NGẪM VỀ BÀI VIẾT “CHỬI” CỦA NGUYÊN THẠCH

Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đều vui mừng phấn khởi, tích cực công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trước những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước mà chúng ta đã đạt được trong hơn 30 năm qua, thì có một số kẻ lại tỏ ra tức tối, hậm hực, rồi viết lên blog những điều nhảm nhí, dung tục với mục đích không có gì khác hơn là chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và nhân dân ta. Trong số đó có Nguyên Thạch – một cái tên đã không còn xa lạ đối với cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam.

Gần đây, y có bài viết “CHỬI”, với những ngôn từ xuyên tạc, đầy chất phản động. Thực chất y đã trắng trợn phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn lịch sử đã, đang diễn ra trên đất nước Việt Nam, nhằm kích động, kêu gọi biểu tình, gây rối, làm mất ổn định chính trị và cuộc sống lao động hòa bình của nhân dân ta. Nhưng, Nguyên Thạch và những kẻ cơ hội, phản động không thể thực hiện được mưu đồ đen tối đó, bởi lẽ:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn sáng suốt của lịch sử. Thực tiễn, lịch sử đã minh chứng, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các phong trào yêu nước Việt Nam đã phát triển rất mạnh mẽ, sôi nổi nhưng đều thất bại, nhiều nhà yêu nước muốn tìm đường cứu nước, cứu dân tộc khỏi ách nô lệ, lầm than của thực dân, đế quốc nhưng đều không thành. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đáp ứng sự đòi hỏi của lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã vùng lên đấu tranh thoát khỏi ách áp bức, nô lệ gần một thế kỷ của thực dân Pháp và phát xít Nhật trở thành người làm chủ vận mệnh đất nước.

Thứ hai, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới đủ bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Thực tiễn lịch sử dân tộc Việt Nam cũng cho thấy rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã anh dũng đấu tranh và đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, kể cả những lúc mắc sai lầm, khuyết điểm, Đảng ta luôn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, nhận rõ trách nhiệm của mình trước lịch sử dân tộc, trước nhân dân. Hiếm thấy có một đảng nào trong quá trình lãnh đạo cách mạng có những khuyết điểm, sai lầm lại công khai nhận khuyết điểm trước nhân dân và kiên quyết khắc phục, đồng thời động viên nhân dân tham gia ý kiến đóng góp phê bình Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những việc làm đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Đảng vì lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân. Mọi hành động, việc làm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân dù được che dấu dưới chiêu bài nào, hình thức, thủ đoạn nào cũng đều là lừa bịp nhân dân.

Từ những nội dung trên cho thấy, âm mưu thâm độc, nham hiểm của Nguyên Thạch nhằm bôi nhọ, phá hoại thanh danh của Đảng để tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bởi vậy, mỗi người dân Việt Nam cần hết sức cảnh giác, tỉnh táo và kiên quyết đấu tranh, phản bác./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “NGẪM VỀ BÀI VIẾT “CHỬI” CỦA NGUYÊN THẠCH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.