Mưu đồ đen tối của Bảo Giang

Trên trang mạng danlambao đúng vào ngày 30.4.2019  có bài viết “Ngày Quốc Hận, 30-4-1975” của tác giả Bảo Giang. Bài viết đã cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử về ngày chiến thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng, kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, phỉ báng, bôi nhọ hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, súc phạm nghiêm trọng anh ninh của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

1. Chiến thắng 30.4.1975 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam.

Bảo Giang đã cố tình xuyên tạc khi cho rằng: “ Ngày chiến thắng… nay khát vọng thành mây khói, tiếng khóc cũng vỡ òa. Họ khóc cho họ, cho con cái họ và khóc cho một miền nam sẽ vào chung trong một cái tròng cộng sản vô đạo”.

 Chúng ta đều biết, sau khi ký hiệp định Paris năm 1973, mặc dù phải rút quân về nước nhưng đế quốc Mỹ vẫn tiếp tục nuôi âm mưu dùng Chính quyền Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn làm công cụ để thực hiện chủ nghĩa thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Mỹ tăng cường chi viện tiền của, vũ khí, phương tiện chiến tranh cho chính quyền ngụy Sài Gòn lấn đất, giành dân, thực hiện các hoạt động ngoại giao xảo quyệt để ngăn chặn sự phát triển của cách mạng miền Nam. Đến tháng 5/1973, xu thế chống phá Hiệp định Paris của địch ngày càng tăng. Chúng điên cuồng đánh phá hòng xóa bỏ vùng giải phóng của ta, đẩy lùi lực lượng cách mạng. Tháng 7/1973, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 21 đã khẳng định con đường cách mạng miền Nam muốn giành được thắng lợi trọn vẹn phải là con đường bạo lực vũ trang để giành chính quyền và đề ra các nhiệm vụ lớn cho hai miền Nam – Bắc. Tháng 7/1974. Trung ương Đảng chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976, nếu thời cơ đến sẽ giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bắt đầu từ ngày 04/3 bằng ba đòn chiến lược; Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên; Chiến dịch giải phóng Huế- Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn – Gia Định kết thúc vào ngày 30/4/75. Qua gần hai tháng chiến đấu với sức mạnh áp đảo về chính trị và quân sự, quân và dân ta đã giành toàn thắng, thu non sông về một mối, kết thúc 21 năm Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc. Nhân dân ta đã đánh thắng tên đế quốc đầu sỏ, lớn mạnh và hung hãn nhất trên thế giới, đập tan hoàn toàn bọn tay sai, phản động, bè lũ bán nước cầu vinh ngụy quyền Sài Gòn; kết thúc chiến tranh, giành hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt lịch sử của dân tộc, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, cổ vũ, động viên, khích lệ các dân tộc trong công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân. Có được chiến thắng vĩ đại đó trước hết là sự lãnh đạo đúng đắn tài tình của Đảng, truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự đoàn kết đồng sức, đồng lòng, triệu người như một của cả một dân tộc, sự hy sinh cao cả của biết bao các anh hùng liệt sĩ, sự đồng tình ủng hộ của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Vậy mà bất chấp sự thật lịch sử những kẻ bán nước, lưu vong phản động như Bảo Giang vẫn cố tình lải nhải cho rằng, đó là ngày “Quốc Hận”, chúng đã cầu cứu quan thầy Mỹ trong những giờ phút cuối cùng, nhưng hãy nghe ngoại trưởng Mỹ lúc đó Henry Kissinger, nói trên chuyến bay ngày 9/4/1975: “Sao chúng (Việt Nam Cộng hòa) không chết phứt đi cho rồi? Điều tệ hại nhất có thể xẩy ra là chúng cứ sống dai dẳng hoài…. Hà Nội chỉ chiến đấu với một lẽ duy nhất, đó là lòng yêu nước của họ và một nước Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam”. Bảo Giang và những kẻ bồi bút hãy nhìn thẳng vào sự thật đừng vì một mục đích hèn hạ, tâm địa, âm mưu đen tối mà cố tình bôi nhọ, bóp méo sự thật phục vụ cho mưu đồ của các thế lực thù địch phản động, lưu vong. Hãy nghe chính Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ tướng của cái gọi là chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã phải thốt lên rằng: “Thống nhất xứ sở là nhiệm vụ lịch sử của mỗi một người con Việt Nam nhưng chúng tôi đã không làm được. Nhưng những người anh em phía bên kia đã làm được, phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã được thống nhất rồi. Vậy mà còn quay ra nói phục quốc…”. Đó là minh chứng hùng hồn bác bỏ hoàn toàn luận điệu xảo trả trong bài viết của Bảo Giang.

2. Chiến thắng 30.4 đã mở ra một trang sử mới, đất nước hoàn toàn độc lập, đi lên chủ nghĩa xã hội, cả dân tộc đoàn kết một lòng xây dựng đất nước trên con đường đổi mới giàu mạnh, dân chủ và văn minh.

Bất chấp thực tiễn Bảo Giang còn đưa ra nhận định:Suốt 60 năm trên con đường cách mạng cộng sản ấy, nhân dân Việt Nam đã chịu hy sinh quá lớn, nhưng cuối cùng chẳng được gì, đất nước vẫn nghèo nàn, lạc hậu, nhân dân không có ấm no, hanh phúc. Đó là điều sỉ nhục”

Đây là một nhận định thiếu căn cứ, hết sức vô lý, thiếu cơ sở, cố tình phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ khi đất nước thống nhất đến nay. Cần phải chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng sau khi lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh, nhân dân có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. Từ một nước nghèo, kém phát triển, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên trở thành một quốc gia đang phát triển, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 7% năm, quy mô và tiềm lực của nền kinh tế không ngừng tăng lên đạt khoảng 204 tỷ USD. GDP tăng gấp gần 7 lần và kim ngạch xuất khẩu tăng gấp hơn 200 lần chạm ngưỡng 400 tỷ USD, cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Tóm lại, những vấn đề mà Bảo Giang nêu  ra trong bài viết của mình đã bộc lộ tâm địa đen tối, sự nhận thức phiến diện, tư duy mơ hồ, thiếu khách quan, cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây mâu thuẫn  hoang mang, dao động về tư tưởng trong quần chúng nhân dân. Chúng ta hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh phê phán và vạch trần những mưu đồ đen tối này của Bảo Giang và các thế lực thù địch.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

5 thoughts on “Mưu đồ đen tối của Bảo Giang

 • 13 Tháng Năm, 2019 at 2:01 chiều
  Permalink

  cần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh phê phán, vạch trần những mưu đồ đen tối của Bảo Giang và các thế lực thù địch

  Reply
 • 13 Tháng Năm, 2019 at 2:34 chiều
  Permalink

  Bảo Giang là tên phản động, hại Nước, hại dân cần phải diệt bỏ!.

  Reply
 • 13 Tháng Năm, 2019 at 2:42 chiều
  Permalink

  Chiến thắng 30.4 mãi là bản trường ca bất hủ của lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Không ai có thể phủ nhận, chối cãi sự thật đó.

  Reply
 • 13 Tháng Năm, 2019 at 3:40 chiều
  Permalink

  Chiến thắng 30.4.1975 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam

  Reply
 • 22 Tháng Năm, 2019 at 6:53 sáng
  Permalink

  Đúng thế, Bảo Giang cố tình xuyên tạc sự thật lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây mâu thuẫn hoang mang, dao động về tư tưởng trong quần chúng nhân dân.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.