MINH BẠCH XÃ HỘI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KHUYẾT TẬT

Vừa qua, trên trang mạng xã hội đăng bài của nguyenhuuvinh’s blog – RFA, kể về những việc: “Không bình thường” ở Việt Nam hiện nay. Bài viết thể hiện sự nhận định sai sự thật và phản động, vì các lý do sau:

Về mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền đã xác định và hướng tới xây dựng xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nên trong quá trình lãnh đạo rất coi trọng quyền lợi chính đáng và phát huy vai trò của nhân dân. Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng minh bạch xã hội, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Các hoạt động; không bao giờ bao che cho cán bộ, đảng viên có các hành vi tham ô, tham nhũng, làm trái với pháp luật và làm tổn hại đến tài sản của đất nước, niềm tin của Nhân dân. Vì thế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, từng bước cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác quản lý, điều hành các hoạt động của xã hội. Những vụ việc tham ô, tham nhũng của cán bộ, đảng viên có chức có quyền, đều được Đảng, Nhà nước chỉ đạo xử lý kịp thời, không có vùng cấm, công khai danh tính các vụ việc để Nhân dân biết, kiểm tra và giám sát.

Từ lịch sử xã hội loài người cho thấy, khi nào còn nhà nước thì còn tồn tại hiện tượng tham ô, tham nhũng và mức độ không giống nhau ở mỗi chế độ xã hội. Sự khác biệt trong giải quyết hiện tượng đó minh bạch đến đâu, vì mục tiêu gì, sẽ phụ thuộc vào bản chất giai cấp và chế độ dân chủ của mỗi nhà nước đó quy định. Chế độ dân chủ, tính minh bạch là thuộc tính không phải chế độ xã hội nào cũng có, cũng không phải bây giờ mới xuất hiện mà đã xuất hiện trong lịch sử, nhất là trong các xã hội người bóc lột người trước đây và kể cả trong xã hội tư bản chủ nghĩa.Trong thực hiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay rất chú trọng tính minh bạch, vì đó là chế độ mà quyền lực thực tế thuộc về Nhân dân lao động thông qua vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý và đảm bảo bằng pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa quyền lợi, nghĩa vụ của công dân.

Từ thực tiễn ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn minh bạch, công khai những vụ việc cán bộ, đảng viên có chức, có quyền vi phạm kỷ luật của Đảng và vị phạm pháp luật phải xử lý ở các giai đoạn cách mạng. Theo phân cấp từ năm 2016 – 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 226.479 tổ chức đảng và 1.054.699 đảng viên, trong đó Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thành lập 36 đoàn kiểm tra, kiểm tra 110 tổ chức đảng và 92 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Các cơ quan chức năng, cơ quan tòa án đã công khai minh bạch việc xét xử các vụ án việc gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông ở tỉnh Hòa Bình, ở Hà Giang, cũng như các vụ việc tham ô, tham nhũng của một số cán bộ có chức, có quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thể hiện tinh thần thượng tôn của pháp luật.

Kết quả hoạt động minh bạch, giải trình của Đảng và Nhà nước về những vụ việc đã xảy ra phải xử lý được công khai trên các phương tiện thông tin nên đã thu hút được sự quan tâm, đồng tình của đồng bào trong nước và ngoài nước. Đồng thời, đó cũng là một trong những minh chứng của bản chất ưu việt của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và đang phát huy tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Hệ thống luật pháp của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang ngày càng hoàn thiện, luôn được thực thi một cách nghiêm minh là điều kiện để minh bạch, bảo vệ quyền công dân trở thành nếp sống và văn hóa luật pháp của toàn xã hội. Với thể chế nhất nguyên chỉ có một Đảng cầm quyền, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn lắng nghe ý kiến của Nhân dân và vì Nhân dân, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng để thực sự vững mạnh về mọi mặt, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên để trở thành công bộc của dân, hoàn thành tốt cương vị, chức trách mà Nhân dân giao phó trong tình hình mới…

Thực chất luận điểm sai trái của Nguyễn Hữu Vinh và đồng bọn đã tán phát những bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật nhằm chống lại Đảng, Nhà nước ta và chế độ XHCN ở Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác để không mắc mưu những ý đồ đen tối đó. Chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhân dân ta đang xây dựng theo chỉ dẫn của lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là cách mạng, khoa học và phù hợp với  lịch sử và xu hướng phát triển tất yếu của thời đại./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “MINH BẠCH XÃ HỘI CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KHUYẾT TẬT

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares