Mai Thanh Truyết lại đào huyệt chôn mình

Thời gian qua, có không ít bài viết mang nội dung xấu đăng trên Internet, trong đó có bài “sự thay đổi thể chế đột ngột từ độc tài sang dân chủ” của Mai Thanh Truyết. Nội dung bài viết không có gì mới, ngoài sự phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với đất nước, cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính đảng độc tài đặt ra cơ chế chuyên chính vô sản làm phương châm hành động và cai trị; đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải nhường quyền lãnh đạo dân tộc cho một lực lượng chính trị mới. Xin góp cùng độc giả luận bàn về vấn đề này:

Trước hết, cần khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện tốt vai trò lịch sử đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và vai trò đó ngày càng tăng. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam là thực hiện sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, giai cấp công nhân, nhân dân lao động trao cho Đảng, đó là sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử. Thực tiễn chỉ ra rằng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Việt Nam vốn là một quốc gia, dân tộc có chủ quyền độc lập, thống nhất đã bị bọn đế quốc xâm lược, chia cắt, bóc lột, thống trị hà khắc, tước mất quyền độc lập của dân tộc. Trong bối cảnh đó, để cứu nước, cứu dân, đã có nhiều nhà ái quốc, phong trào yêu nước Việt Nam giương cao ngọn cờ dân tộc, nhưng kết cục đều bị thất bại. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, với cương lĩnh chính trị đúng đắn ngay từ đầu đã thể hiện được khát vọng, yêu cầu đòi hỏi của lịch sử. Trong tiến trình đấu tranh cách mạng, hàng vạn đảng viên của Đảng đã cống hiến trọn đời cho mục tiêu cao đẹp “giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”. Dẫu phải gánh vác trọng trách nặng nề, với biết bao khó khăn, mất mát, hy sinh, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn tuyệt đối trung thành với mục tiêu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Kiên trì, kiên quyết một lòng lãnh đạo nhân dân làm cuộc cách mạng đến cùng: đánh đổ, xóa bỏ chế độ thực dân đế quốc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng vô sản ở Việt Nam là một cuộc cách mạng mang tính toàn diện, sâu sắc, triệt để. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng không thể tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm. Những sai lầm, khuyết điểm ấy luôn luôn được Đảng công khai thừa nhận trước toàn thể nhân dân không bao che dấu diếm, kiên quyết, kiên trì tìm cách khắc phục, sửa chữa. Chính điều này là đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng trưởng thành vững vàng về mọi mặt, có đủ năng lực lãnh đạo đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những thắng lợi vĩ đại. Vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và những cống hiến to lớn của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ qua đã được khẳng định và được nhân dân Việt Nam, bầu bạn quốc tế đánh giá cao. Khác hẳn hoàn toàn với những gì mà Mai Thanh Truyết rêu rao, thổi phồng trên mạng Internet.

Thứ hai, trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tôn trọng, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là lịch sử với những cống hiến mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng luôn yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị gì, hoạt động ở đâu cũng phải đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, suốt đời phấn đấu cho dân, cho nước. Thực tế đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng chỉ thực hiện một mục đích duy nhất đó là “vì nước, vì dân” đã khơi dậy tinh thần yêu nước trong quần chúng nhân dân, thúc đẩy họ đi theo ngọn cờ lãnh đạo của Đảng làm cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những cống hiến hy sinh lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân, đất nước gần một thế kỷ qua là hiện thực lịch sử không thể phủ nhận. Do vậy, những lời lẽ của Mai Thanh Truyết cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức độc tài, không có thiện ý, phi dân chủ, không còn vai trò lãnh đạo xã hội. Cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hành động “phản nước, hại dân” trái ngược với nguyện vọng, sự lựa chọn đúng đắn của đông đảo nhân dân Việt Nam./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Mai Thanh Truyết lại đào huyệt chôn mình

 • 20 Tháng Ba, 2017 at 8:05 sáng
  Permalink

  Bài viết đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là tất yếu khách quan, phù hợp với thực tiễn lịch sử, đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Nhờ có sự lãnh đạo đó mà con thuyền cách mạng Việt Nam mới thành công, mới vượt qua bao sóng to, gió cả làm nên những chiến thắng huy hoàng rực rỡ trong thế kỷ XX, và trong giai đoạn hiện nay.

  Reply
 • 20 Tháng Ba, 2017 at 8:10 sáng
  Permalink

  Bài viết đã khẳng định tính tất yếu khách quan của Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Nhờ vậy, cách mạng Việt Nam mới giành được những thắng lợi huy hoàng, to lớn trong thế kỷ XX, và, trong giai đoạn hiện nay.

  Reply
 • 20 Tháng Ba, 2017 at 6:02 chiều
  Permalink

  Luận điệu của Mai Thanh Truyết không thể phủ nhận vai trò, công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Những kẻ cơ hội chính trị như hắn, đúng là đang tự đào huyệt chôn mình.

  Reply
 • 20 Tháng Ba, 2017 at 8:58 chiều
  Permalink

  Mai Thanh Truyết có lẽ là con người ở trên trời rơi xuống, nhưng thật không may cho y đã gặp đúng tác giả Phê Bình và tác giả Phê Bình đã dạy cho y biết thế nào là “người tự đào huyệt chôn mình”, tên“phản nước, hại dân”.

  Reply
 • 25 Tháng Ba, 2017 at 10:51 sáng
  Permalink

  Mai Thanh Truyết – Ếch ngồi đáy giếng nhưng còn to còi, chẳng hiểu gì thế sự, chiến lược, sách lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nhưng lại ra vẻ con người “hiểu biết”; tự vỗ ngực là “người con Việt” nhưng lại phá hoại văn hóa, truyền thống con người Việt; y lộ nguyên hình là kẻ phản động, phản bội, vô ơn, bất nhân, bất nghĩa

  Reply
 • 27 Tháng Ba, 2017 at 11:45 sáng
  Permalink

  Mai Thanh Truyết đã cố tình xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Những lời xuyên tạc của y quả là bỉ ổi, trơ tráo. Mai Thanh Truyết hãy nhớ rằng: chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đem lại cuộc sống ấm no, tư do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam như ngày hôm nay. Vì vậy, Mai Thanh Truyết đừng ảo tưởng nữa, đừng ngu muội, xuyên tạc chống phá Việt Nam. Tất cả hành động chống phá đó đều vô ích mà thôi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.