Mưu đồ nham hiểm của Hoàng Hải Vân

Gần đây, trên nhiều diễn đàn “dân chủ” đồng loạt đăng tải bài viết Tinh thần pháp trị và sự thất đức trong thu hồi đất của dân của Hoàng Hải Vân. Từ việc lập luận khá dài dòng về cái gọi là “tinh thần pháp trị”, Hoàng Hải Vân cho rằng Điều 62 của Luật Đất đai 2013 đang vi phạm tinh thần pháp trị, kêu gọi bãi bỏ quy định cho phép chính quyền thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp làm dự án kinh tế. Ẩn sau những luận điệu đó là mưu đồ chính trị xấu xa của “nhà dân chủ” Hoàng Hải Vân.

Thu hồi đất – phải được nhìn nhận thấu đáo. Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Khoản 3 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Quy định của Hiến pháp không chỉ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác giải phóng mặt bằng mà còn xây dựng một nguyên tắc rất tiến bộ trong quy định về các trường hợp thu hồi đất, đảm bảo tính ổn định và an toàn cho người sử dụng đất, đó là chỉ tiến hành thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định.

Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, Luật Đất đai năm 2013 quy định cụ thể 10 trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh tại Điều 61 và các nhóm trường hợp thu hồi đất phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng tại Điều 62. Mục đích thu hồi đất phát triển kinh tế trong giai đoạn này có điểm khác biệt so với Luật Đất đai năm 2003; đặc biệt là sự kiểm soát các trường hợp thu hồi đất đối với các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội chặt chẽ hơn trước thông qua quy định chỉ thu hồi đất khi các dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận.

Như vậy, quy định về các trường hợp thu hồi đất đã được điều chỉnh và ngày càng cụ thể, rõ ràng. Việc xác định chỉ có văn bản luật được quyền quy định các trường hợp thu hồi đất thể hiện bước phát triển trong lập pháp, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất. Các trường hợp thu hồi đất hiện đã được quy định rất cụ thể, rõ ràng, tạo sự minh bạch, dân chủ trong quản lý đất đai ở nước ta.

Những quy định trên về thu hồi quyền sử dụng đất hẳn một người “am tường” pháp luật, lớn tiếng luận bàn về “pháp trị” như Hoàng Hải Vân phải nắm rất rõ. Nhưng tại sao trong bài viết của mình, y cố tình “lờ” đi những quy định này? Cùng với đó, y cố tình quy kết Luật Đất đai vi phạm “tinh thần pháp trị”, dẫn đến tài sản của người dân luôn bị chính quyền đe dọa xâm phạm. Rõ ràng, đây là hành động có mục đích không trong sáng, nhằm kích động chống Đảng, Nhà nước.

Lợi dụng vấn đề đất đai – “chiêu bài” không mới. Để thực hiện mưu đồ đen tối của mình Hoàng Hải Vân suy diễn: “việc chính quyền thu hồi đất của dân giao cho các doanh nghiệp làm dự án đã biến nông dân thành một giai tầng yếu thế chịu nhiều oan trái nhất trong xã hội”. Luận điệu này của y xem ra không có gì mới so với “đồng bọn”. Bởi những năm gần đây, các thế lực chống phá Đảng, Nhà nước đã thường xuyên lợi dụng những bất cập, hạn chế, yếu kém trong quản lý đất đai ở một số địa phương để kích động, tạo ra những “điểm nóng”, nhằm phá hoại an ninh chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Nguy hiểm, thâm độc hơn, chúng dựa vào đó để thổi phồng, tạo ra mâu thuẫn đối kháng giữa chính quyền và nhân dân, gây chia rẽ mối đoàn kết giữa nhân dân với Đảng. Hoàng Hải Vân và “đồng đảng” của y cứ mở miệng là kêu gọi “vì quyền lợi người dân” nhưng thực chất lại mưu toan làm hại người dân, khi kích động, đẩy người dân tham gia các hoạt động sai trái vi phạm pháp luật. Thực tế cho thấy, đã có nhiều vụ việc liên quan đến khiếu kiện đất đai ở một số địa phương, người dân nghe theo lời xúi giục của các phần tử xấu gây rối, chống đối chính quyền để rồi rơi vào vòng lao lý. Do đó, mỗi người dân cần tỉnh táo, tránh bị lôi kéo, kích động, có những hành vi vi phạm pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Hiện nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với tinh thần thượng tôn pháp luật, sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Do đó, mỗi người dân cần nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng nếp sống thượng tôn pháp luật, tôn trọng các cơ quan công quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật; đấu tranh với những hành vi sai trái, bảo vệ quyền lợi của mình nhưng phải đúng pháp luật. Không thể vì sự bức xúc mà thiếu bản lĩnh, chủ quan, để kẻ xấu lôi kéo, mua chuộc, tiếp tay cho những hoạt động chống Đảng, Nhà nước./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

14 thoughts on “Mưu đồ nham hiểm của Hoàng Hải Vân

 • 2 Tháng Bảy, 2018 at 9:19 sáng
  Permalink

  Hoàng Hải Vân không hiểu luật pháp lại còn ngụy biện cho những lập luận sai trái!

  Reply
 • 2 Tháng Bảy, 2018 at 2:39 chiều
  Permalink

  mỗi người dân cần tỉnh táo, tránh bị lôi kéo, kích động, có những hành vi vi phạm pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

  Reply
 • 2 Tháng Bảy, 2018 at 3:13 chiều
  Permalink

  Chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tinh thần đoàn kết, toàn dân ta sẽ đập tan những âm mưu, hành động xảo trá của những thế lực phản động hiện nay.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 9:29 sáng
  Permalink

  Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Điều này đã được quy định rõ tại: Khoản 3 Điều 54 Hiến pháp năm 2013. Vậy mà vẫn có những kẻ cơ hội như Hoàng Hải Vân dựng chuyện xuyên tạc.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 9:45 sáng
  Permalink

  Hoàng Hải Vân nên tìm chiêu bài mới hơn đi, mấy chiêu trò chống phá trong bài viết cũ quá rồi./.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 2:23 chiều
  Permalink

  Khoản 3 Điều 54 Hiến pháp năm 2013 quy định:“Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật”. Vấn đề này đã được hiến định rất rõ trong Hiến pháp. Luận điệu trong bài viết của Hoàng Hải Vân đã trắng trợn xuyên tạc nhằm kích động, tạo ra những “điểm nóng”, để phá hoại an ninh chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 2:26 chiều
  Permalink

  Thực tế cho thấy, đã có nhiều vụ việc liên quan đến khiếu kiện đất đai ở một số địa phương, người dân mà nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời xúi giục của các phần tử xấu như Hoàng Hải Vân rồi gây rối, chống đối chính quyền thì sẽ rơi vào vòng lao lý. Do đó, mỗi người dân cần tỉnh táo, tránh bị lôi kéo, kích động, có những hành vi vi phạm pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 2:29 chiều
  Permalink

  Lợi dụng vấn đề đất đai để kích động nhân dân, chống đối Đảng, Nhà nước, gây mất trật tự công cộng – “chiêu bài” không mới nhưng âm mưu ngày càng tinh vi và xảo quyệt, mọi người hãy cảnh giác và cùng nhau lật tẩy bộ mặt thật của bọn phản động như Hoàng Hải Vân nhé

  Reply
 • 3 Tháng Bảy, 2018 at 3:26 chiều
  Permalink

  Lợi dụng vấn đề đất đai để kích động chống đối, phá hoại trật tự an toàn xã hội là thủ đoạn nham hiểm của đám “dân chủ” bám gót ngoại bang. Mọi người nên cảnh giác!

  Reply
 • 4 Tháng Bảy, 2018 at 8:53 sáng
  Permalink

  Mỗi người dân cần nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng nếp sống thượng tôn pháp luật, tôn trọng các cơ quan công quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật; đấu tranh với những hành vi sai trái, bảo vệ quyền lợi của mình. Không để kẻ xấu lôi kéo, mua chuộc, tiếp tay cho những hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

  Reply
 • 4 Tháng Bảy, 2018 at 9:52 sáng
  Permalink

  Hoàng Hải Vân thật nham hiểm khi biết lợi dụng lòng yêu nước, sự thiếu hiểu biết của một số bà con để kích động họ chống phá đất nước. Những người Việt Nam yêu nước và hiểu biết không bao giờ mắc mưu thủ đoạn nham hiểm đó!. Đề nghị pháp luật trừng trị ngay những con rắn độc như Hoàng Hải Vân!.

  Reply
 • 5 Tháng Bảy, 2018 at 8:03 sáng
  Permalink

  Nhân dân cần bình tĩnh tỉnh táo trước mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch

  Reply
 • 17 Tháng Bảy, 2018 at 8:33 sáng
  Permalink

  Mỗi người dân chúng ta cần nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng nếp sống thượng tôn pháp luật, tôn trọng các cơ quan công quyền, cơ quan bảo vệ pháp luật; Không bao giờ để bọn phản động, kẻ xấu lôi kéo, mua chuộc, tiếp tay cho những hoạt động chống Đảng, Nhà nước

  Reply
 • 17 Tháng Bảy, 2018 at 5:09 chiều
  Permalink

  Mưu đồ của Hải Vân thật là nham hiểm, nếu không cảnh giác dễ bị ngộ nhận dẫn đến mắc mưu của hắn./.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.