa – tay sai của đế quốc Mỹ đã bị những người Cộng sản đánh đuổi, chạy sang sống lưu vong tại Mỹ và hiện đang là Đệ nhất phó chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng. Và sự ấu trĩ về chính trị của Mai Thanh Truyết bởi do gã là tiến sĩ chuyên ngành hóa học hữu cơ, “làm chính trị” của gã chẳng qua là do sự “a dua”, bắt chước hoặc gã bị kẻ xấu lôi kéo, mua chuộc, dụ dỗ, kích động…Mai Thanh Truyết tự cho mình là “người có trách nhiệm” với đất nước, với dân tộc, gã đưa ra “sáng kiến” hết sức ngớ ngẩn rằng để đánh đuổi Tàu Cộng, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc:“Chỉ cần đưa Trung Cộng ra tòa quốc tế là xong, hay kiến nghị Mỹ dạy cho Tàu Cộng một bài học!”. Cái sáng kiến của gã không chỉ ngớ ngẩn, ấu trĩ mà còn “ngu đến thế là cùng”, qua đó bộc lộc rõ bản chất của một kẻ tay sai phản động, thâm thù chế độ.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Chúng ta không thể và không bao giờ trông chờ, nhờ cậy vào bất kỳ quốc gia nào khác. Nước Mỹ có lợi ích của riêng họ, họ sẽ không bao giờ hy sinh lợi ích của quốc gia họ vì lợi ích của một quốc gia khác. Sau hơn 40 năm sống lưu vong, Mai Thanh Truyết chắc đã quen ỷ lại, dựa dẫm vào nước Mỹ, lại không hiểu gì về tình hình đất nước sau hơn 30 năm đổi mới, những gì mà gã viết ra chẳng qua là do lòng hận thù chế độ Cộng sản nhằm lôi kéo, kích động chống Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Mong các bạn đọc, nhất là các bạn trẻ hết sức tỉnh táo, sáng suốt đề cao cảnh giác, góp phần vạch trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của Mai Thanh Truyết và đồng bọn.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Mai Thanh Truyết – Kẻ lưu vong to mồm chửi quê cha đất mẹ

 • 3 Tháng Tư, 2017 at 9:34 chiều
  Permalink

  Âm mưu đục nước béo cò của ông Truyết càng cho thấy sự ngây thơ về chính trị của ông ta. Ông phải nhớ rằng đường lối đối ngoại của Việt Nam là không đi theo hay liên minh với quốc gia này để chống lại quốc gia khác. Dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng đủ bản lĩnh để không một thế lực nào có thể xâm chiếm đất nước, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cách mạng.

  Reply
 • 8 Tháng Tư, 2017 at 12:15 sáng
  Permalink

  Bài viết đã chỉ rõ tính chất phản động của Mai Thanh Truyết, đi ngược lại với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta. Những hành động, việc làm của ông sẽ bị lịch sử phán xét, bị chính thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam phê phán.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.