Mưu đồ đen tối của Nguyên Thạch

Nhắc tới Nguyên Thạch, cộng đồng mạng không còn xa lạ gì, Y là bồi bút có tiếng tiếp tay cho các thế lực thù địch, tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam. Mới đây, Y có bài viết “Khi đã mất niềm tin” đăng trên trang Danlambao, nội dung bài viết đã bộc lộ rõ bản chất Y là phần tử cực kỳ phản động. Bằng tư duy chính trị chắp vá, sự suy luận chủ quan và nhãn quan chính trị mù quáng, Nguyên Thạch không thể lừa mị được ai, dù người đó chỉ là “thành phần dân dã” như Y nói thì mọi người cũng đủ hiểu biết để nhìn thấu dã tâm phản động, hại dân, hại nước của Y.

Thứ nhất, thử hỏi Nguyên Thạch ai đã mất niềm tin vào xã hội – xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Có lẽ không ai khác chỉ có thể là bè lũ tay sai, phản động, phản nước, hại dân như chính Nguyên Thạch và đồng bọn.

Theo Nguyên Thạch suy diễn, thì “toàn bộ thành viên của xã hội chủ nghĩa đã không còn niềm tin vào nó”; và với nhãn quan chính trị mù quáng Y tiếp tục suy diễn rằng: “Khi niềm tin đã mất thì sự sụp đổ của cơ chế chỉ là vấn đề thời gian”. Thực tế chứng minh, niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa ngày càng sâu sắc, bền vững không một thế lực nào có thể phá vỡ nổi. Thành tựu của hơn 30 năm đổi mới toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định rõ điều đó, chỉ những kẻ thâm thù chế độ XHCN với dã tâm phản nước, hại dân như Nguyên Thạch mới không nhận ra.

Mặc dù, tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khôn lường, song công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, được nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới ngợi ca, không ai có thể phủ nhận được. Nền kinh tế đất nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá vững chắc, tiềm lực và quy mô nền kinh tế lớn mạnh, đất nước đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá và các lĩnh vực xã hội có nhiều khởi sắc, tiến bộ; bảo vệ tài nguyên, môi trường được quan tâm. Giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách với người và gia đình có công, chính sách an sinh xã hội đạt kết quả tích cực. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chỉ số phát triển con người không ngừng tăng lên; Việt Nam đã hoàn thành cơ bản các Mục tiêu Thiên niên kỷ điều đó được cả thế giới thừa nhận. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Thế trận quốc phòng; tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, nhất là trên các địa bàn chiến lược. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần tạo ra thế và lực mới của đất nước. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được xây dựng ngày càng vững chắc, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường, vai trò, năng lực lãnh đạo, uy tín của Đảng được nâng nên, ngày càng vững chắc…

Những thành tựu trên đây, là cơ sở, tiền đề quan trọng để xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ, đồng thời cũng là những minh chứng hùng hồn để đập tan và bác bỏ mọi giọng điệu xuyên tạc, phản động của Nguyên Thạch về cái mà Y gọi là “những chiếc bánh vẽ mụ mị”. Cho dù, Nguyên Thạch và đồng bọn tay sai, phản nước, hại dân có cố gắng xuyên tạc đến mấy cũng không thể làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã chọn.

Thứ hai, thử hỏi Nguyên Thạch ai có thể nắm bắt được quy luật để vận hành cho cách mạng Việt Nam đi đến thành công? Chắc chắn không ai khác chỉ có thể là Đảng Cộng sản Việt Nam, là nhân dân Việt Nam.

Điều khẳng định trên đây, đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam chứng minh ngay từ ngày đầu thành lập nước (tháng 9 năm 1945) và sẽ còn đến mãi mãi sau này cũng không ai, không lực lượng nào có thể phủ nhận được. Ấy vậy, mà đến nay Nguyên Thạch vẫn còn hỏi: “Ai nắm bắt được nguyên lý này mà vận hành cho một cuộc cách mạng ắt sẽ thành công”. Ai? mà Nguyên Thạch đề cập chính là bè lũ tay sai, phản động? Cuộc cách mạng mà Y nói đến là cuộc cách mạng mầu, âm mưu lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đến đây, người đọc sẽ hiểu rõ tâm địa xấu xa của Nguyên Thạch và bè lũ tay sai, đang cố ra sức kêu gào, kích động nhân dân chống Đảng, Nhà nước.

Lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã tự nguyện thừa nhận, suy tôn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước năm 1945, ở Việt Nam đã có nhiều đảng phái đứng ra lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc nhưng chỉ duy nhất có Đảng Cộng sản Việt Nam đã dũng cảm đảm đương sứ mệnh lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thành công. Sự thừa nhận, tôn vinh vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam là sự thừa nhận của chính nhân dân Việt Nam và sự lựa chọn của lịch sử. Hiện nay, khi đất nước thanh bình, ổn định và phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thì Nguyên Thạch cùng đồng bọn phản động lại cố tình xuyên tạc, bịa đặt đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng lái đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Mặc dù, tư duy chính trị phản động, và mưu mô chính trị đen tối của Nguyên Thạch đã được che đậy, ngụy trang kín đáo nhưng Y không thể lừa bịp được ai. Chúng ta hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, phản động của Nguyên Thạch và đồng bọn của Y.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Mưu đồ đen tối của Nguyên Thạch

 • 22 Tháng Tư, 2019 at 9:16 sáng
  Permalink

  hoàn toàn đồng tình với tác giả, Nguyên Thạch là kẻ phản động mù quáng

  Reply
 • 22 Tháng Tư, 2019 at 9:20 sáng
  Permalink

  Nguyên Thạch hãy đọc lại lịch sử đi, hãy nghiền ngẫm, suy nghĩ về những hành động, việc làm của mình

  Reply
 • 23 Tháng Tư, 2019 at 7:37 sáng
  Permalink

  Lịch sử dân tộc Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã tự nguyện thừa nhận, suy tôn vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên Thạch đừng giở trò xuyên tạc bỉ ổi.

  Reply
 • 23 Tháng Tư, 2019 at 7:52 sáng
  Permalink

  xuyên tạc niềm tin là một thủ đoạn thâm độc hòng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của bọn cơ hội chính trị!. Chúng ta hãy cảnh gác và tích cực phản bác, làm thất bại thủ đoạn đó!.

  Reply
 • 24 Tháng Tư, 2019 at 7:32 sáng
  Permalink

  Chúng ta hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, phản động của Nguyên Thạch và đồng bọn của Y.

  Reply
 • 7 Tháng Năm, 2019 at 7:07 sáng
  Permalink

  Nhân dân Việt Nam tuyệt đại đa số tin tưởng và đi theo con đường cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Chỉ có những thế lực phản động, chống đối, đi ngược lại với lợi ích quốc gia dân tộc mới hằn học, xuyên tạc con đường cách mạng vẻ vang đó.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.